Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

Таня Китик

9869
точки

Консултант

320
кредити

Отговори: 140 Съвети: 14 Посещения:18886
Въпроси: 0 Публикации: 36 Коментари: 0
Website: https://tanyakitik.blogspot.com/
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/3531 - Линк за покана
За мен

Консултант по Инвестиционно и бизнес планиране, Юрист

Професионален опит

От 2004 година до настоящия момент представляваме и си сътрудничим с множество организации на преработвателни и производствени предприятия, земеделци и животновъди; осъществяваме мениджмънт на земеделски стопанства, животновъдни ферми и преработвателни предприятия. Членове сме на Асоциацията за международни отношения.

Специализиран в

Управление на инвестиционни проекти; Подготовка на проекти за финансиране с европейски средства по различни оперативни програми и Програма за развитие на селските райони. Извършваме анализ на ефективността на инвестиционния проект; класираме инвестиционните алтернативи, извършване анализ на инвестиционния риск и влиянието на определени фактори върху инвестиционното решение. Управление на земеделски земи; комасация; бизнеспланиране, консултантски, финансови, информационни и маркетингови услуги в областта на малкия и среден бизнес; консултантски услуга в сферата на хранително-вкусовата промишленост, селското и горското стопанство. Юридическо, счетоводно и административно обслужване на фирми и физически лица в сектор селско стопанство, земеделие, животновъдство и други свери на бизнеса.

Тагове

данни
  
видеонаблюдение
  
предназначение
  
собственост
  
имоти
  
период
  
цените
  
време
  
вече
  
говорим
  
компанията
  
пазара
  
третото
  
тримесечие
  
ръст
  
кредити
  
сделките
  
купувачи
  
сделки
  
софия
  
евро
  
общинско
  
жилище
  
жилища
  
решение
  
общинския
  
съвет
  
бургас
  
общински
  
задоволяване
  
протокол
  
семейство
  
жилищна
  
площ;
  
площ
  
жилището
  
цена
  
закона
  
наследството
  
част
  
запазена
  
наследниците
  
продан
  
недвижим
  
имот
  
ипотеки
  
вещни
  
права
  
вписани
  
регистър
  

имота

  
ипотеката
  
публичната
  
основа
  
ипотекарния
  
кредитор
  
титуляра
  
случай
  
писмено
  
съгласие
  
нотариална
  
заверка
  
заличаването
  
извършва
  
вписванията
  
правото
  
ползване
  
имотът
  
право
  
прекрати
  
учредено
  
декларация
  
ползвателят
  
ползвателя
  
иска
  
лице
  
получите
  
наследодателя
  
удостоверение
  
наследници
  
информация
  
земи
  
субсидии
  
подпомагане
  
нивата
  

аренда

  
заявление
  
етажната
  
управител
  
общото
  
събрание
  
управителния
  
2011
  
могат
  
управителя
  
управлява
  
договор
  
сега
  
действащия
  
покриване
  
давност
  
задължение
  
края
  
дори
  
2014
  
обаче
  
данъка
  
плащане
  
отчетност
  
данъчните
  
земя
  
договора
  
брак
  
гражданин
  
български
  
следва
  
натурализация
  
години
  
актовите
  
книги
  
общинска
  
продадете
  
наследника
  
решението
  
съдебна
  
делба
  
части
  
по-малки
  
съдебната
  
съсобственици
  
границите
  
кадастралната
  
карта
  
съответствие
  
поземлени
  
зона
  
реда
  
нови
  
реални
  
граници
  
собствениците
  
етаж
  
таванския
  
справка
  
общината
  
търг
  
цени
  
строеж
  

година

  
съгласно
  
земеделието
  
съсобствениците
  
собствеността
  
вписан
  
арендатора
  
общата
  
закон
  
няколко
  
дфз-ра
  
заявени
  
2013
  
разпределение
  
подал
  
участва
  
разпределението
  
петна
  
бяло
  
петно
  
желаете
  
стопанска
  
служба
  
земеделие
  
дали
  
белите
  
ползва
  
рентата
  
нива
  
срок
  
наем
  
земята
  
рента
  
обработва
  
знаете
  
някой
  
обърнете
  
служебно
  
разпределен
  
арендатор
  
назад
  
заявен
  
задължително
  
работи
  
заявил
  
основание
  
площ;
  
частна
  
конкурс
  
между
  
граждански
  
чуждия
  
българия
  
съответната
  
македония
  
полагащата
  
издават
  
орган
  
ползването
  
земеделските
  
административно
  
искане
  
правно
  
заповед
  
кмета
  
заповедта
  
изземване
  
административен
  
искането
  
пред
  
такава
  
административният
  
срока
  
отказ
  
издаде
  
съобщаването
  
чрез
  
обжалване
  
съдебно
  
оспори
  
произнесе
  
важат
  
рамките
  
календарната
  
валидна
  
оценка
  
месеца
  
датата
  
важи
  
издадена
  
кооперацията
  
месец
  
имате
  
нямате
  
наемателя
  
правното
  
писмо
  
баща
  
баба
  
фирмата
  
предоставила
  
имотите
  
лица
  
гости
  
кандидати
  
проекти
  
2015
  
схемите
  
плащания
  
схемата
  
зеленчуци
  
земеделски
  
стопани
  
производство
  
следните
  
култури
  
тикви
  
обвързана
  
подкрепа
  
плодове
  
сепп
  
добиви
  
образец
  
произведената
  
продукция
  
януари
  
годината
  
получават
  
схеми
  
политика
  
добро
  
земеделско
  
екологично
  
състояние
  
поддържане
  
производители
  
схема
  
нова
  
ставката
  
протеинови
  
прекратяване
  
споразумения
  
2016
  
земите
  
поземлен
  
фонд
  
храните
  
държавния
  
действащ
  
преарендова
  
трети
  
сключвате
  
собственик
  
обработвате
  
насаждения
  
необходимо
  
начина
  
трайно
  
него
  
общинската
  
промяна
  
други
  
защитени
  
територии
  
размер
  
програма
  
икономически
  
подмярка
  
условия
  
мерки
  
данъчна
  
текущата
  
сключите
  
анекс
  
пълномощните
  
размера
  
плащанията
  
определя
  
изискването
  
зелени
  
директни
  
площи
  
насочени
  
стопанството
  
угар
  
условията
  
наредба
  
изграждането
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив