Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

Често в практиката е прието таванът, който е едно цяло помещение да се използва между етажните собственици, като се разпредели с договор, независимо че за това липсва законова регламентация.
Извършва се чрез това става в писмена форма и представлява делба на самото използване на имота. Правото на всеки от съсобствениците да поиска и да извърши такава делба произтича от правото му на собственост. Такъв договор има обликационно действие и обвързва страните по него.
Обикновено подписите под такъв договор се заверяват при Нотариус, за да се избегнат спорове и за постигане на по-голяма сигурност. Ако пък е реално разделен, всеки има право да отдава под наем своето помещение без за това да се изискват подписите на останалите съсобственици, но при условие, че са спазени изискванията от законът за управление на етажната собственост- глава първа, раздел II.
Ако няма делба, договор за отдаване под наем може да се сключи само със съгласието на всички собственици. (ЗУЕС - раздел II, чл.10(б))
Таванът е обща част от сградата. Ако той има необходимата височина, пространство, обем и нормален достъп, може да се извърши преустройство и да се изградят отделни обекти: жилищe, ателие, кабинет, складово или сервизно помещение и др., но САМО с ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ НА ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ и при спазване на законовите изисквания. И чак тогава могат да се продават отделните обекти. Когато подпокривното пространство е неизползваемо (няма височина, площ, обем, нормално стълбище) и служи само за изолация между последната етажна плоча и покрива, предназначението му НЕ МОЖЕ да се промени. Портиерното помещение също е обща част от жилищната сграда.
Всички етажни собственици, ако решат да не използват портиерното помещение като такова, могат да се уговорят да го продадат на трето лице, или да го дадат под наем.
В нормативните актове на ЗУТ, избите спадат към така наречените складови помещения и не са обект с жилищно предназначение. като такива могат да бъдат предмет на отчуждителни сделки, но само между етажните собственици, при продажба на трети лица, сделката се счита за недействителна.
Продажбата се извършва с нотариален акт.Има случаи, когато собственикът извършва преустройство на избата си и предназначението й се променя (работилница, ателие и др). За тази процедура не се иска съгласие на собствениците на етажната собственост, но при условие, че са спазват изискванията на ЗУЕС.Преустроеното по този начин помещение може да бъде продадено на трети лица, които не са от етажната собственост. В този случай не става дума за продажба на изба а на вече самостоятелен обект.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:Отделните етажни собственици не могат да извършват разпоредителни действия със своята идеална част от подпокривното пространство, портиерната и помещения, които служат за общо ползване. Те не могат да бъде обект на прехвърлителни сделки и съдебни делби, или да се придобива давностно владение докато не бъде променено предназначението им, ако това е възможно по закон.

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив