Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Публикации - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

Десислава Щебетовска

4539
точки

Брокер

203
кредити

Отговори: 157 Съвети: 2 Посещения:15426
Въпроси: 3 Публикации: 14 Коментари: 0
Website: http://imot.goddess.bg
Фирма: Годес ЕООД Още от тази фирма
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/215 - Линк за покана
Публикации: 14 Oбщ брой прегледи: 1044514
Авторски публикации: 14 Публикации от външни източници: 14
Как да разберете повече за вашия брокер, преди да го наемете
Десислава Щебетовска
Има много неща, които може да направите сами, така че да дръпнете завесата и да прецените дейността на истински добрия агент на недвижими имоти чрез когото бихте имали потенциален успех с вашия дом. Когато става въпрос за избор на брокер е добре да се информирате за него. Хората, които се обръщат към препоръчан им от приятел брокер знаят за какво иде реч. Добрите посреднически фирми се стремят постоянно да обучават своите брокери на добри практики, лоялност и професионализъм. Но тъй като все още няма регулация на пазара на недвижими имоти...
Публикуван на: 08.06.2016 Брой прегледи: 177038
 
Покажи пълният текст на материала
Ексклузивният договор между продавачи/купувачи на недвижим имот и посредническа фирма
Десислава Щебетовска
Ексклузивния договор между продавачи/купувачи на имоти и посредническа фирма е тема предизвикваща доста въпроси както в собствениците на жилища и други недвижими имоти, така и в купувачите. Защо продавача да възложи само на един брокер продажбата на жилището си? Защо купувача да работи само с един брокер? Много често продавачите на имоти смятат, че колкото повече фирми предлагат имота му - толкова по-добре. Наред с това, обявата публикуват и самите те. Много собственици на имоти споделят, че по тяхната обява им звънят само брокери и...
Публикуван на: 21.04.2016 Брой прегледи: 47248
 
Покажи пълният текст на материала и всички коментари
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Десислава Щебетовска
    За изпълнение на програмата за енергийна ефективност, при която сградите ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ, е нужно собствениците на многофамилни жилищни сгради да регистрират сдружение при условията и по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ.   Програмата се отнася за период от 2015 – 2016 година. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е координатор и координира...
Публикуван на: 30.05.2015 Брой прегледи: 318926
 
Покажи пълният текст на материала
Нотариусите вече могат да извадят кадастрална скица и схема на имот.
Десислава Щебетовска
Нотариусите вече могат да извадят кадастрална скица и схема на имот. Всички продавачи на имоти, вече могат да искат от нотариуса да извади тези документи чрез достъпа му до информационната система, вместо да ги изваждат от  Агенцията по кадастъра. Имотите трябва да са с влезли в сила кадастрални карти и да са нанесени в регистъра. Скиците и схемите, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален...
Публикуван на: 19.06.2014 Брой прегледи: 8082
 
Покажи пълният текст на материала
Ипотечният кредит и Агенция по вписванията
Десислава Щебетовска
Какво представлява ипотечния кредит за имот? Кои са основните моменти при отпускане на ипотечен кредит? Как става оформянето на сделката при нотариус и кои са най-важните понятия, свързани с това? Ипотечен кредит се отпуска на собственици на недвижими имоти, като имотът (апартамент, офис, магазин или друг имот) служи като обезпечение за връщане на отпуснатия от банката заем. Ипотеката не променя правото на собственост и имотът може да се продава или отдава под наем от собственика му. Ипотеката бива законна и договорна. Каква е...
Публикуван на: 16.01.2013 Брой прегледи: 53801
 
Покажи пълният текст на материала и всички коментари
Ще подменяте ли старите топломери с нови?
Десислава Щебетовска
Смяна на уредите за топлинно счетоводство – нов радио-разпределител, апартаментни топломери и водомери. Радиосистема за сградите с етажна собственост.Ще подменяте ли старите топломери с нови? Ще подменяте ли старите топломери с нови? От 2000г. монтирането на уреди за топлинно отчитане е задължително. На голяма част от тези уреди годността ще изтече до 2013г. Батерията на старите уреди се изтощава и амортизира.  През 2013г. изтича срока на живот на по-голямата част от тези батерии.А и собствениците на имоти рискуват да нямат точно...
Публикуван на: 08.10.2012 Брой прегледи: 16859
 
Покажи пълният текст на материала
Установяване на вярната имотна граница между съседни поземлени имоти
Десислава Щебетовска
  Съгласно чл.53 от ЗКИР в § 6 от ЗУТ: При наличие на грешка в местоположението на имотната граница и при съгласие на всички заинтересовани собственици, по тяхна молба от службата по кадастъра или от техническата служба /при непредадени от общинската администрация  кадастрални планове в Агенцията по кадастъра/, на място се установяват непълнотите или грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри и се изготвя констативен акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици....
Публикуван на: 08.10.2012 Брой прегледи: 6665
 
Покажи пълният текст на материала
Покупка на имот - плащане на цена. Как става при нотариуса?
Десислава Щебетовска
Ако решите да закупите жилище има няколко неща, които трябва да знаете предварително. Наясно ли сте с района, в който предпочитате да живеете? Знаете ли каква е цената, която сте готови да платите за имота, който искате? Обърнете внимание на: комуникации като транспорт, близост до метростанция, ако това е важно за Вас, магазини, околна среда, инфраструктура. Не правете грешка да търсите апартамент близо до работата Ви. Работното място не е вечно, човек сменя работата  през  живота си поне няколко пъти. Жилището обаче не може да го...
Публикуван на: 04.10.2012 Брой прегледи: 45990
 
Покажи пълният текст на материала
Несъстоятелност, имотни измами, сроителство, покупка на имот на “зелено”
Десислава Щебетовска
  Напоследък доста се говори за зачестилите процедури за обявяване в несъстоятелност на фирми. В репортаж по телевизия СКАТ от 04. 2012г. обявиха, че делата в съдилищата са с 70% в повече в сравнение с миналата година. Какво е обявяване в несъстоятелност? Обявяването в несъстоятелност по своята същност има за цел да удволетвори кредиторите когато търговецът е изпаднал в несъстоятелност или свръхзадлъжнялост. Търговската несъстоятелност е и основния начин за преструкторирането на фирми – вливания, преобразувания на фирми,...
Публикуван на: 11.09.2012 Брой прегледи: 52588
 
Покажи пълният текст на материала
Декларация по чл.26 от СК – какво представлява?
Десислава Щебетовска
Когато отивате при нотариус за да продадете имот, с Декларация по чл.26 от Семейния кодекс Вие декларирате, че сте съгласна/съгласен съпругът Ви/съпругата Ви да продаде НЕГОВИЯНЕЙНИЯ недвижим имот на когото реши, на цена и при условия каквито прецени. Декларирате, че имота НЕ представлява ваше обще семейно жилище. Условие  е,  да нямате друг общ имот или личен имот на всеки поотделно.  По този начин законодателят предпазва и защитава непълнолетните деца – техните права и сигурност. Чл. 26. Действията на разпореждане със семейното...
Публикуван на: 23.07.2012 Брой прегледи: 42031
 
Покажи пълният текст на материала
Делба на семеен имот – Законов режим на общност, на разделеност и брачен договор
Десислава Щебетовска
  Съгласно семейния кодекс има три вида имуществени отношения – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.  - Законов режим на общност е режима, при който съпрузите не са избрали режим на имуществени отношения – т.е. липсва брачен договор и придобитите по време на брака имоти, апартаменти и всякакъв вид недвижим имот принадлежат на двамата независимо кой е записан като купувач в нотариалния акт.Личното имущество – движими вещи, както и придобитите по време на брака по наследство и по...
Публикуван на: 23.05.2012 Брой прегледи: 25769
 
Покажи пълният текст на материала
Нова информация от кадастъра
Десислава Щебетовска
От 19.04.2012г. вече може да ползвате услугата на АГКК за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път за получаване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър. В сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър има секция от където след като изберете категория в зависимост от местонахождението на имота можете да изпратите платежно нареждане или заявление и придружаващите го документи по електронната поща до СГКК-СОФИЯ. Какво е необходимо да знаете: За да се възползвате от услугата първо трябва да...
Публикуван на: 02.05.2012 Брой прегледи: 13272
 
Покажи пълният текст на материала
Удостоверение по чл.87 за наличие или липса на данъчни задължения
Десислава Щебетовска
Как и от къде можете да вземете удостоверение по чл.87 за наличие или липса на данъчни задължения ДОПК: Удостоверение по чл.87 се издава от НАП. Ако сте физическо лице или едноличен търговец този документ може да извадите от съответната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес (по лична карта). За останалите субекти – в зависимост от вашата регистрация, трябва да се обърнете към съответната дирекция на НАП. Искането за издаване на Удостоверение по чл.87 може да изтеглите от сайта на НАП. Този документ доказва, че нямате...
Публикуван на: 26.04.2012 Брой прегледи: 207702
 
Покажи пълният текст на материала
Имотни измами - какви бяха възможностите и какво се промени
Десислава Щебетовска
По-долу ще ви запозная с някои промени касаещи сигурността при разпореждането със сделки за недвижими имоти – продажба и покупка на апартаменти, друг вид жилища като ателиета, студиа, също така офиси, магазини, парцели – урегулирани поземлени имоти и земеделски земи и всякакъв вид недвижима собственост.  Какви бяха възможностите за имотни измами: Представяне на фалшиви удостоверения за наследници, фалшиви пълномощни и фалшиви лични карти, както и разплащане в брой при сделки с недвижими имоти. Какво се промени: Относно...
Публикуван на: 10.04.2012 Брой прегледи: 28543
 
Покажи пълният текст на материала

Тагове

договор

  
цена
  
записана
  
такси
  
продажба
  

имот

  
документи
  
документ
  
собственост
  

имота

  
сделката
  
удостоверение
  
предварителният
  
продавача
  
тежести
  
банков
  
договора
  
купувачи
  
купувачите
  
ипотека
  
банката
  
ипотеката
  
купувача
  
брокера
  
наем
  
жилището
  
продавач
  
нещата
  
докато
  
добрия
  
брокер
  
кредит
  
копие
  
данъчна
  
договори
  
нотариален
  
разрешение
  
имота;
  
оценка
  
допк;
  
кадастрална
  
скица
  
схема
  
служба
  
кадастъра
  
местонахождение
  
пазарна
  
експертна
  
изготвена
  
лицензиран
  
посочен
  
оценител;
  
службата
  
вписванията
  
наличие
  
липса
  
имотите;
  
кредитоискателите
  
кредити
  
системата
  
информация
  
платец
  
заем
  
статут
  
окаже
  
отпускане
  
кандидатстване
  
институция
  
експозиции
  
главницата
  
лихвите
  
забава
  
натрупани
  
просрочени
  
плащания
  
онези
  
невъзможност
  
срок
  
лица
  
искат
  
продават
  
става
  
въпрос
  
кредитор
  
размера
  
предварителния
  
задължат
  
продавачите
  
разходи
  
общо
  
дадена
  
подчертавам
  
правила
  
стандарт
  
закон
  
стандартите
  
работа
  
клиентите
  
наясно
  
търсите
  
сгради
  
площ
  
асансьорната
  
шахта
  
закона
  
данъци
  
2010
  
сила
  
2011
  
2005
  
изпълнители
  
процесуален
  
кодекс
  
нова
  
2006
  
общинската
  
администрация
  
данъчно
  
данък
  
имоти
  
недвижимите
  
2001
  
декларация
  
размер
  
искането
  
цената
  
място
  
въвеждане
  
експлоатация
  
сградата
  
изграждане
  
поставяне
  
събрание
  
собствениците
  
части
  
него
  
общите
  
правилника
  
вътрешния
  
жилище
  
блок
  
правото
  
наемателя
  
ползване
  
право
  
собственик
  
добросъвестно
  
собственика
  
съда
  
съгласно
  
ползувателят
  
вещта
  
ползуване
  
собственикът
  
иска
  
непрекъснато
  
владение
  
продължение
  
години
  
владее
  
между
  
страните
  
строеж
  
поземлен
  
квартали
  
ясно
  
застрояване
  
лицето
  
строителство
  
стопански
  
основа
  
строежите
  
виза
  
проектиране
  
издава
  
чужд
  
събирани
  
пари
  
бившия
  
входа
  
време
  
брака
  
другия
  
съпруг
  
необходимо
  
режим
  
справка
  
нотариус
  
завещанието
  
съхранява
  
завещателя
  
гаранция
  
преди
  
сумата
  
нотариуса
  
етаж
  
синът
  
кредитора
  
етажната
  
поддържане
  
общото
  
името
  
подслон
  
настаняване
  
категоризиране
  
майка
  
сестра
  
бъдете
  
услугите
  
докажете
  
имате
  
етажна
  
двамата
  
задължения
  
удостоверението
  
дължите
  
погасени
  
давност
  
посреднически
  
адвокат
  
основния
  
длъжник
  
сграда
  
имат
  
ремонт
  
съсобственици
  
закупи
  
заличаването
  
ангажимент
  
бихте
  
задължително
  
предварителен
  
завещания
  
дарението
  
дарения
  
дарителя
  
запазена
  
част
  
съпругът
  
наследник
  
сключване
  
неотложни
  
случаи
  
датата
  
посредничество
  
адреса
  
фактическия
  
адрес
  
записва
  
наследници
  
предложите
  
дали
  
услуги
  
регулация
  
жилищните
  
жилища
  
творческа
  
дейност
  
означава
  
месечен
  
депозита
  
сметки
  
наемодателя
  
последния
  
месец
  
оценител
  
брат
  
делба
  
издадено
  
проекти
  
цени
  
отказа
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив