Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Съвет

avatar

Доста неща се изписаха тук относно проверката за тежести. Някои колеги посочват Удостоверението за тежести като необходим и задължителен документ при сделка.Аз, в своята практика, не съветвам клиентите си да вадят такова удостоверение, освен ако то не се изисква от банка при покупка с кредит.

За мен това е един ненужен разход и на време, и на пари. Някои колеги споделят, че изискват това удостоверение още при подписване на предварителния договор. Това ме учудва, защото всички знаем, че удостоверението показва наличие или липса на тежести В МОМЕНТА, В КОЙТО СЕ ПРАВИ ПРОВЕРКАТА ОТ СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНЕ.

Няма никаква пречка само няколко минути по-късно да бъде направено някакво вписване /напр. ипотека/ и това удостоверение да не е валидно. Поради тази причина ние правим проверка за тежести по електронен път преди подписване на предварителния договор и в деня на изповядване на сделката.

Тук, във Варна, практиката е и самите нотариуси да правят такава проверка, когато страните се явят при тях за подписване на Нотариалния акт.  По този начин се гарантира, в много голяма степен, интереса на купувача. Освен това, в предварителния договор, ние записваме точка, в която продавача декларира, че имотът му не е обременен с каквито и да било вещни тежести /или ако има такива, то те се описват/.

Още един момент, който не е в полза на Удостоверението за тежести. Самото удостоверение служи за защита правата и интересите на купувача. Задължение и възможност за издаването му, обаче, има единствено продавача. Това си е, един вид, конфликт между двете страни, резултатът от който е с нулев ефект.

Такива са моите виждания по отношение на Удостоверението за тежести. Надявам се колегите да споделят своето мнение по въпроса. 

Коментара : (2)

Добави коментар
Яну 21, 2011  

Извадка от предварителен договор за покупко-продажба:

ПРОДАВАЧЪТ декларира, че не е прехвърлял имота на други лица, върху имота няма тежести, наложена възбрана,
не подлежи на реституция и в момента няма съдебен спор за имота.

А как може да стане това-без проверка за тежести върху имота.

Да съгласен съм с колегата,нотариуса да направи проверката малко преди
да бъде узаконена сделката.

Младен СадиновЯну 24, 2011  

Освен декларацията в предварителния договор има още една точка, в която продавачът се задължава да не извършва каквито и да било разпоредителни сделки с имота до окончателното прехвърляне на собствеността. Проверка -да(!), при подписване на предварителния договор, но не и Удостоверение за тежести. Макар и самата декларация да е достатъчно сериозен ангажимент от продавача. Ако тази декларация е с невярно съдържания, то това е основателна причина за разваляне на сделката. Освен това продавачът носи отговорност и по Наказателния кодекс.

Още полезни съвети

Добави съвет!

Всеки потребител на www.ceb.bg може да напише аналитичен текст по даден проблем, свързан с недвижимите имоти. Материалът трябва да бъде авторски, да разкрива проблем от практиката и да съдържа препоръка за взимане на решение. Всеки съвет трябва да бъде одобрен от администратора.

Препоръчваме Ви да напишете и да запазите съвета си на отделен текстов редактор (Notepad, Word, OpenOffice Writer) преди публикуване!

Добави съвет!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив