Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Публикации - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

Таня Китик

9638
точки

 

320
кредити

Отговори: 138 Съвети: 14 Посещения:17443
Въпроси: 0 Публикации: 36 Коментари: 0
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/3531 - Линк за покана
Публикации: 36 Oбщ брой прегледи: 747385
Авторски публикации: 36 Публикации от външни източници: 36
Безвъзмездна подкрепа за микро и малки предприятия
Таня Китик
В началото на месец май е предвидено да стартира процедура "Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".  Целта на процедурата е да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Минималния размер на безвъзмездната помощ е 3 000 лева, а максималния 10 000...
Публикуван на: 16.10.2020 Брой прегледи: 42309
 
Покажи пълният текст на материала
Предстоящо отваряне на мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския...
Таня Китик
Очаква се съвсем скоро да стартира приема по мярка Инвестиции в предприятия  от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019 – 2023 година. ще в началото искам да обърна внимание на едно много важно условие за участие по мярката: за да е допуснат до участие по мярката всеки бенефициент задължително трябва да получи от ИАЛВ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТЕ по нея. От началото на тази седмица на сайта на ИАЛВ е качено заявлението за участие и списък на необходимите документи към него: – копие...
Публикуван на: 09.02.2020 Брой прегледи: 43756
 
Покажи пълният текст на материала
Обявен е прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”
Таня Китик
От днес, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по...
Публикуван на: 09.02.2020 Брой прегледи: 24146
 
Покажи пълният текст на материала
Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства
Таня Китик
Отворена за прием на проекти е мярка 2.2 - процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“, Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на изграждането и  осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на...
Публикуван на: 03.03.2017 Брой прегледи: 68188
 
Покажи пълният текст на материала
ВАЖНО: Нови условия по лозарската програма и изтичащ срок
Таня Китик
На 31 декември 2015 година изтича срокът, в който лозарите могат да закупят права за засаждане на нови лозя с винени сортове. След закупуването на правата за засаждане, лозарите поемат ангажимент да създадат нови насаждения в срок до 31 юли 2018 година. Като притежатели на права за засаждане имат право да създадат насажденията с европейско съфинансиране, което покрива 75% от направената инвестиция. След 01.01.2016 година всяка инвестиция по създаване на трайни насаждения от винени сортове от лице, което не е закупило права за засаждане ще е изцяло...
Публикуван на: 21.11.2015 Брой прегледи: 47402
 
Покажи пълният текст на материала
Финансиране на Къща за гости по новата ПРСР 2014-2020 г.
Таня Китик
През последните години все повече хора се насочват към покупката на селски имоти – предимно за ползване през уикендите, където да отморяват след стреса на работната седмица. Не малка част обаче се насочват към тези имоти с идеята да развиват модерния и все по-предпочитан в последните години „селски туризъм“. След първоначалната инвестиция за покупката на селски имот предприемачите са изправени пред най-важния етап по реализиране на бизнес-намерението – да подсигурят средства за ремонт, обзавеждане и оборудване на къщата...
Публикуван на: 17.08.2015 Брой прегледи: 45805
 
Покажи пълният текст на материала
Стартова помощ от 15 000 евро за малки стопанства
Таня Китик
Стартова помощ от 15 000 Евро за малки стопанства Новата подмярка вълнува много земеделски производители с малки стопанства, защото ще се прилага за първи път в България и ще им дава възможност да получат подпомагане от 15 000 евро. Основен въпрос е кой ще може да кандидатства и какви са минималните изисквания за допустимост? Земеделските стопани, които искат да подадат своите заявления за подпомагане трябва да имат регистрация като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители. Освен това...
Публикуван на: 27.03.2015 Брой прегледи: 27927
 
Покажи пълният текст на материала
ВАЖНО - На вниманието на земеделските стопани
Таня Китик
Уважаеми земеделски стопани, От 01.01.2015 година влиза в сила изменение в Закона за подпомагане на земеделските производители и по-конкретно в чл.41, в който е предвидено заявяването на площи за подпомагане по СЕПП да става въз основа на правно основание. Това означава, че само тези  земеделски стопани, които ползват земеделска площ въз основа на : - документ за собственост; - аренден договор; - договор за наем на земеделска земя; - договор за съвместна обработка; - споразумение по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и...
Публикуван на: 23.01.2015 Брой прегледи: 25645
 
Покажи пълният текст на материала
Какво влиза в сила от 1-ви януари 2015 година
Таня Китик
От 2015 г. купувачите на автомобили ще ги регистрират само в КАТ и няма да се налага да се редят на опашки и да попълват документи в общината, както е в момента. Поправка в Закона за местните данъци и такси предвижда занапред КАТ служебно да подава данните на местните администрации, които трябва да регистрират промяната в собствеността на колата и да изчислят данъка. Оттам всички промени по електронен път ще бъдат предавани на съответната администрация, тя ще определи размера на данъка, ако става дума за ново превозно средство, и ще го съобщи...
Публикуван на: 11.12.2014 Брой прегледи: 24940
 
Покажи пълният текст на материала
Стартира подпомагането в сектор ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Таня Китик
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решения за разпределянето на допълнителния ресурс от 5 милиона лева, предоставен след актуализацията на бюджета. Така общият финансов ресурс за безвъзмездно подпомагане през 2014 г. нараства от 93 млн. на 98 млн. лева. 2,2 млн. лева от допълнителните средства ще се предоставят за подпомагане в сектор „Плодове”, 2.2 млн. – за сектор „Растениевъдство” и 600 000 лева – за картофопроизводителите в България. Указанията за предоставянето на помощта са изготвени и вече...
Публикуван на: 05.12.2014 Брой прегледи: 13395
 
Покажи пълният текст на материала
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България
Таня Китик
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд /ЕСФ/, е първата оперативна програма, която ще стартира в България за новата финансова рамка 2014 – 2020 г. на Европейския съюз. Tя бе одобрена от Европейската комисия днес, 28 ноември 2014 г. В рамките на новия програмен период са осигурени 2135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България. Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост...
Публикуван на: 02.12.2014 Брой прегледи: 12579
 
Покажи пълният текст на материала
Възражения за слой
Таня Китик
До 24.12.2014 г. всички собственици и ползватели на земеделски земи ще могат да се запознаят със специализирания слой „Постоянно затревени площи” и да подадат възражения за обхвата му по отношение на конкретни имоти от Картата на възстановената собственост (КВС) или Кадастралната карта (КК). Това гласи заповед, издадена от Министъра на земеделието и храните. Ползвателите на специализирания слой ще могат да го разгледат в специално разработената секция "Проверка на имоти по слой "Постоянно затревени площи", качена на интернет страницата...
Публикуван на: 02.12.2014 Брой прегледи: 12108
 
Покажи пълният текст на материала
ВАЖНО - Потвърждаване на двойно заявени площи (застъпвания)
Таня Китик
До 1 декември земеделските производители с установени застъпвания за кампания 2014 трябва да представят в съответната ОД на ДФ „Земеделие“ документи, доказващи правното основание за ползваните от тях земеделски земи. Такива документи са нотариален акт, договор за доброволна делба, договор за наем или аренда, решение на общинските служби по земеделие, споразумения по чл. 37, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, декларации, пълномощни и др.      На всички бенефициенти с установени застъпвания са...
Публикуван на: 02.12.2014 Брой прегледи: 32218
 
Покажи пълният текст на материала
Започва приемът на заявления по de minimis за пчеларите.
Таня Китик
От 12-ти до 23-ти май 2014 година в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие ще се приемат заявления по схемата de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2013 и началото 2014 година. Общия размер на предоставената на един земеделски производител помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три данъчни години (2012-2014). Единичния размер на помощта на пчелно семейство ще се определи от Държавен фонд Земеделие след приключване на срока за подаване на...
Публикуван на: 08.05.2014 Брой прегледи: 7726
 
Покажи пълният текст на материала
Нови електронни услуги от НОИ
Таня Китик
Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). От 17 април 2014 г. са активни две нови административни услуги - за подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсия въз основа на придобит осигурителен стаж след пенсиониране. По електронен път лицата могат да подават заявление в териториалните поделения на НОИ за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсията. За изпращането на...
Публикуван на: 29.04.2014 Брой прегледи: 6244
 
Покажи пълният текст на материала
Започна подаването на документи за кредитиране на пчеларите.
Таня Китик
      Кандидатите, подписали договори по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016, могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие”. По тези мерки се отпуска помощ за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и адрес на регистрация на юридическите лица, не по-късно от 31 юли 2014 г.       Кредитите се отпускат пряко от Фонд „Земеделие” при лихвен...
Публикуван на: 29.04.2014 Брой прегледи: 4574
 
Покажи пълният текст на материала
Започва приемът по новата Лозаро-винарска програма.
Таня Китик
Обнародвана е Наредба №2 от 4 април 2014 година за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година. В наредбата е регламентирано получаването на финансова помощ по следните мерки на програмата: 1. "Преструктуриране и конверсия на лозя"; 2. "Популяризиране на пазарите на трети държави"; 3. 'Събиране на реколтата на зелено" 4. "Инвестиции в предприятия" Финансова помощ ще получават гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър,...
Публикуван на: 18.04.2014 Брой прегледи: 3910
 
Покажи пълният текст на материала
Работодателите ще могат да предлагат трудов договор за стажуване на завършили средно или висше образование без...
Таня Китик
     Трудов договор с условие за стажуване ще могат да предлагат работодателите на младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Договорът не може да бъде за по-малко от 6 и за повече от 12 месеца.       Договор за стажуване не може да бъде сключен с лице, което се обучава в момента, защото това са стажове, регулирани с други подзаконови актове. Студентите по макроикономика, например, стажуват съгласно одобрения план по тази...
Публикуван на: 14.03.2014 Брой прегледи: 9784
 
Покажи пълният текст на материала
И фирмите без дейност подават Годишни данъчни декларации.
Таня Китик
Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2013 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а.  В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.  Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. Срокът за подаване...
Публикуван на: 12.03.2014 Брой прегледи: 7021
 
Покажи пълният текст на материала
Отпада таксата за предстрочно погасяване на ипотечен кредит.
Таня Китик
Таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит да отпадне, приеха народните представители с гласуваните промени в Закона за потребителския кредит, внесени от ПГ на Коалиция за България и ПГ на ДПС. Предвижда се да няма обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на ипотечен кредит, когато той е погасен след изтичане на една година от усвояването му. Във всички останали случаи таксата може да бъде не повече от 1 на сто върху сумата на предсрочно погасения кредит. Със законопроекта се забранява на банките да събират някои...
Публикуван на: 07.03.2014 Брой прегледи: 6414
 
Покажи пълният текст на материала
От 10-ти март стартира Мярка А от пчеларската програма
Таня Китик
Кандидатите по Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” за дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти” на Националната програма по пчеларство (НПП) могат да подават заявления от 10 до 21 март 2014 г. Документите ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие” в гр. София.          Общата финансовата помощ е 150 000 лева. Средствата покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, провеждане на ежегодната седмица на...
Публикуван на: 25.02.2014 Брой прегледи: 28806
 
Покажи пълният текст на материала и всички коментари
От март стартира приемът по лозаро-винарската програма
Таня Китик
От месец март ще започне приемът на заявления по новата Национална програма за подпомагате на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година. Средствата по Програмата са 260 млн. лв. В Програмата има специална мярка за популяризиране на български вина в трети страни. Освен това, в нея са заложени средства и за преструктуриране на лозя, за събиране на реколта на зелено и за инвестиции.
Публикуван на: 19.02.2014 Брой прегледи: 3827
 
Покажи пълният текст на материала
Законодателни промени въвеждат ред и условия за създаване на специализирани карти за устройствено планиране.
Таня Китик
Парламентът въвежда ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, гласувани на първо четене. Специализираните карти ще съдържат и информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, за водните площи и течения и др. в урбанизираните територии. Целта е да се постигне едновременното им изработване с кадастралната карта, което ще доведе до значителни икономии на финансови средства. Създадена...
Публикуван на: 11.02.2014 Брой прегледи: 5956
 
Покажи пълният текст на материала
Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Таня Китик
     От началото на месец февруари 2014 година се очакват изменения в законодателството, отнасящи се до ползването на земеделска земя, както и покупката на земеделска земя от чужденци. За да се осъществят сделка по покупка на земеделска земя у нас, чужденците ще трябва да представят документ доказващ, че средствата им са законно придобити.Това е едно от предложенията за промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които се очаква да бъдат приети в началото на месец февруари. Друго условие, което ще се...
Публикуван на: 04.02.2014 Брой прегледи: 17043
 
Покажи пълният текст на материала
Възможност за безвъзмездно финансиране за собствениците на гори.
Таня Китик
До края на месец февруари 2014г фонд „Земеделие” ще открие прием на документи по две от горските мерки от ПРСР – за „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и за „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“. От фонда се надяват, че собствениците на гори ще потърсят финансиране за частни проекти.Бюджетът на мярката „Първоначално залесяване на неземеделски земи” възлиза на 10 млн. лв. За парите могат да кандидатстват общини, държавни предприятия, институти, ловни стопанства и...
Публикуван на: 27.01.2014 Брой прегледи: 6405
 
Покажи пълният текст на материала
Освобождаване от плащане на такса "смет"
Таня Китик
От 01.01.2014 г. влиза в сила промяна на чл.71 от Закона за местните данъци и такси, с която се  освобождават от плащане на такса  за битови  отпадъци собствениците, които не ползват имотите си целогодишно. Няма да се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.Религиите няма да плащат налога за съответната сграда за срок не по-дълъг от 10 години. Освобождаването от такса ”смет”...
Публикуван на: 22.01.2014 Брой прегледи: 27594
 
Покажи пълният текст на материала
Какво е "Правно основание за ползване на земеделска земя" и "Бели петна"?
Таня Китик
     Много земеделски производители са се сблъсквали с проблема да доказват правното основание, въз основа на което осъществяват земеделска дейност на определена територия.      Ползването следва да се извършва въз основа на призната от закона възможност да се упражнява фактическа власт и да се извличат полезните свойства на имота съобразно неговото предназначение. Ползването без правно основание е предпоставка за търсене на отговорност. Правото на ползване е включено в твърде различни правоотношения –...
Публикуван на: 18.01.2014 Брой прегледи: 27325
 
Покажи пълният текст на материала
Енергийно обновяване на българските домове
Таня Китик
BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“  по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 Считано от 28 октомври 2013 г. са изменени условията за участие по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, както следва: собствениците на самостоятелни обекти, в които се осъществява стопанска дейност, ще получават безвъзмездна финансова помощ в размер на 75 % за обновяването на...
Публикуван на: 17.01.2014 Брой прегледи: 21257
 
Покажи пълният текст на материала
Осигуряване свободен достъп през недвижим имот
Таня Китик
     В българското законодателство са уредени няколко случая, при които собственик на имот е задължен да допусне до имота си едно длъжностно лице. Касае се не за отделен случай, а за принципно положение, свързано с ограничаване правото на собственост, за да могат да се осъществят обществено необходими дейности.      С разпоредбата на чл.194 от Закона за устройство на територията се създава възможност за осигуряване достъп в един недвижим имот на длъжностни лица, когато това е необходимо за изпълнение на служебни задачи...
Публикуван на: 17.01.2014 Брой прегледи: 12421
 
Покажи пълният текст на материала
Право на преминаване през чужд поземлен имот
Таня Китик
     Правото на преминаване през чужд поземлен имот е предназначено да създаде възможност за едно физическо или юридическо лице да преминава през чужд поземлен имот, при точно определени граници на прохода.      Поземленият имот, в полза на който се учредява правото на преминаване се явява господстващ имот, а поземленият имот или поземлените имоти, през които се налага преминаване, са служещи имоти.      Правото на преминаване през чужд поземлен имот се учредява при наличието на няколко условия. Основното...
Публикуван на: 16.01.2014 Брой прегледи: 24468
 
Покажи пълният текст на материала
Процедура ваучери гориво за земеделски производители 2014
Таня Китик
От 02.01. 2014 до 3 .02.2014 в общинските служби "Земеделие" се приемат заявленията за кандидатстване за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво". Определената държавна помощ е в размер на 84 милиона лева и ще бъде отпусната на два етапа под формата на ваучери. Помощта се предоставя на земеделски производители обработващи площи със земеделски култури (включително ливади) и отглеждащи животни. Кандидатите следва да отговарят на следните...
Публикуван на: 12.01.2014 Брой прегледи: 7788
 
Покажи пълният текст на материала
Какво влиза в сила от 1-ви януари 2014 година.
Таня Китик
От 1-ви януари 2014 година в сила влизат няколко новости, които бяха обект на дълго обсъждане през миналата година при приемането на държавния бюджет за 2014 г., както и на бюджетите за държавното общество осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Други промени пък са чакани отдавна:  Отпадат ограниченията за българи на всички трудови пазари в рамките на ЕС От приемането на страната ни в Европейския съюз през 2007 г. няколко пъти бяха облекчавани и елиминирани част от пречките за свободно движение на български работници в...
Публикуван на: 08.01.2014 Брой прегледи: 22555
 
Покажи пълният текст на материала
Земеделски стопани, проверихте ли площите си?
Таня Китик
  На 6-ти януари 2014 година изтича срокът, в който земеделските стопни могат да проверят онлайн дали заявените от тях земи попадат изцяло или частично в допустимия за подпомагане слой "Площи в добро земеделско състояние" за 2013 година и при несъгласие с посочените данни могат да подадат възражение до министъра на земеделието и храните чрез областната дирекция "Земеделие", където са подали документите си. Областните и общинските служби по земеделие ще помагат на стопаните при проверяването на данните и подаването на възражения....
Публикуван на: 05.01.2014 Брой прегледи: 3877
 
Покажи пълният текст на материала
Договорът за аренда
Таня Китик
През изминалите години, в следствие на прилагането на мерките за подпомагането на земеделските производители чрез изплащането на субсидии за единица площ и други, както и при реализирането на много инвестиционни проекти в сферата на земеделието и животновъдството, финансирани от различни мерки на Европейския съюз все по актуален става въпросът с правното регулиране на поземлените отношения от една страна и непознаването на нормативната база от страна на собствениците на земеделски земи от друга страна.  В регулиране на...
Публикуван на: 05.01.2014 Брой прегледи: 48755
 
Покажи пълният текст на материала
В началото на януари започва приемът по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.
Таня Китик
В началото на януари започва приемът по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.           Часът на подаване на документите вече няма да бъде водещ критерий за одобряване на заявленията. Кандидатстването ще продължава до последната дата на приема, а не до изчерпване на бюджета. Това са част от промените, заложени в новата Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014-2016., представена днес от ДФ „Земеделие”(ДФЗ) пред пчелари от цялата страна и медии. Събитието се...
Публикуван на: 04.12.2013 Брой прегледи: 7426
 
Покажи пълният текст на материала
Подайте заявление за отписване на стар дълг (поради изтичане на давност)
Внесени данъци и осигуровки може да отидат за покриване на изтекли по давност задължения от 2009 г., тъй като те вече са част от единната сметка, чрез която всяка вноска в НАП отива за покриване на най-старото задължение, независимо за какво е направена. За да не се стигне до погасяване на дългове с изтекла давност задължените лица трябва първо да поискат отписването им, което не може да стане по служебен път, и след това да превеждат пари на бюджета. Задълженията до края на 2008 г. все още не са в единната сметка и не се покриват от новите вноски,...
Публикуван на: 20.01.2014 Брой прегледи: 15791
 
Покажи пълният текст на материала

Тагове

данни
  
видеонаблюдение
  
предназначение
  
собственост
  
имоти
  
период
  
цените
  
време
  
вече
  
говорим
  
компанията
  
пазара
  
третото
  
тримесечие
  
ръст
  
кредити
  
сделките
  
купувачи
  
сделки
  
софия
  
евро
  
общинско
  
жилище
  
жилища
  
решение
  
общинския
  
съвет
  
бургас
  
общински
  
задоволяване
  
протокол
  
семейство
  
жилищна
  
площ;
  
площ
  
жилището
  
цена
  
закона
  
наследството
  
част
  
запазена
  
наследниците
  
продан
  
недвижим
  
имот
  
ипотеки
  
вещни
  
права
  
вписани
  
регистър
  

имота

  
ипотеката
  
публичната
  
основа
  
ипотекарния
  
кредитор
  
титуляра
  
случай
  
писмено
  
съгласие
  
нотариална
  
заверка
  
заличаването
  
извършва
  
вписванията
  
правото
  
ползване
  
имотът
  
право
  
прекрати
  
учредено
  
декларация
  
ползвателят
  
ползвателя
  
иска
  
лице
  
получите
  
наследодателя
  
удостоверение
  
наследници
  
информация
  
земи
  
субсидии
  
подпомагане
  
нивата
  

аренда

  
заявление
  
етажната
  
управител
  
общото
  
събрание
  
управителния
  
2011
  
могат
  
управителя
  
управлява
  
договор
  
сега
  
действащия
  
покриване
  
давност
  
задължение
  
края
  
дори
  
2014
  
обаче
  
данъка
  
плащане
  
отчетност
  
данъчните
  
земя
  
договора
  
брак
  
гражданин
  
български
  
следва
  
натурализация
  
години
  
актовите
  
книги
  
общинска
  
продадете
  
наследника
  
решението
  
съдебна
  
делба
  
части
  
по-малки
  
съдебната
  
съсобственици
  
границите
  
кадастралната
  
карта
  
съответствие
  
поземлени
  
зона
  
реда
  
нови
  
реални
  
граници
  
собствениците
  
етаж
  
таванския
  
справка
  
общината
  
търг
  
цени
  
строеж
  

година

  
съгласно
  
земеделието
  
съсобствениците
  
собствеността
  
вписан
  
арендатора
  
общата
  
закон
  
няколко
  
дфз-ра
  
заявени
  
2013
  
разпределение
  
подал
  
участва
  
разпределението
  
петна
  
бяло
  
петно
  
желаете
  
стопанска
  
служба
  
земеделие
  
дали
  
белите
  
ползва
  
рентата
  
нива
  
срок
  
наем
  
земята
  
рента
  
обработва
  
знаете
  
някой
  
обърнете
  
служебно
  
разпределен
  
арендатор
  
назад
  
заявен
  
задължително
  
работи
  
заявил
  
основание
  
площ;
  
частна
  
конкурс
  
между
  
граждански
  
чуждия
  
българия
  
съответната
  
македония
  
полагащата
  
издават
  
орган
  
ползването
  
земеделските
  
административно
  
искане
  
правно
  
заповед
  
кмета
  
заповедта
  
изземване
  
административен
  
искането
  
пред
  
такава
  
административният
  
срока
  
отказ
  
издаде
  
съобщаването
  
чрез
  
обжалване
  
съдебно
  
оспори
  
произнесе
  
важат
  
рамките
  
календарната
  
валидна
  
оценка
  
месеца
  
датата
  
важи
  
издадена
  
кооперацията
  
месец
  
имате
  
нямате
  
наемателя
  
правното
  
писмо
  
баща
  
баба
  
фирмата
  
предоставила
  
имотите
  
лица
  
гости
  
кандидати
  
проекти
  
2015
  
схемите
  
плащания
  
схемата
  
зеленчуци
  
земеделски
  
стопани
  
производство
  
следните
  
култури
  
тикви
  
обвързана
  
подкрепа
  
плодове
  
сепп
  
добиви
  
образец
  
произведената
  
продукция
  
януари
  
годината
  
получават
  
схеми
  
политика
  
добро
  
земеделско
  
екологично
  
състояние
  
поддържане
  
производители
  
схема
  
нова
  
ставката
  
протеинови
  
прекратяване
  
споразумения
  
2016
  
земите
  
поземлен
  
фонд
  
храните
  
държавния
  
действащ
  
преарендова
  
трети
  
сключвате
  
собственик
  
обработвате
  
насаждения
  
необходимо
  
начина
  
трайно
  
него
  
общинската
  
промяна
  
други
  
защитени
  
територии
  
размер
  
програма
  
икономически
  
подмярка
  
условия
  
мерки
  
данъчна
  
текущата
  
сключите
  
анекс
  
пълномощните
  
размера
  
плащанията
  
определя
  
изискването
  
зелени
  
директни
  
площи
  
насочени
  
стопанството
  
угар
  
условията
  
наредба
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив