Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дадени отговори - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

адв.Галина Чанкова

9633
точки

Адвокат

240
кредити

Dum spiro spero!

Отговори: 833 Съвети: 0 Посещения:21255
Въпроси: 0 Публикации: 0 Коментари: 0
Website: https://advokatchankova.com
Фирма: адвокат Галина Чанкова
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/6473 - Линк за покана
Дадени отговори: 833
придобиване на общински имот
Моля ,обяснете ми какво трябва да направя ,за да придобия държавна ,а после актувана като общинска земя.Имаме построена къща 1965 година на тази земя и я ползваме като основно жилище. Благодаря Венева
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

София

Зададен на: 20.11.2022 Последен отговор: 26.11.2022
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте госпожо Венева! Отговарям на поставения от Вас конкретен въпрос - от кога започва да тече давността? Решението на КС, въз основа на което отпадна мораториума върху давността за придобиване на имоти - ПУБЛИЧНА общинска и държавна собственост започва да тече ТРИ ДНИ след приемане на решението, а именно - то бе прието на 24.02.2022 година, т.е. от 27.02.2022 година започва да тече. В правото е прието, това действие да е за в бъдеще - de lege ferenda, а не да действа и назад - de lege lata. С уважение, адв. Галина Чанкова телефон за връзка 0887 201 222

Дата на отговора: 26.11.2022  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
придобиване на общински имот
Моля ,обяснете ми какво трябва да направя ,за да придобия държавна ,а после актувана като общинска земя.Имаме построена къща 1965 година на тази земя и я ползваме като основно жилище. Благодаря Венева
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

София

Зададен на: 20.11.2022 Последен отговор: 26.11.2022
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте госпожо Венева! Предполагам, че става въпрос за собственост на къща, построена въз основа на отстъпено право на строеж през 1965 година върху държавна земя, която впоследствие е била актувана и към момента се води общинска земя, както и че Вие желаете да закупите земята , или по-точно парцела върху който е била построена къщата. При това положение подайте молба до съответната Община по местонахождение на имота и поискайте да бъде назначен оценител, който да оцени земята, след което ще закупите земята. Имайте предвид, че изготвената оценка не се обжалва и това, което бъде изготвено по тази оценка ще следва за закупите парцела. С уважение, адв. Галина Чанкова София, ул. Три уши, 1 телефон за връзка: 0887 201 222

Дата на отговора: 20.11.2022  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
Покажи въпросът и останалите отговори
съсобственост на УПИ с ид части
Здравейте, Живея в УПИ от 2 блока с дворно място. Съсобствениците има с ид части и такива с право на строеж.Съсобствениците на ид части си правят отделно събрания за дворното място. Тези събрания се третират от ЗС или от ЗУЕС Някои твърдят ,че протоколите от събранията на съсобств с ид части са по ЗС , а други обратно по ЗУЕС ?
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

София

Зададен на: 19.11.2022 Последен отговор: 20.11.2022
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте госпожо Микова! От зададените въпроси, се подразбира, че едни от собствениците притежават апартамент и идеална част от дворното място / парцела/ върху който е построен блока, а други са само собственици на жилища въз основа на учредено право на строеж. Събранията на собствениците , изискванията и правилата за тяхното провеждане са регламентирани единствено в ЗУЕС. Правата и задълженията на СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ основно са регламентирани в Закона за собствеността, но има и права и задължения ,регламентирани в ЗУЕС. Ако става въпрос за проведено събрание на съсобствениците на идеалните части от съсобствения парцел върху който е била построена жилищна сграда, то без съмнение в това събрание ще участват само тези от собствениците, които притежават идеални части от дворното място, респективно и приетото решение ще касае само тях. По отношение обаче на построената сграда в съсобствен парцел ще участват всички собственици, тъй като всеки има права и задължения в построената сграда. С уважение, адв. Галина Чанкова 1000 г. София, ул. Три уши, 1 телефон за връзка: 0887 201 222

Дата на отговора: 20.11.2022  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
съсобственост на парцел в ид части
Доб ден, Правите ли правни консултации по съсобственост на имот в ид части ? Правите ли искови молби до граждански съд ? какъв е вашия хонорар за правна консултация ?
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

София

Зададен на: 20.11.2022 Последен отговор: 20.11.2022
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте госпожо Микова! Установявам, че два пъти сте задали едни и същи въпроси. Тъй като вече Ви отговорих информативно, втори път не е нужно. С уважение, адв.Чанкова телефон за връзка: 0887 201 222

Дата на отговора: 20.11.2022  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси
съсобственост в ид части
Доб ден, Правите ли правни консултации по съсобственост на имот в ид части ? Правите ли искови молби до граждански съд ? какъв е вашия хонорар за правна консултация ?
Раздел:

Правни казуси

Населено място:

София

Зададен на: 20.11.2022 Последен отговор: 20.11.2022
 

Отговор на адв.Галина Чанкова : Здравейте госпожо Микова! Всеки един от колегите в настоящия форум е действащ адвокат и в тази връзка няма причина, поради която да не извършваме правни консултации и да изготвяме искови молби. Що се отнася до въпроса Ви, свързан с права и задължения на съсобствен имот дали се извършва правна консултация - да, разбира се. Така че, ако имате конкретен въпрос, или го задайте във форума, където ще получите безплатни отговори, или посетете по Ваш избор адвокат, за да разисквате на място всички въпроси, касаещи съсобствеността. С уважение, адв.Галина Чанкова София, ул. Три уши, 1 телефон за връзка: 0887 201 222

Дата на отговора: 20.11.2022  
 
Отговори на въпроса
Свързани въпроси

Тагове

нотариален
  
сделка
  
договора
  
идеална
  
помежду
  
година
  
общо
  
събрание
  
решение
  
става
  
заплаща
  
такса
  
проект
  
делба
  
части
  
по-малки
  
недвижим
  
имот
  
цена
  
данъчната
  
незаконосъобразно
  
декларация
  
отговорност
  
давността
  
прекъсва
  
действие
  
изпълнително
  
длъжника
  
жилището
  
зоси
  
наследство
  
разходите
  
изцяло
  
купувача
  
конструкцията
  
разрешение
  
строеж
  
технически
  
техническият
  
ръководител
  
обектът
  
въвеждане
  
експлоатация
  
категория
  
документите
  
него
  
наследството
  
години
  
съпругът
  
наследява
  
получава
  
площ
  
самостоятелни
  

договор

  
брак
  
застрояване
  
проектиране
  
въпрос
  
задължително
  
разделяне
  
следва
  
процедура
  
екате
  
сметки
  
леля
  
вторият
  
съпруг
  
право
  
осъществена
  
запор
  
разберете
  
жилище
  
брака
  
собственост
  
съгласието
  
другия
  

част

  
брат
  
член
  
дарение
  
документи
  
земя
  
земята
  
адвокат
  
документ
  
продавача
  
платен
  
данък
  
данъкът
  
новият
  
собственик
  
общината
  
наследниците
  
отново
  
предварителният
  
сделката
  
вписване
  
регистър
  
вписванията
  
майка
  
тогава
  
наследодателя
  
сестра
  
имоти
  
жилищно
  
2003
  
нормативите
  
разстоянията
  
сградите
  
страничната
  
граница
  
урегулирания
  
поземлен
  
най-малко
  
границата
  
разстояния
  
сгради
  
ромското
  
семейство
  
устна
  
договорка
  
собственика
  

имота

  
момента
  
издаването
  
удостоверение
  
търпимост
  
строежа
  
наемател
  
предмет
  
производство
  
месечен
  
срок
  
придобиване
  
жалба
  
свързан
  
площта
  
между
  
скица
  
регулация
  
енергото
  
етаж
  
наследници
  
деца
  
смъртта
  
виза
  
софия
  
аренда
  
съсобственик
  
теленор
  
отказ
  
баща
  
2017
  
закона
  
ползва
  
такъв
  
телефон
  
ограда
  
спиране
  
строежите
  
строителството
  
собствеността
  
давност
  
регистрация
  
защита
  
изисквания
  
налице
  
психично
  
дъщерята
  
положение
  
поставяне
  
запрещение
  
време
  
майката
  
агенцията
  
доброволен
  
покана
  
периодични
  
госпожо
  
симеонова
  
правата
  
задълженията
  
общинска
  
частна
  
практика
  
помещение
  
обаче
  
място
  
хора
  
лица
  
юридическите
  
нестопанска
  
българия
  
република
  
посолство
  
+234
  
съгласие
  
наследник
  
облекчение
  
ипотечен
  
кредит
  
съдебна
  
околоблоково
  
пространство
  
съсобствениците
  
своята
  
наем
  
апартамента
  
съдът
  
съдебно
  
лице
  
ползване
  
внук
  
предвид
  
отказът
  
дело
  
височина
  
консервация
  
културни
  
имената
  
дядо
  
нотариус
  
идеални
  
добросъвестно
  
трите
  
роднините
  
постановлението
  
сигнала
  
пред
  
имате
  
асен
  
пари
  
родителите
  
двамата
  
къде
  
владението
  
съда
  
размер
  
етажната
  
изисква
  
останалите
  
съсобственици
  
такива
  
правото
  
обява
  
физическо
  
агенция
  
публикувана
  
чрез
  
италия
  
закон
  
развод
  
законодателство
  
съпрузите
  
степен
  
съделители
  
цялото
  
имущество
  
адрес
  
настоящият
  
искате
  
сградата
  
„груб
  
строеж”
  
съпруга
  
частта
  
населено
  
прекратяване
  
търговския
  
общите
  
своето
  
стени
  
съвет
  
общинския
  
2008
  
продажба
  
извършва
  
търг
  
конкурс
  
2007
  
сила
  
предишна
  
обработва
  
включена
  
дължат
  
суми
  
съоръженията
  
няколко
  
пълномощно
  
собственици
  
детето
  
имотите
  
основният
  
сключване
  
вход
  
покрива
  
свекърва
  
изпълнение
  
собственикът
  
вещи
  
застрахователното
  
дружество
  
2018
  
културата
  
паметниците
  
европейския
  
полет
  
авиокомпания
  
жалбата
  
оценката
  
образец
  
етап
  
документът
  
инвеститора
  
възложителя
  
проекти
  
кадастрална
  
карта
  
застроената
  
ограничена
  
ограждащите
  
застроена
  
други
  
отговарят
  
обект
  
запазената
  
заплата
  
банкова
  
сметка
  
заплатата
  
оценка
  
сънаследник
  
средство
  
талон
  
възнаграждение
  
минималната
  
работна
  
удържа
  
дъщеря
  
вода
  
семейството
  
докато
  
майчинство
  
постоянен
  
земеделската
  
ви;
  
желаете
  
половина
  
сина
  
физически
  
апартамент
  
отговори
  
начин
  
регламент
  
2012
  
издаване
  
европейско
  
2014
  
договорът
  
отписване
  
наемен
  
сума
  
2019
  
преместваеми
  
обекта
  
съгласно
  
ясно
  
изпълнителното
  
наредба
  
земеделските
  
земи
  
събарянето
  
протокол
  
заповед
  
нотариалния
  
ремонт
  
блока
  
заплащали
  
теча
  
домоуправител
  
урегулирани
  
поземлени
  
възможно
  
наложен
  
прекратяването
  
1999
  
преди
  
запора
  
прехвърлителната
  
била
  
извършена
  
строителните
  
книжа
  
съществува
  
мярка
  
възбраната
  
половината
  
тримата
  
името
  
сметката
  
входа
  
поправка
  
закупуване
  
двете
  
страни
  
отстраняване
  
постройката
  
претендирате
  
дъщери
  
надстрояване
  
пристрояване
  
нотариална
  
лицето
  
информация
  
баба
  
претендира
  
банката
  
разходи
  
нейната
  
децата
  
прокуратурата
  
питането
  
продан
  
нотариуса
  
винаги
  
собствениците
  
план
  
изменение
  
регулационния
  
сграда
  
построена
  
груб
  
въпроса
  
недвижими
  
чуждестранни
  
граждани
  
повърхност
  
нивата
  
продаде
  
запазена
  
наследника
  
упражнено
  
завещанието
  
задължения
  
отношение
  
съхранение
  
зспзз
  
наемателите
  
предлагате
  
арендатора
  
1996
  
проверите
  
публична
  
обжалва
  
предложения
  
определя
  
съдия-
  
изпълнителя
  
първото
  
заседание
  
наемодателя
  
върнат
  
трудов
  
пенсия
  
обясни
  
местно
  
значение
  
селищните
  
образувания
  
граници
  
отговор
  
нужно
  
газификация
  
такси
  
статут
  
определено
  
живущи
  
образувано
  
разноските
  
делбата
  
орган
  
наказателно
  
наказателното
  
предявите
  
респективно
  
германия
  
мисля
  
поискате
  
проверка
  
купувачите
  
парите
  
индустриален
  
парк
  
дейности
  
учредява
  
говорим
  
остъкляване
  
паркоместата
  
питане
  
страната
  
основателна
  
адвоката
  
поради
  
становище
  
относно
  
имотът
  
размери
  
оградата
  
плътната
  
кооперация
  
обща
  
тераса
  
мазе
  
изба
  
вече
  
бившия
  
възбрана
  
съответно
  
обезщетение
  
узаконяване
  
завещание
  
дворното
  
продажбата
  
държавна
  
2010
  
контрол
  
реда
  
приватизация
  
следприватизационен
  
управител
  
правилника
  
прилагане
  
етажи
  
помещения
  
могат
  
отделни
  
етажна
  
етажни
  
ресторант
  
съседите
  
задължението
  
поделите
  
изграждат
  
изискванията
  
построен
  
случай
  
проблем
  
туризма
  
туристически
  
смисъла
  
змдт
  
настаняване
  
петна
  
„бели
  
саморъчното
  
регламентирани
  
закупите
  
започва
  
тече
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив