Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Каква е процедурата по взимане на кредит?

30.09.2010 - Покупка на имот - 3 Отговори     (0)

Искам да си купя жилище в София. Имам спестени пари, но ще ми трябва и кредит. Каква е процедурата и лесно ли става всичко? Към кого мога да се обърна за професионална помощ?

									Румяна Атанасова

Румяна Атанасова Друго
Плевен

Отговори (3)   

											Антон Илиев

Антон Илиев

01.12.2010

Отговор: Процедурата никак е лесна, но не е никак бърза. Първо - посетете банката за да получите първоначално одобрение за максималния размер на заема, който могат да ви отпуснат. Банката ще поиска информация за вашите доходи - колко регулярни са те, на какъв договор работите от колко време, как ви осигуряват, имате ли други кредити и какви са те, какви разходи имате ежемесечно, колко членно е вашето семейство и какъв е общия доход на вашето домакинство. От отговорите на тези въпроси банката ще ви изготви погасителен план с максимален размер. Когато знаете вече този максимален размер можете да съберете сумата с която разполагате в брой и сумата, която ще получите от банката и този сбор ще ви даде цената максимум за вашето жилище. Цената максимум ще ви ориентира в кои райони можете да търсите жилище и спокойно можете да стартирате с търсенето и огледите. Имайте в предвид, че процедурата по отпускането на кредит отнема между 3 седмици като абсолютен минимум и и 6-7 седмици като максимум. Самото търсене на имота вече до голяма степен зависи от вас, но в днешно време никой не избира преди да види поне 7-8 имота отговарящи на неговите изисквания.


За повече информация: http://www.tbm2.net | За контакти

											Десислава Щебетовска

Десислава Щебетовска

02.12.2010

Отговор: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Освен основните документи, които се изискват за всеки вид кредит, за ипотечните е необходимо да се подготвят още:

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДИ:

* служебна бележка, издадена от работодателя, за получен брутен и нетен доход (по образец на банката);
* копие от трудов договор и анекси към него;
* копие от трудова книжка;
* данъчни декларации /по ЗОДФЛ или ЗКПО/;
* счетоводни отчети /ОПР и Баланс за предходна година и текущ отчетен период/;
* актуална съдебна регистрация, БУЛСТАТ, данъчна регистрация; регистрация по ДДС
* документи за платени дължими данъци;
* граждански договори, договори за възлагане, за управление и контрол, консултантски договори и други;
* сметки за изплатени суми и служебни бележки за изплатени възнаграждения;
* документ за размера на пенсията на кредитоискателя/ите, издаден от териториалното поделение на националния осигурителен институт;
* при доходи от отдаване под наем на недвижими имоти: договор за наем, нотариален акт за собственост на имота отдаван под наем, Разписки, данъчна декларация;


НЯКОИ ТЪНКОСТИ:
В зависимост от предназначението на търсените с ипотечен кредит средства се изискват за подготовка различни ДОКУМЕНТИ, ОТНОСНО НЕДВИЖИМИЯ/ТЕ ИМОТ/И:

ПРИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОТОВО ЖИЛИЩЕ (С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ):

* Предварителен Договор за покупко-продажба;
* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;


ПРИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ В СТРОЕЖ /”НА ЗЕЛЕНО”/:

* Предварителен Договор за покупко-продажба;
* Документи за собственост на имота (Нотариален акт за собственост на терена върху който се строи, Нотариален акт за отстъпено право на строеж, актуална скица и др.);
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
* Скица – виза за проектиране;
* Разрешение за строеж;
* Протокол за определяне на строителна линия и ниво;
* Одобрен архитектурен проект за имота;
* Удостоверение по чл.181 ал.2 от ЗУТ – за завършен груб строеж;


ПРИ КРЕДИТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО:

* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
* ПСД (проектно-сметна документация);
* Скица – виза за проектиране;
* Разрешение за строеж;
* Протокол за определяне на строителна линия и ниво;
* Одобрен архитектурен проект за имота;
* Договори за проектиране, надзор, строителство и др.


ПРИ КРЕДИТ ЗА ТЕКУЩИ НУЖДИ

* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;


ПРИ КРЕДИТ ЗА РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОВЪРШВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
* ПСД (проектно-сметна документация)/ КСС (количествено-стойностна сметка) за предстоящите СМР (строително-монтажни работи), обект на кредита;


ПРИ КРЕДИТ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ:

* Документи за собственост на имота;
* Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
* кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
* Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
* Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
* Копие от договора за кредит обект на рефинансиране и погасителен план;
* Последно извлечение от заемната сметка и др.
Източник: www.creditlink.bg/За повече информация: http://www.yavnaimoti.com | За контакти

											Десислава Щебетовска

Десислава Щебетовска

02.12.2010

Отговор: ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ:

* Искане за кредит (по образец на банката);
* Декларация за свързани лица (по образец на банката);
* Копие от документа за самоличност /лични карти/ на кредитоискателите;
* удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК на името на кредитоискателите, както и на ипотекарните длъжници (собствениците на недвижимия имот), ако са различни от кредитоискателите – издава се от НАП - Национална агенция по приходи по местоживеене;
* удостоверение за семейно положение на кредитоискателите и собствениците на имота, предмет на обезпечение – издава се от общината по местоживеене;За повече информация: http://www.yavnaimoti.com | За контакти

Тагове

жилище
  

кредит

  
процедурата
  
никак
  

банката

  
получите
  
размер
  
доходи
  
договор
  
време
  
имате
  
доход
  
погасителен
  
максимален
  
вече
  
сумата
  
цената
  
максимум
  
седмици
  
имота
  

документи

  
ипотечен
  
изискват
  
образец
  
копие
  
данъчни
  
актуална
  
регистрация
  
данъчна
  
договори
  
изплатени
  
наем
  
нотариален
  
собственост
  
различни
  
недвижимия
  
имот
  
закупуване
  
разрешение
  
предварителен
  
покупко-продажба;
  
имота;
  

удостоверение

  

оценка

  
допк;
  
кадастрална
  
скица
  
схема
  
служба
  
кадастъра
  
местонахождение
  
пазарна
  
експертна
  
изготвена
  
лицензиран
  
посочен
  
оценител;
  
службата
  
вписванията
  
наличие
  
липса
  
тежести
  
имотите;
  
строеж
  
имотите;
  
виза
  
проектиране;
  
строеж;
  
протокол
  
определяне
  
строителна
  
линия
  
ниво;
  
одобрен
  
архитектурен
  
проект
  
строителство
  
проектно-сметна
  
документация
  
сметка
  
обект
  
рефинансиране
  
кредитоискателите
  
собствениците
  
издава
  
местоживеене;
  

Популярни въпроси - Покупка на имот

Виж всички въпроси

апартамент 96,43кв.м тераса 126кв. м Предстои ми закупуване на общински апартамент. Партер 96.43кв и тераса към него 126кв, построени изцяло върху подземни гаражи. Върху плочата на терасата... Последен отговор - 15.01.2023 от адв.Галина Чанкова

3 Отговори

покупка на имот Имам интерес да закупя имот. Имотът има два собственника. В предишната продажба единият собственник е продал къщата ВЕДНО с 413/680 кв м на сегашният... Последен отговор - 11.03.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Изповядване на сделка пред нотариус Здравейте, Подписала съм Предварителен договор за покупко-продажба на апартамент с паркомясто с фирма инвеститор. Към момента сградата има... Последен отговор - 6.11.2022 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Покупка на имот Задайте Здравейте, Подписала съм Предварителен договор за покупко-продажба на апартамент с паркомясто с фирма инвеститор. Към момента сградата... Последен отговор - от

0 Отговори

Изповядване на сделка пред нотариус Задайте Здравейте, Подписала съм Предварителен договор за покупко-продажба на апартамент с паркомясто с фирма инвеститор. Към момента сградата... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив