Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

 Узаконяване на незаконни строежи

 

         Нова амнистия за незаконните сгради, построени до лятото на 2003 г.
Собствениците на незаконни строежи, построени до лятото на 2003 г. могат да предприемат действия по узаконяването им най-късно до 26.11.2013 г.
До края на ноември 2012 г. ЗУТ не допускаше узаконяването, а такива сгради подлежаха на принудително събаряне.

 Узаконяването стана възможно с последното изменение на ЗУТ, в сила от 26.11.2012 г. (ДВ, бр.82 от 2012 г.). За узаконяване на незаконните строежи Законът поставя няколко условия в §127 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, публикуван в Държавен вестник бр.82 от 2012 г.:
1.  строежите да са изградени до месец юни 2003 г.
2.  да са били са допустими по времето, когато са построени, т.е. да отговарят на тогава действалите строителни правила и норми или на изискванията на  ЗУТ.
Процедурата по узаконяване започва по заявление от собственика до Главния архитект на съответната Община или район на основание §127 ал.3 ЗИД ЗУТ. Крайният срок, до който ще се приемат Заявления за узаконяване е 26.11.2013 г. В самото заявление следва да се посочи кога точно е извършено незаконното строителство, като се има предвид, че се допуска узаконяване само на сгради, построени до юни 2003 г. Към заявлението трябва да се посочат, приложат доказателства за времето/периода, в който е строена сградата. Като доказателства могат да се сочат свидетелски показания, писмени документи (проекти, актове и протоколи по време на строителството), декларация от собственика и всякакви други доказателствени средства, допустими по ГПК.
След постъпване на заявлението в съответната администрация, длъжностните лица при същата, на основание §127 ал. 4 ЗИД ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) съставят Констативен акт за установяване на незаконното строителство. След съставянето на акта, собственикът има последващо задължение да изготви и представи пред узаконяващия орган инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, който се изготвя от архитект. Този проект представлява архитектурно заснемане (архитектурен проект) на сградата, т.е. изчертава се на хартия застроителното петно, разпределението по етажи, фасадите и други изискуеми реквизити на проекта по ЗУТ. В случай, че от инвестиционния проект - заснемане се установи, че има разминаване между действащия застроителен план и построеното, то се дават предписания за отстраняване на противоречията. На собственика се налага предвидената в Закона санкция (глоба) и след  начисляване и плащане на дължимите глоби и такси се издава Акта за узаконяване.

(разработката се отнася за строежи от IV,  V и VI  категория, т.е. за ниско- и  средно-етажни жилищни и смесени сгради, малки производствени помещения – с капацитет до 100 работни места; гаражи, летни кухни и други сгради на допълващото застрояване; остъклени балкони)
 

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив