Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

На свое заседание на 18 януари 2017г  парламентарната Комисия по земеделието и храните гласува на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Народните представители гласуваха пасищата, мерите и ливадите да се регламентират в нова процедура. Окрупняването ще се осъществява чрез споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Споразумението ще се сключва и актуализира всяка година до 20-ти декември за следващата календарна година.

Площта на пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици по чл. 37б, ал.1  (т.нар. "бели петна") да се разпределят между ползвателите. Земите в държавния и общинския поземлен фонд не могат да бъдат разпределяни като "бели петна". Не подлежат на разпределение и имотите, за които собствениците са посочили в декларацията, че не желаят да се включват в масиви за ползване.

Споразумението за създаване на масиви за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители , а в частта, когато са разпределени "бели петна" се смята за правно основание, при условие, че е извършено плащане за тях

На заседанието на Комисията бе гласувано и изменение на Закона за аренда в земеделието.

След изменението на закона само собственик на земеделска земя, който притежава над 50% от съсобствения имот или ако е упълномощен от съсобствениците, притежаващи общо със съсобственика повече от половината от съсобствения имот с пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание, ще може да сключва договор за аренда.

Промените ще влязат в сила от деня на обнародването на Закона в "Държавен вестник", но първо трябва да минат през гласуване в пленарна зала, което е вероятно да се случи в рамките на този Парламент.

Коментара : (1)

Добави коментар
Диана АлександроваМай 30, 2017  

Здравейте, госпожо Китик,
Сега попадам на Вашата статия и тя много ме заинтригува, затова искам да Ви попитам следното:
Дали са влезли в сила тези изменения на Закона за аренда в земеделието и от кога? Това силно ме засяга, тъй като от 2 месеца имам нотариален акт за наследствена земя, с пълномощно от сестра и майка имаме 50% собственост, но има договор за аренда от упълномощено лице от роднини, които към дадения момент не са съсобственици, нямат документ за собственост, не са доказали такава и нотариалният акт е издаден само за нас трите и една роднина. Въпреки, че и скиците, с които е сключен арендният договор от лицето само със себе си за срок от 10 г., са нередовни - издадени са на името на човек, който никога не е имал земя, нито има в Регистъра, освен това са издадени на основание Реш. на съд, регистрирано от ОСЗ като документ за собственост, но впоследствие тази регистрация е отменена от ОДЗ, ми се казва, че този договор може да се развали само в съда? Лицето владее тези земи като несобственик 4 години.
И имам още един въпрос - дали можете да ми кажете какъв е срокът за отговор при подаден сигнал към Районна прокуратура за документални нарушения от служебни лица, в случая ОСЗ и др.?
Благодаря Ви за отделеното време!
Успешен ден!
С уважение: Д. Александрова

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив