Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

     
При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:
1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
3. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
4. Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място);
5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
6. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
7. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало);
8.Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
9. Скица от кадастъра.


Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.


За какво е необходим предварителен договор?
Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.

Проверка за тежести на имота
Преди изповядване на сделката пред нотариус е необходимо в службата по вписванията да се извърши проверка за тежести на имота. Ако имота има тежести, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях.
Може ли да се продаде ипотекиран имот?   Какви са правата на продавача на недвижим имот, когато купувача не е заплатил цената?

При голяма част от продажбите заплащането става непосредствено преди изповядването на сделката пред Нотариуса. Възможно е при взаимно споразумение между двете страни, плащането на цената (или на част от нея) да се извърши разсрочено или в по-късен момент. Това задължение се отразява в нотариалния акт.

В практиката има и случаи, когато Купувачът, поради различни причини, не заплаща цената на купения имот. Тогава Продавачът има следните възможности:
Да заведе дело и да поиска Купувачът да бъде осъден да заплати цената на имота заедно с лихвите, както и обезщетение за пропуснати ползи или за вреди, които са настъпили за Продавача (напр. доходи от наем, разноски за продажбата, и др.).
Да поиска от съда да му издаде изпълнителен лист за плащане на цената от Купувача. С изпълнителния лист Продавачът завежда дело срещу Купувача при съдия-изпълнител. В седемдневен срок от връчването на призовката, Купувачът може да предяви възражение с писмени доказателства, че не дължи сумата, т.е. че вече е платил.
Да предяви пред съда иск за разваляне на договора за продажба на имота. Това не може да стане, ако Купувача дължи незначителна сума.
Да поиска на базата на взаимно разбирателство Купувачът да заплати цената на имота, макар и със забава, но с лихвата и обезщетението за вредите.

Коментара : (3)

Добави коментар
Мар 10, 2011  

Проверка за тежести на имота

Преди да се купи даден имот, той задължително трябва да е проверен за тежести.
Това се прави в съответната служба по вписванията. Ако се ползва посредничеството на агенция, то с проверката обикновено се ангажира брокерът. Удостоверение за липса на тежести се изисква както при подписването на предварителния договор, така и при изповядването на самата сделка.
Проверката трябва да се направи още при първоначалното договаряне между страните в писмена форма, защото иначе купувачът рискува капарото си. Всички вписвания и справките за тях се правят по местонахождение на имота.
За целта е необходимо да се знаят трите имена на собственика или на собствениците, ако са повече от един.
Когато става въпрос за юридическо лице, е необходимо да се разполага с точното име на фирмата, номера и годината на фирменото дело.
Когато имотът има няколко съсобственика или е семеен, проверката се прави поотделно за всеки един от съсобствениците.
Това става по партидата, открита на името му, или по ЕГН на съответното лице.
При фирмите е необходимо да се посочи кое е фирменото дело по регистрацията.
Компютърните справки в такива случаи не са достатъчни, показва практиката.
Причината е, че дори в столицата при нея се обхваща само периодът след 1997 г.
Много по-голяма сигурност дава писменото удостоверение за тежести.
При подаване на молбата в службата по вписванията се прилага и копие от документа за собственост на имота.
Ако той е бил наследен, представя се доказателство за собствеността на наследодателя заедно с удостоверение за наследници.
За повече сигурност е препоръчително да се изиска предходният документ за собственост и да се направи проверка и за посочените в негo собственици.
Има поне няколко хипотези за „тежести“ върху имота. Това могат да бъдат, да речем, искови молби.
В случай, че има вписана искова молба по спор, свързан с имот, с решението по нея се обвързва и новият собственик.
Имотът също така може бъде предмет на залог по Закона за особените залози.
Това са обезпечения, даващи право на кредитори с парични вземания да се удовлетворят чрез принудителна продан
от съдия-изпълнител на имота, независимо кой е собственикът му. Стига обезпечението да е вписано.
Недвижимата собственост може да е и с възбрани и други обезпечения.
С тях се създава относителна недействителност спрямо посочените в акта лица.
Така в случай на последващи сделки с имота новите собственици си запазват възможността да реализират правата си,
след като има решение по съдебния спор.
Проблем може да възникне и с ограничени вещни права.
Самото вещно право може и да не се съдържа в нотариалния акт, с който е прехвърлена собствеността и с който продавачът се легитимира.
Договорите за наем и за аренда също са вид тежести. Те също подлежат на вписване, когато са сключени за повече от 1 година
за договорите за наем и за повече от 4 стопански години за арендните договори.
Следователно при купуването на имот той трябва да бъде проверен и за такива договори.

Калоян БалиновМар 11, 2011  

Добре г-н Брокер но в моята фирма има едно условие, което е следното:

НЕ ПРОДАВАМЕ И НЕ РАБОТИМ НА ВСЯКА ЦЕНА!! Понеже сте изписал един вестник литература. Нашата фирма работи с проверени собственици. Не после да ни търсят да ни питат какво стана както се получава често. Има много измами. С други думи спазваме ХИГИЕНА. Нещо ново за Вас предполгагам е това съдейки по изписаното по-горе. Има една лична забележка към Вас да отправя. Не мисля, че снимката на профила направена на пердето в хола е много представителна и авторитена за да давате каквито и да е мнения по въпросите в бранша. На първо място като Ви погледне един клиент ще си каже: За вас не можете да се погрижите, а за мен ли? Нещата си има своя нюанс надявам се сте го доловили. Успех в начинанието!

Мар 11, 2011  

Разбрали сте погрешно моя коментар,може би неправилно съм го написал.
Тои /коментара/ не се отнася за Вашата фирма,а исках да се получи
нещо като продължение за "ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТА".
Сигурен съм в това,че никога няма да подведете /излъжете/ ваш клиент.
Не съм искал да Ви обидя

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив