Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

На свое заседание на 18 януари 2017 година парламентарната Комисия по земеделието и храните гласува на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи. Народните представители гласуваха пасищата, мерите и ливадите да се регламентират в нова процедура. Окрупняването ще се осъществява чрез споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Споразумението ще се сключва и актуализира всяка година до 20-ти декември за следващата календарна година.

Площта на пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици по чл.37б, ал.1 (т.нар. "бели петна")  да се разпределят между ползвателите. Земите в държавния и общинския поземлен фонд не могат да бъдат разпределени като "бели петна". Не подлежат на разпределение и имотите, за които собствениците са посочили в декларацията, че не желаят да се включат в масиви за ползване.

Споразумението за създаване на масиви за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, а в частта, когато са разпределени "бели петна" се смята  за правно основание при условие, че е извършено плащане за тях.

На заседанието на Комисията бе гласувано и изменение на Закона за аренда в земеделието.

След изменението на закона само собственик на земеделска земя, който притежава над 50% от съсобствения имот или ако е упълномощен от съсобствениците, притежаващи общо със съсобственика повече от половината от съсобствения имот с нотариално заверено пълномощно ( заверка на подпис и съдържание) ще може да сключва договор за аренда.

Промените ще влязат в сила от деня на обнародването на Закона в "Държавен вестник", но първо трябва да минат през гласуване в пленарна зала, което е вероятно да се случи в рамките на този Парламент.

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив