Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Общи условия за ползване на ceb.bg

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ!

 

Осъществявайки достъп до и използването на този уеб сайт на адрес www.ceb.bg ("сайтът"), потребителите изрично се съгласяват да спазват и се обвързват със следните условия ( "Условията за ползване")

Ceb.bg си запазва правото да променя условията за ползване, както и да променя политиката или насоките на сайта, по всяко време и по свое усмотрение. Всяка промяна или изменение ще бъде в сила веднага след публикуването на промени в сайта, без да получавате специални съобщения за тези промени. Ако продължите да използвате Сайта след публикуването на промени или модификации, вие по този начин потвърждавате, че приемате тези промени или модификации. Моля, разглеждайте тези условия периодично и проверявайте за актуализирана версия на промените.

 

Общи

Борса имоти СД предоставя достъпа до този сайт и услугите, предлагани от ceb.bg, както е посочено по-долу (наричани общо "Услуги"). Достъпът и използването на услугите се подчинява на тези Общи условия.

 

Услуги

Услугите включват:

- “Въпроси и отговори” по имотни въпроси и всичко свързано с имота, дома и собственноста;

- секция “Намери специалист” дава възможност на потребителите да търтсят специалист в определена област;

- секция „Стани експерт“ дава възможност потребителят да се изяви като експерт (специалист) в дадена област;

- секция ”Гласове”, която има информативен характер, дава възможност на потребителите да напишат по различна тематика: любопитни факти, дискусии, мнения, блогове, интервюта.

- секция „Полезни съвети“ дава възможност на потребителя да напише практически съвет в дадена област.

 

Изпратено съдържание от потребителите

Вие носите отговорност за съобщения, коментари, текстове, снимки, видео, графики, код или друго съдържание или материали ("Потребителско съдържание"), за постовете, представянето, публикуването, в сайта или изпратените други потребители на ceb.bg. Вие се съгласявате да не публикувате и да не подавате линкове към материали, както и да не публикувате материали, с който нарушавате, присвоявате или нарушавате правата на трети лица, включително авторските права, търговски марки, търговски тайни, патенти, публичност, неприкосновеността на личния живот или други права на интелектуална собственост на всяко трето лице, или друго действие което е в нарушение на държавните или местните закони, правилници или наредби. Вие също се съгласявате да не публикувате, представяте каквото и да е потребителско съдържание, което е клеветническо, нецензурно, порнографско, неприлично, заплашително, оскърбително, съдържащо измама, или информация която нарочно е невярна и подвеждаща. С ограничение на гореизложеното, придържайте се през цялото време се към "Общността на ceb.bg", която е изградена с тези Общи условия.

Вие се съгласявате, че чрез публикуване на съдържание на този сайт, вие давате право на Сеb.bg безвъзмездно, вечно, неотменимо и напълно без ограничения да публикува, възпроизвежда, разпространява, показва, адаптира и използва по друг начин това съдържание или във връзка със рекламирането на сайта или в хода на предлагането на услугите. Вие разбирате и приемате, че всички материали, които публикувате или представяте на Сеb.bg могат да бъдат преразпределени чрез интернет и други медийни канали, така че информацията да може да бъде видяна от широката публика.

За конкретни съвети по правни, финансови и реални въпроси, имоти, винаги трябва да се потърси съвет от професионалист, който е лицензиран и има познания в тази област, като адвокат, счетоводител или агент по недвижими имоти или брокер.

Вие разбирате, че Сеb.bg не одобрява или контролира потребителското съдържание, публикувано от други, а вместо това просто предоставя услуга, като позволява на потребителите да имат достъп до информация, която е била предоставена от други. Като доставчик на интерактивни услуги,

Сеb.bg не носи отговорност за всякакви изявления, декларации или Потребителско съдържание, предоставени от нейните потребители на сайта или във връзка с услуги.

Сеb.bg не носи отговорност за мониторинг на сайта или на услугите за подходящо потребителско съдържание или поведение и няма задължение да преглежда, редактира или премахва потребителско съдържание.

Въпреки това, Сеb.bg си запазва правото, по свое усмотрение и без предизвестие, да наблюдава, скрива, редактира или премахва потребителско съдържание по всяко време и по някаква причина или без причина. Сеb.bg все пак не носи отговорност за съдържанието или за поведението на потребителя по представяне на съдържанието.

Прилагането на тези условия за ползване само с наша преценка и неизпълнението на изискванията в Условията за ползване в други случаи не представлява отказ от правото ви да ги прилагате на други места. В допълнение, тези условия за използване не водят до частно-правен съдебен спор от страна на всяко трето лице, или всяко разумно очакване, че в сайта няма да има никакво съдържание, което е забранено от тези Общи условия.

Вие разбирате, че Сеb.bg не подкрепя и не гарантира някакво определено съдържание или информация, която да е достъпнa чрез сайта или да гарантира точността, целостта или качеството на такова съдържание или информация. Освен това, ние не можем да гарантираме истинността на всички данни, които потребителите могат да предоставят за себе си.

Вие се съгласявате, че чрез използване на услугите, могат да бъдат публикувани материали от потребители с обидно, неприлично или осъдително съдържание. При никакви обстоятелства няма Сеb.bg да носи отговорност по никакъв начин за тези материали, включително и за грешки или пропуски в тези съдържания, или загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на употребата на някаква потребителска информация предадена чрез публикация, чрез е-мeйл / електронна поща, или по друг начин, използвайки функционалните възможности на сайта или услугата. Можете да използвате сайта и услугите на свой собствен риск.

 

Изменение услугите на Сеb

Сеb.bg си запазва правото да променя или да прекратява услугите или част от тях или техните характеристики, или предлагането на информация, ползи, съдържание, продукти или услуги, с или без предизвестие. Сеb.bg не носи отговорност към Вас или към трета страна, когато Сеb.bg упражни правото си да измени или да прекрати услугите или част от тях.

 

Авторски и лицензионни права

Всички авторски права и сродни до авторски права върху материалите от този сайт включително без ограничение в: дизайн, текст, резултатите от търсенето, графики, изображения, снимки, звукови файлове и други файлове, както и подбора и подреждането и събирането на информация ("Материали") са собственост на Сеb.bg и/или на съответните носители на лиценз или ползвателите, и са защитени от българските и международните закони за авторското право. Вие получавате лицензионно право на достъп до този сайт, като имате право да използвате Услугите и печатните материали в Сайта за лична и некомерсиална употреба. Ние си запазваме правото, без предизвестие и по свое усмотрение, да прекратим лиценза ви за използване на сайта, както и да блокираме или предотвратяваме бъдещ достъп и използване на сайта.

Предишните лицензи не дават и не включват правото:

 1. да се публикуват, изпълняват публично, показват или разпространяват пред трети лица всички материали, включително да се възпроизвеждат на компютър, мрежа, предаване или публикация в медиите;

 2. да се търгува, продава, или използва сайта или материалите за търговска употреба;

 3. системно да събирате и използвате данни или съдържание, включително използването на всякакви данни от паяци, роботи или събиране на сходна информация;

 4. да правите производни сайтове или употребявате материали, като употребявате, измисляте или слагате във frame / фрейм, за да приложите някаква част от този сайт (включително и изображения намерени на сайта или текста или оформление / дизайн на всяка страница или формуляр, който фигурира на една страница).

 

С изключение на ограничения лиценз, който ви се предоставя, не ви се прехвърля друго право или лиценз, което подразбиращо отхвърля: патент, търговска марка, авторско право или право на собственост на Сеb.bg върху вас (трето лице). Забраната за използването на този сайт ще прекрати разрешението или лиценза, издаден от тези Правила на сайта и може да наруши приложимото право, включително авторско право, закони за търговска марка (включително търговски украси) и съобщени в правилата и условията.

 

Сеb.bg не удостоверява авторските права и не предоставя никакви права върху основните изображения или описания на недвижими имоти в списъка, които могат да се съдържат в резултат от търсенето, че произлизат от уеб източник или сайт, предоставен от уеб сайта на собственика им. Сеb.bg използва тези изображения и откъси от описанието единствено когато е необходимо да се съберат резултатите от търсенето, като помощен инструмент, за да ви насочат към уеб сайта от който произхождат. Всяко използване на собствени изображения или описания подлежи на разрешение от собственика на авторските права и / или на изискванията на действащото законодателство. Сеb.bg си отстоява авторското право и запазва всички права на резултатите от търсенето и свързаните с тях съставки.

 

Търговски марки и марки за услуги

"Сеb.bg" и нашето лого са или търговски марки или регистрирани търговски марки на “Борса имоти“ СД и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично, без нашето предварително писмено разрешение. Вие не може да използвате мета тагове или друг "скрит текст", използвайки "Сеb.bg" или друго наименование, търговска марка или име на продукта на “Борса имоти“ СД, без наше разрешение. Освен това, всички страници, заглавия, персонализирани графики, икони на бутони, скриптове и др. са марки за услуги, търговски марки и / или търговски украси на Сеb.bg, и не могат да бъдат копирани, имитирани или използвани, изцяло или частично, без предварително писмено разрешение. Всички други търговски марки, запазени марки, имена на продукти и имена на Сеb.bg или лога, споменати тук са собственост на съответните им собственици. Препратки към всички продукти, услуги, процеси, или друга информация, с търговско наименование, търговска марка, производител, доставчик, или обозначени по друг начин, не означават и не предполагат одобрение, спонсорство или препоръка за тях от нас.

 

Връзки с други сайтове

Услугите съдържат връзки към уеб сайтове на трети страни. Тези трети лица не са под контрола на Сеb.bg. Ние предоставяме тези връзки само за удобство, и включването на някоя връзка не означава принадлежност, утвърждаване, или приемане от нас на сайта или някаква информация, съдържаща се в него. Сеb.bg не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Би трябвало да направите разследване, ако чувствате за необходимо или подходящо, преди да се пристъпи към сделка с някой от тези трети страни. При напускане на този сайт, трябва да сте наясно, че нашите правила и политика вече не се прилагат, и следователно, трябва да прилагате правилата и политиката, включително опита ви от личния живот към събраните данни от този сайт.

 

Информация екип от професионалисти в имоти

Ако сте професионалист по недвижимо имущество, Вие се съгласявате, че няма да взимате или да представяте обяви, които не ви принадлежат. Когато изпратите или поискате регистрация, вие се съгласявате да спазвате тези условия. 

 

Съвместимост със Закона за авторското право

В съответствие с разпоредбите на Закона за авторското право, приложим към доставчиците на интернет услуги, Сеb.bg е възприел политика на прекратяване, при подходящи обстоятелства и по наше усмотрение, na абонати или титуляри на партиди, които са считани за повторни нарушители. Ако смятате, че вашата работа е била копирана и е качена на този сайт по начин, който представлява нарушение на авторските права, Сеb.bg моли агента на авторското право за следната писмена информация:

 • Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право;

 • Описание на авторските права, за които се твърди, че са обект на нарушение;

 • Описание на мястото, където се намира на сайта материала, за който твърдите, че нарушава правата;

 • Вашият адрес, телефонен номер и електронен адрес;

 • Декларация от вас, че имате основания да смятате, че за разглежданата употреба не е получено разрешение от собственика на авторските права, от негов представител или от закона;

 • Декларация от вас, направени под заплаха от наказание за лъжесвидетелство, че горепосочената информация във Вашето известие е точна и че вие ​​сте собственикът на авторските права или упълномощени да действат от името на собственика на авторските права.

Преди да изпратите съобщение на Сеb, трябва да потвърдите, че сте собственикът на авторските права или правата на авторското право, които този закон изисква.

 

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетявате и да подържате Сеb.bg без вреда от и срещу всякакви претенции, щети, разходи, задължения и разходи (включително, но не само, разумни адвокатски хонорари), възникващи от потребителя или свързани с него, като съдържание на вашите постове, натрупани чрез сайта или използването на сайта и услугите, включително, без ограничение, всички реални или застрашаващи тъжби, или предявен иск срещу Сеb.bg, произтичащи или свързани с Потребителско съдържание, вашето поведение, вашето нарушаване на настоящите Общи условия, или нарушаване на правата на трети лица.

 

Няма гаранции

ТОЗИ САЙТ, ЗА МАТЕРИАЛИ И ЗА УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА "КАКТО Е", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВНАСЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ НА ДАННИ, СВАЛЯНИ ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ, Е НА ВАША ОТГОВРНОСТ. НЕ НОСИМ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, МАТЕРИАЛИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА. НИЕ НЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ САЙТ СА ТОЧНИ, ПЪЛНИ, НАДЕЖДНИ, АКТУАЛНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. НИЕ НЕ СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ ЗА ЦЕНИ, ТЕКСТ ИЛИ ФОТОГРАФИЯ.

 

Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Сеb.bg, неговите служители, директори, агенти, рекламодатели или доставчици не са отговорни за каквито и да е косвени, специални, случайни последствия или наказателни вреди (включително загъба на ползване, пропуснати ползи или загуба на данни) дали в рамките на жалба по договор, за закононарушение (включително от небрежност), загуба на собствен капитал, вследствие използване то на Сайта, на материалите и услугите в Сайта. Някои юрисдикции не позволяват изключване и ограничаване на отговорността, така че горните ограничения може да не важат за вас.

 

Отказ от отговорност върху съдържание предоставяно на трети лица

Сеb.bg може да предостави на трети страни съдържанието на сайта и може да съдържа връзки към уеб страниците и съдържанието на трети лица (наричани общо "Гражданско съдържание") като услуга за интересуващите се от тази информация. Сеb.bg не следи и няма контрол над съдържанието от трети лица и няма контрол върху тези страници. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставени от трети страни, включително доставчиците и потребителите, са собствени на съответния автор и/или дистрибутор(и), а не Сеb.bg. В много случаи, достъпното съдържанието в този сайт, представлява становищата и решенията на съответните доставчици на информация или ползвателите. Сеb.bg не подкрепя и не приема всички трети лица предоставящи съдържанието, и не носи отговорност и не гарантира точността, пълнотата и надеждността на съдържанието на трети лица или всяко мнение, съвет или декларация, направена в сайта от трети лица. Потребителите използват в Сайта съдържанието на такива трети лица на свой риск.

 

Избор на закона, откази на претенции и вземания

 

Тези условия за използване се уреждат от държавните закони, без да се отнасят до различия в законни постановления и недостатъчност. Сеb.bg може да упражни или приведе в действие някакво право или положение на Условията за ползване и това няма да се счита за отказ от това право или разпоредба. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия се установи от компетентен съд за невалидна, страните приемат, че съдът трябва да се стреми да изпълни намеренията на страните, както е отразено в предоставянето и другите разпоредби. Настоящите Общи условия за ползване остават в пълна сила и действие. Вие се съгласявате, че независимо от статута или закона за обратното, всякаква претенция или причина на действие, произтичащи от или свързани с използването на услугите трябва да бъдат подадени в рамките до 1 (една) година след възникване на претенцията или причината за действието, като след този срок те губят давност.

 

Арбитраж

 

Всяко противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с настоящите Общи условия за услугите ще бъде разрешавана чрез задължителен арбитраж, в съответствие с търговските правила за арбитраж на Българския арбитражен съд. Всяко такова противоречие или иск, трябва да бъдат решавани за всеки отделен случай, и не трябва да бъдат консолидирани във всеки арбитраж с всеки иск или спор от друга страна. Арбитражът се провежда в София и арбитражно решение може да бъде вписано в съда, който е компетентен за това. Сеb.bg може да поиска всякога временно или предварително освобождаване от компетентния съд в България, като необходимост за защита на правата или на собствеността на вас или на Сеb.bg.

 

Copyright © 2011 “Борса имоти“ СД. Всички права запазени

							Владимир Йосифов

Владимир Йосифов
Консултант
София

							Антон Илиев

Антон Илиев
Брокер
София

							Таня Китик

Таня Китик
Консултант
София

Полезни сайтове

 • bgtop.net

  Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив