Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

     Много пъти сме говорили за т.нар. „бели петна“ и как земята ни да не бъде разпределена като такова. За тази цел е необходимо да се спази срока, в който всеки собственик или ползвател на земеделска земя трябва да подаде декларация и/или заявление в Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Как става това?

     В срок до 31 юли собствениците на земеделска земя трябва да подадат декларация по чл.69 (по образец) от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , в която декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай, че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. Следва да се има предвид, че тази декларация се отнася за следващата стопанска година (2015-2016г), подава се лично, чрез пълномощник или по пощата. Ако имота е в съсобственост декларацията може да се подаде само от един съсобственик.

     Наематели, арендатори или ползватели под друга форма на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение.

Това заявление също се подава в срок до 31 юли, лично или чрез пълномощник. Заявлението е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година (2015-2016г).

Съгласно чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37, се разпределя между ползвателите на земеделска земя в съответното землище, като „бели петна”.

     Ако пропуснете срока за подаване на декларацията и/или заявлението, то тогава е твърде вероятно имота ви да бъде разпределен като „бяло петно“. 

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив