Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Полезни съвети - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

Таня Китик

9637
точки

 

320
кредити

Отговори: 138 Съвети: 14 Посещения:17441
Въпроси: 0 Публикации: 36 Коментари: 0
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/3531 - Линк за покана
Полезни съвети: 14 Oбщ брой прегледи: 41108
Кой има право да копира личната Ви карта?
Вашата лична карта В процеса на динамично развитие на технологиите, глобализация на икономиката и свободно движение на данните, все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот. Нашата цел е: Да повишим както информираността на гражданите относно упражняването на техните права при обработването на личните им данни, така и обществената ангажираност и отговорност с оглед предпазване от злоупотреба с лични данни и кражба на самоличност. Въпрос: Данните в личната карта „лични данни” ли...
Публикуван на: 06.12.2013 Брой прегледи: 2255
 
Покажи пълният текст на съвета
Запознати ли сме със своите права? ЧАСТ 1: КОЙ МОЖЕ ДА КОПИРА ВАШАТА ЛИЧНА КАРТА?
Запознати ли сме със своите ПРАВА? Как да защитим своите ЛИЧНИ ДАННИ? Ще публикуваме поредица от отговори по актуални въпроси от обществен интерес. Част 1: КОЙ МОЖЕ ДА КОПИРА ВАШАТА ЛИЧНА КАРТА? В процеса на динамично развитие на технологиите, глобализация на икономиката и свободно движение на данните, все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот. Нашата цел е: Да повишим както информираността на гражданите относно упражняването на техните права при обработването на личните им...
Публикуван на: 10.12.2013 Брой прегледи: 2316
 
Покажи пълният текст на съвета
Запознати ли сме със своите права? ЧАСТ 2: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО
Запознати ли сме със своите ПРАВА? Как да защитим своите ЛИЧНИ ДАННИ? Ще публикуваме поредица от отговори по актуални въпроси от обществен интерес. Част 2: Видеонаблюдението. В процеса на динамично развитие на технологиите, все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение бяха приоритет за специални обекти, банкови офиси и големи предприятия, но днес те се използват за охрана на училища, жилищни комплекси, болници,...
Публикуван на: 10.12.2013 Брой прегледи: 2229
 
Покажи пълният текст на съвета
Запознати ли сме със своите права? ЧАСТ 3: КАК ДА ЗАЩИТИМ ДЕТЕТО В ИНТЕРНЕТ?
ВАШЕТО ДЕТЕ - КАК ДА СЕ ЗАЩИТИ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО. Запознати ли сме със своите ПРАВА? Как да защитим своите ЛИЧНИ ДАННИ? Ще публикуваме поредица от отговори по актуални въпроси от обществен интерес. Част 3: Твоите лични данни и интернет - СЪВЕТИ ЗА ДЕЦА. Докато работиш в интернет: -Не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите си или училището, в което учиш. -Не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди това да си обсъдил решението си със своите...
Публикуван на: 10.12.2013 Брой прегледи: 2642
 
Покажи пълният текст на съвета
На 10-ти март започва приемът по Мярка А на пчеларската програма
  Кандидатите по Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” за дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти” на Националната програма по пчеларство (НПП) могат да подават заявления от 10 до 21 март 2014 г. Документите ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие” в гр. София. Общата финансовата помощ е 150 000 лева. Средствата покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, провеждане на ежегодната седмица на българските пчелни...
Публикуван на: 23.02.2014 Брой прегледи: 2680
 
Покажи пълният текст на съвета
Важна информация за наематели или арендатори на земеделска земя!
В срок до 31.01.2014 година всички земеделски производители и земеделски стопани, които са регистрирани по ЗДДС трябва да изберат как да се облагат доходите им през 2014 година. Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, само ако земеделският...
Публикуван на: 04.01.2014 Брой прегледи: 3616
 
Покажи пълният текст на съвета
Стартира приемът по мярка
От 9 март 2015 г. ще стартира приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка «Преструктуриране и конверсия на лозя» от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. По мярката се подпомагат дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята.    Националната винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България в периода 2014-2018 г., като целта й е да повиши конкурентоспособността на българските...
Публикуван на: 20.02.2015 Брой прегледи: 1612
 
Покажи пълният текст на съвета
Предстоящ прием по Подмярка 4.2
      Според предвижданата промяна в индикативния график  на Министерство на земеделието и храните в края на месец ноември предстои прием на проекти по Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Към настоящия момент не е приета наредбата, регламентираща реда и условията за кандидатстване, но според проектонаредбата за подпомагане ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. Кандидатите – земеделски...
Публикуван на: 19.09.2015 Брой прегледи: 3734
 
Покажи пълният текст на съвета и всички коментари
ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА...
Отворена е първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, подбор за проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на...
Публикуван на: 08.05.2015 Брой прегледи: 2507
 
Покажи пълният текст на съвета
Стартира нов прием по мярка
От 29 юни 2015 г. (понеделник), в Изпълнителна агенция по лозата и виното  ще стартира нов прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. По мярката се подпомагат дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята. Бюджетът по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за предстоящия прием ще бъде в размер на 2 млн. лева, като ползвателите ще могат да...
Публикуван на: 17.06.2015 Брой прегледи: 2262
 
Покажи пълният текст на съвета
Начало на прием по мярка
На 29 юни 2015 години отваря т.нар. мярка Млад фермер. Приемът на заявления за подпомагане ще продължи до 27 юли 2015 година. Едно от новите неща  е, че за първи път проекти по тази мярка могат да се подават и по електронен път. За целта кандидатите ще получат код за достъп от съответната областна дирекция на фонд Земеделие. Само така те ще могат да ползват съответния електронен модул, като използват и образците за подаване на документите. Условията за кандидатстване са регламентирани в НАРЕДБА № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1...
Публикуван на: 17.06.2015 Брой прегледи: 2578
 
Покажи пълният текст на съвета
И отново за белите петна - не пропускайте срока
     Много пъти сме говорили за т.нар. „бели петна“ и как земята ни да не бъде разпределена като такова. За тази цел е необходимо да се спази срока, в който всеки собственик или ползвател на земеделска земя трябва да подаде декларация и/или заявление в Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Как става това?      В срок до 31 юли собствениците на земеделска земя трябва да подадат декларация по чл.69 (по образец) от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ,...
Публикуван на: 14.07.2015 Брой прегледи: 3806
 
Покажи пълният текст на съвета
Важно за арендатори, собственици на земеделски земи и животновъди
На свое заседание на 18 януари 2017г  парламентарната Комисия по земеделието и храните гласува на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Народните представители гласуваха пасищата, мерите и ливадите да се регламентират в нова процедура. Окрупняването ще се осъществява чрез споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Споразумението ще се...
Публикуван на: 19.01.2017 Брой прегледи: 3623
 
Покажи пълният текст на съвета и всички коментари
Важно за животновъди, арендатори и арендодатели
На свое заседание на 18 януари 2017 година парламентарната Комисия по земеделието и храните гласува на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи. Народните представители гласуваха пасищата, мерите и ливадите да се регламентират в нова процедура. Окрупняването ще се осъществява чрез споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Споразумението...
Публикуван на: 20.01.2017 Брой прегледи: 5248
 
Покажи пълният текст на съвета

Тагове

данни
  
видеонаблюдение
  
предназначение
  
собственост
  
имоти
  
период
  
цените
  
време
  
вече
  
говорим
  
компанията
  
пазара
  
третото
  
тримесечие
  
ръст
  
кредити
  
сделките
  
купувачи
  
сделки
  
софия
  
евро
  
общинско
  
жилище
  
жилища
  
решение
  
общинския
  
съвет
  
бургас
  
общински
  
задоволяване
  
протокол
  
семейство
  
жилищна
  
площ;
  
площ
  
жилището
  
цена
  
закона
  
наследството
  
част
  
запазена
  
наследниците
  
продан
  
недвижим
  
имот
  
ипотеки
  
вещни
  
права
  
вписани
  
регистър
  

имота

  
ипотеката
  
публичната
  
основа
  
ипотекарния
  
кредитор
  
титуляра
  
случай
  
писмено
  
съгласие
  
нотариална
  
заверка
  
заличаването
  
извършва
  
вписванията
  
правото
  
ползване
  
имотът
  
право
  
прекрати
  
учредено
  
декларация
  
ползвателят
  
ползвателя
  
иска
  
лице
  
получите
  
наследодателя
  
удостоверение
  
наследници
  
информация
  
земи
  
субсидии
  
подпомагане
  
нивата
  

аренда

  
заявление
  
етажната
  
управител
  
общото
  
събрание
  
управителния
  
2011
  
могат
  
управителя
  
управлява
  
договор
  
сега
  
действащия
  
покриване
  
давност
  
задължение
  
края
  
дори
  
2014
  
обаче
  
данъка
  
плащане
  
отчетност
  
данъчните
  
земя
  
договора
  
брак
  
гражданин
  
български
  
следва
  
натурализация
  
години
  
актовите
  
книги
  
общинска
  
продадете
  
наследника
  
решението
  
съдебна
  
делба
  
части
  
по-малки
  
съдебната
  
съсобственици
  
границите
  
кадастралната
  
карта
  
съответствие
  
поземлени
  
зона
  
реда
  
нови
  
реални
  
граници
  
собствениците
  
етаж
  
таванския
  
справка
  
общината
  
търг
  
цени
  
строеж
  

година

  
съгласно
  
земеделието
  
съсобствениците
  
собствеността
  
вписан
  
арендатора
  
общата
  
закон
  
няколко
  
дфз-ра
  
заявени
  
2013
  
разпределение
  
подал
  
участва
  
разпределението
  
петна
  
бяло
  
петно
  
желаете
  
стопанска
  
служба
  
земеделие
  
дали
  
белите
  
ползва
  
рентата
  
нива
  
срок
  
наем
  
земята
  
рента
  
обработва
  
знаете
  
някой
  
обърнете
  
служебно
  
разпределен
  
арендатор
  
назад
  
заявен
  
задължително
  
работи
  
заявил
  
основание
  
площ;
  
частна
  
конкурс
  
между
  
граждански
  
чуждия
  
българия
  
съответната
  
македония
  
полагащата
  
издават
  
орган
  
ползването
  
земеделските
  
административно
  
искане
  
правно
  
заповед
  
кмета
  
заповедта
  
изземване
  
административен
  
искането
  
пред
  
такава
  
административният
  
срока
  
отказ
  
издаде
  
съобщаването
  
чрез
  
обжалване
  
съдебно
  
оспори
  
произнесе
  
важат
  
рамките
  
календарната
  
валидна
  
оценка
  
месеца
  
датата
  
важи
  
издадена
  
кооперацията
  
месец
  
имате
  
нямате
  
наемателя
  
правното
  
писмо
  
баща
  
баба
  
фирмата
  
предоставила
  
имотите
  
лица
  
гости
  
кандидати
  
проекти
  
2015
  
схемите
  
плащания
  
схемата
  
зеленчуци
  
земеделски
  
стопани
  
производство
  
следните
  
култури
  
тикви
  
обвързана
  
подкрепа
  
плодове
  
сепп
  
добиви
  
образец
  
произведената
  
продукция
  
януари
  
годината
  
получават
  
схеми
  
политика
  
добро
  
земеделско
  
екологично
  
състояние
  
поддържане
  
производители
  
схема
  
нова
  
ставката
  
протеинови
  
прекратяване
  
споразумения
  
2016
  
земите
  
поземлен
  
фонд
  
храните
  
държавния
  
действащ
  
преарендова
  
трети
  
сключвате
  
собственик
  
обработвате
  
насаждения
  
необходимо
  
начина
  
трайно
  
него
  
общинската
  
промяна
  
други
  
защитени
  
територии
  
размер
  
програма
  
икономически
  
подмярка
  
условия
  
мерки
  
данъчна
  
текущата
  
сключите
  
анекс
  
пълномощните
  
размера
  
плащанията
  
определя
  
изискването
  
зелени
  
директни
  
площи
  
насочени
  
стопанството
  
угар
  
условията
  
наредба
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив