Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

В практиката често се случват следните ситуации: В съсобствено дворно място съществуват две или повече сгради, които принадлежат на отделни съсобственици; В съсобствено дворно място е построена сграда със самостоятелни обекти (апартаменти, ателиета, офиси и др.), които принадлежат на различни собственици.
В тези случаи НЕ се прилага чл. 33 от ЗС! Отделната собственост на сградите или на самостоятелните обекти от сградата дава право на собствениците да ги продават заедно с притежаваните от тях идеални части от дворното място не само на останалите съсобственици, но и на трети лица, без да спазват разпоредбите на чл. 33 от ЗС (т.е. не са длъжни да предлагат най-напред на другите съсобственици). Дворното място става обща част към сградите и не може да бъде предмет на делба. Следователно продавачите на отделните апартаменти при етажната собственост не са длъжни да предлагат най-напред на собствениците на другите жилищни обекти да купят апартамента и идеалната част от дворното място.
Има и изключения Например, когато дворното място позволява да се направи делба с рално ползване на идеални части, като при нея дворното място пак остава съсобствно, но всеки знае точно границите на своята част от къде до къде са.
Друго изключение е, ако имотът има дадености и позволява да се обособят отделни имоти, като всяка сграда попада в отделен такъв, но това е в много редки случаи. За да се обособи отделен поземлен имот, той трябва да отговаря на нормите на ЗУТ. При преструктуриране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство на територията, се определя прилежаща площ към сградата.
В случаите по чл.4 ал.1 от ЗУЕС, прилежащата площ се определя от кмета на общината по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. При определянето на прилежащата площ кметът на общината издава заповед, придружена от скица, с която се определят границите и предназначението на площта.
Определената прилежаща площ се предоставя за поддържане и използване от съответната етажна собственост при условия и по ред, определен с наредба на общинския съвет. Извод: НЕ можете да продадете съсобствен имот като цяло, ако дори един от съсобствениците Ви не е съгласен!
Можете да продадете своята идеална част от съсобствен имот само след изричен писмен отказ на съсобствениците Ви да я закупят на цената, за която ще я продавате на 3-то лице.Можете да продадете своята идеална част от съсобствен имот на някой от другите съсобственици без да се съобразявате с останалите.Ако възнамерявате да извършите дарение на своята идеална част, също не сте задължен да уведомявате останалите собственици.

*ЗУЕС - Закон за управление на етажната собственост

Коментара : (0)

Добави коментар

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив