Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

1. Кой е задължен да внася авансовия данък при изплащане на доход от наем на физическо лице - наемодател?
Когато платец на доход от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице платец на този доход. В случай, че платец на дохода е физическо лице, задължението за авансовия данък е на самото лице, придобило доход от наем.
 

2. В какъв срок предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доход от наем има задължение да удържи и внесе авансовия данък за този доход?
Как да определим и внесем авансовия данък за доходите от наем се определя от предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода и се удържа при изплащането на наема. Удържаният данък се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
 

3. Приспадат ли се 10 % нормативно признати разходи от платения наем, преди да бъде определен и удържан авансовият данък от платеца на дохода?
Да. Придобитият доход се намалява с 10 % нормативно признати разходи и върху разликата се определя и удържа 10 % процента данък.
 

4. В случай, че получателят на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност, следва ли да се удържа данък от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доход от наем?
Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представило пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа, след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева. Задължително условие е експертното решение да е валидно към датата/датите на изплащане на дохода от наем.
 

5. Къде трябва да се внесе данъкът?
Удържаният от платеца авансов данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.


6. По какъв код за вид плащане следва да се преведа данъка от платеца на дохода?
В платежното нареждане се записва код за вид плащане – 11 12 13 - Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.

 

7. Ако получателите на дохода от наем са повече от едно лица, може ли удържаният данък да бъде преведен в едно платежно нареждане?
Да. Не е необходимо в платежното нареждане да се посочват идентификационни данни за получателя на доходите от наем. Това на практика се извършва в годишен аспект - при подаването от платеца на справката за изплатени доходи на физическите лица по чл. 73 от ЗДДФЛ.
 

8. Какъв документ трябва да се издаде от платеца на дохода за удържания данък?
Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от наем издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които се предоставят на лицето, придобило дохода от наем.
 

9. Ако наемодателят е самоосигуряващо се лице, следва ли да издава документ за получения доход от наем от предприятие или самоосигуряващо се лице?
Документ по реда на чл. 9 от ЗДДФЛ не се издава. Единствено платецът на дохода е задължен да издаде сметка за изплатени суми и служебна бележка. 

Коментара : (1)

Добави коментар
VelichkaМар 2, 2011  

Трябва ли пак да се дава бележка за наем на наемателите?

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив