Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Полезни съвети - личен профил

Успешно добавено в бележника!

Изпрати съобщение

Димитър Велков

4813
точки

Брокер

160
кредити

Отговори: 62 Съвети: 8 Посещения:7952
Въпроси: 0 Публикации: 0 Коментари: 2
Website: http://www.biznesimoti.com
Фирма: „Бизнес имоти БГ“ ООД Още от тази фирма
Включи се към моята мрежа: https://ceb.bg/index/register/inv/172 - Линк за покана
Полезни съвети: 8 Oбщ брой прегледи: 56405
Някои практически съвети за правната оценка при закупуване на недвижим имот
В настоящата статия ще разгледаме някои аспекти на правния анализ при закупуване основно на парцели с влязъл в сила ПУП, или земеделска земя с възможност за урегулиране. Изложеното, естествено е в сила и за всички останали видове имоти. Първата задача е да се проучи дали продавачът е собственик на недивжимия имот и има ли право да го продава. Особено препоръчително е историята на имота да се проследи поне за последните десет години. Собствеността се доказва с нотариални актове и заместващите ги като например: · Решение на...
Публикуван на: 30.11.2010 Брой прегледи: 8803
 
Покажи пълният текст на съвета
Някои основни стратегии при инвестиране в недвижими имоти
Криза, криза, колко да е криза! Животът продължава. И ние се подготвяме постоянно за момента когато пазарът ще бъде активен. А това неминуемо ще стане. Той е основна форма на обмен на енергия в обществото. И е важно да отдадем дължимото на пазара за недвижимости. Ето няколко стратегии за инвестиране в недвижими имоти. Не всяка от тях работи във всеки един момент на всеки пазар. Като всяка инвестиция и недвижимите имоти могат да се окажат губещи, особено ако не проучим пазара добре и нямаме обоснован бизнес план и ясна представа за...
Публикуван на: 30.11.2010 Брой прегледи: 5712
 
Покажи пълният текст на съвета и всички коментари
Някои основни критерии за оценка при закупуването на парцел с бизнес предназначение
Закупуването на парцел свързан с определена стопанска инициатива дава редица възможности и предимства пред закупуването на готова сграда. В настоящата статия ще посочим основните критерии по които правим оценка и съветваме нашите клиенти. Разбира се посоченото има значение както за парцелите с бизнес предназначение, така и за парцелите за жилищно строителство.   1.Площ и форма на имота. Това са две характеристики имащи пряко отношение към Вашата стопанска инициатива. Площта е в пряка зависимост от намерението Ви за разгъната...
Публикуван на: 02.12.2010 Брой прегледи: 4746
 
Покажи пълният текст на съвета
Какъв е смисълът на предварителния договор?
Най общо предварителният договор може да бъде наречен „Обещание за продажба“. Важно е да отбележим, че предварителен договор може да бъде сключен за всяка една сделка и това е регламентирано в чл.19 от ЗЗД (Закон за задълженията и договорите).  Важно изискване е, че в случаите когато окончателният договор изисква нотариална или нотариално заверена форма, то предварителният договор задължително трябва да се сключи в писмена форма. Предварителният договор е съгласие по силата на което една или две страни се задължават в определен...
Публикуван на: 10.12.2010 Брой прегледи: 12240
 
Покажи пълният текст на съвета и всички коментари
Какво се крие зад термините...
Скица за недвижим имот - извадка от действащия кадастрален регулационен план нанаселеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ. Копие от изчертан подземен кадастър - има същото съдържание, както скицата за недвижимимот, но на нея допълнително са означени всички преминаващи през имота проводи исъоръжения на инженерната инфраструктура - водоснабдяване, канализация, топлоснабдяване,кабелни проводи и др. и сервитутите към тях. Виза за проектиране (скица за недвижим имот с указан начин на...
Публикуван на: 18.06.2012 Брой прегледи: 4954
 
Покажи пълният текст на съвета
Критерии при оптеделяне на стандартите на различни класове офиси
Стандарти Като се има предвид предлагането на офис площи в България, ние определяме общо 5 различни степени на класификация, които в низходящ ред са: А+, А, B+, B, C. Тази класификация е съставена въз основа на проучване на пазарите в ЕС и обобщени данни на Urban Land Institute в САЩ. При определянето на критериите са взети предвид и особеностите на българския пазар, както и основните разпоредби на Закона за устройство на територията и Наредба №2 към него. Офис сградите се класифицират съобразно комбинацията от локация и физически характеристики....
Публикуван на: 21.06.2012 Брой прегледи: 8955
 
Покажи пълният текст на съвета
Как да разчитаме съкращенията ..
(отм.) - отменено ДАГ – Дирекция “Архитектура и Градоустройство” ДНСК – Дирекция за национален строителен контрол ЕСУТ - Експертен съвет по устройство на територията ЗИД на ЗУТ - Закон за изменение и допълнение на ЗУТ ЗКИР - Закон за кадастъра и имотния регистър ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси ЗООС - Закон за опазване на околната среда ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи ЗУЗСО - Закон за устройство и застрояване на Столична община ЗУТ - Закон за устройство на територията...
Публикуван на: 22.06.2012 Брой прегледи: 5877
 
Покажи пълният текст на съвета
Какъв е смисълът на предварителния договор
Най обшо предварителният договор може да бъде наречен „Обещание за продажба“. Важно е да отбележим, че предварителен договор може да бъде сключен за всяка една сделка и това е регламентирано в чл.19 от ЗЗД (Закон за задълженията и договорите). Важно изискване е, че в случаите когато окончателният договор изисква нотариална или нотариално заверена форма, то предварителният договор задължително трябва да се сключи в писмена форма. Предварителният договор е съгласие по силата на което една или две страни се задължават в определен...
Публикуван на: 25.06.2012 Брой прегледи: 5118
 
Покажи пълният текст на съвета

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив