Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Защо трябва да избера агент за недвижими имоти?

03.12.2012 - Покупка на имот - 4 Отговори     (0)

Защо трябва да избера агент за недвижими имоти? Няма ли да е по-изгодно да си спестя парите за комисионната?

									Лидия

Лидия Друго

Отговори (4)   

											Слави Петров

Слави Петров

03.12.2012

Отговор: Решили сте да купувате имот. Съседът Ви си купи миналата година. Проста работа! Важното е да имаш парите, останалото е елементарно.
Да, ама не – казва един известен български журналист.
За да купите имот следва да направите много сериозна подготовка.
Ето какво Ви препоръчваме ние от ЕВРОИНВЕСТ КОНСУЛТ
Направете точен разчет на средствата, с които разполагате. Сложете горна граница на цената, която сте в състояние да платите, за да не се объркате сред непосилни за Вас оферти, което ще ви коства много нерви и загуба на време.
Преди да закупите недвижим имот трябва да се уверите, че той е с такива технически показатели, с каквито се предлага. Често Продавачът рекламира имота си в най-бляскава светлина, а в последствие се оказва, че това не е вярно.
Има случаи, когато имотът е в регулацията на населеното място, но подробният устройствен план (регулационният) засяга целия или част от него. Например предвижда се минаване на улица, или има ограничения за застрояване, поради наличие на енергийни преносими мрежи. Понякога такъв имот се пуска на пазара за продажба с много ниска цена, за да се “хване” Купувач и Продавачът по-бързо да се отърве от него.
В крайните райони има случаи, когато границите на имотите, застрояването в тях и комуникациите не са съобразени с предвижданията на подробния устройствен план. За това е необходимо, като бъдещ Купувач, да посетите техническата служба в общината или кметството по местонахождение на имота и да се позаинтересувате от неговия статут. Може там да научите и някои допълнителни на пръв поглед подробности, както и за бъдещото развитие на съседните, а това често се оказва немаловажно.
Може да разберете, че имотът е с “неуредени сметки” (това го пише и в нотариалния акт) и трябва да доплатите част от него. Не сключвайте сделка, преди продавачът да уреди това. В противен случай ще загубите пари и време от няколко месеца.
Може да се окаже, че за имота е учредено доживотно право на ползване, за което Продавачът е “пропуснал” да ви уведоми, а вие сте забравили да прочетете документа за собственост, където това е отразено. И купувате жилище, в което реално не можете да влезете във владение. Ще се наложи да чакате смъртта на ползвателя.
Проблемите, свързани с реституцията, също крият опасности. Сделката е невалидна, когато общински имот е продаден на частно лице, но не чрез председателя, а чрез лице, което не е упълномощено да подписва такъв вид договори. В крайна сметка излиза, че купеният от нелегитимен собственик имот не е притежание на Купувача, въпреки че е броил пари за него.
Не забравяйте да поискате оригиналните квитанции за платени данъци, ток, вода, парно, телефон и др., за да не олекнете с допълнителни разходи, натрупани от Собственика или неговите наематели.
Ако има Наематели, прочетете Договора за наем и обърнете внимание за какъв срок е сключен, за да си направите сметка след колко време можете да се освободите от тях. Ако собствениците на имота са повече, поискайте да упълномощят един, с когото да преговаряте. Практиката е пълна с примери, когато някой от съсобствениците в даден момент от подготовката на сделката, а понякога и пред Нотариуса, смени своето предварително уточнено становище.
И така – проучили сте внимателно имота, огледали сте го, и то не един път и то обезателно през деня, за да се видят на светло подробностите. Положителните страни са ви завладели. С недостатъците бихте се справили и те не са фатални за вашия бъдещ живот. Усетили сте тръпка – имотът отговаря на вашите желания и стремления.
Но преди да предприемете стъпка за закупуване, трябва да се уверите, че договаряте със собственика на имота. Поискайте личната му карта, документа за собственост на имота и съпоставете данните. Направете основна, правна проверка и на документите.
Следващата стъпка е да проверите дали този имот не е обременен с тежести (възбрани, ипотеки, искови молби, съдебни спорове, заеми, финансови задължения, претенции към имота от трети лица и др.).
Проверката може да се извърши чрез устна справка в Службата по вписванията в Районния съд по местонахождението на имота. Тази проверка обаче не е достатъчна гаранция. Препоръчително е да се иска от Службата по вписванията удостоверение за наличие или липса на вещни тежести. Предимството е, че се снабдявате с официален документ, от който могат да се черпят права. По този начин ще установите още нещо – дали имотът реално съществува (да не е продаден на друго лице). В практиката има не малко примери на измами от различно естество при покупка на имот.
Купувачът може да е изряден по Предварителен договор и да са налице всички условия за сключване на сделката по нотариален ред. Но Продавачът да не изпълнява своите задължения.
При това положение законът дава право на Купувача да потърси правата си по съдебен ред. Той трябва да заведе иск (чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите) за обявяване на Предварителния договор за окончателен. Исковата молба задължително се вписва в съответната служба по вписванията там, където се намира имоЗа контакти

											Слави Петров

Слави Петров

03.12.2012

Отговор: При това положение законът дава право на Купувача да потърси правата си по съдебен ред. Той трябва да заведе иск (чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите) за обявяване на Предварителния договор за окончателен. Исковата молба задължително се вписва в съответната служба по вписванията там, където се намира имотът (чл. 11, б, от Правилника за вписванията и чл.114, б, от Закона за собствеността). Така Купувачът е защитен, за да не може някой друг да придобие вещни права върху същия имот или пък да наложи възбрана. Ако това се случи след вписването, то няма да го засегне.
Съдът взема решение, с което обявява Предварителния договор за окончателен. Когато решението влезе в сила, то ще има същото действие, каквото има нотариалния акт (чл. 4, б. “з” от Правилника за вписванията) и Купувачът вече е собственик на имота. За да се случи това, Предварителният договор трябва да е сключен в писмена форма (чл. 19, ал.1 от ЗЗД).
Добре е да се знае, че законът позволява по силата на Предварителния договор Купувачът да придобие владение върху даден имот. Тогава той ще има право да се ползва от него и да получава добива от него (чл. 70, ал. 3 от ЗС), да претендира за разноските, които е направил за запазването на имота, да получава компенсация за подобренията, които е извършил, за сумата, която е вложил. Купувачът има право да задържи имота, докато не му се изплатят направените разходи.
В Предварителния договор да се опише състоянието на жилището, констатирано при последния оглед. Има случаи, когато след изповядване на сделката и влизане във владение, Купувачът констатира, че предишният собственик е свалил душа, махнал ваната, батериите, електрическото табло, кухненските шкафчета и т. н.
СЪВЕТИТЕ НА EВРОИНВИСТ
• Ако сам не можете да се справите с тази не лека задача, потърсете помощта на Агенция за недвижими имоти наложила се на пазара. Вашият брокер ще Ви спести яда, огорчението, време и не малко допълнителни средства. Сключвайте задължително договор за посредничество и изисквайте Вашите права в него да са максимално защитени.
• Но ако все пак решите сам да „пробивате стената“, въоръжете се с търпение, издръжливост, упоритост и ловкост за да може да преминете успешно през всички лабиринти и то без да сте сигурен, че …… ще успеете. За целта винаги имайте на разположение „чаша студена вода“.За контакти

											Маргарита Генкова

Маргарита Генкова

03.12.2012

Отговор: Здравейте, понякога това излиза по-скъпо, отколкото да си спестите една комисионна, особено когато купувате имот, има доста неприятни случаи в практиката, когато клиент си купува сам жилище (имот). Пък и това е в България всеки знае всичко и всичко прави сам, затова си има агенции за недвижими имоти, затова има техници, които да оправят ел.уреди, затова има лекари и т.н., например във Франция продавач и купувач не се срещат въобще, всичко върши брокера, но ние не сме дорасли до там явно. Един опитен брокер знае какви проверки да направи за един имот и какви документи са необходими за реализиране на сделката.


За повече информация: http://largo_imoti@abv.bg | За контакти

											Кристина Найденова

Кристина Найденова

04.12.2012

Отговор: Присъединявам се към отговорите на колегите. Неслучайно в практиката се е установило разделението на труда т.е. има различни професии. Ако можеше без брокери професията нямаше да съществува.


За повече информация: http://www.agencyevina.com | За контакти

Тагове

недвижими
  
имоти
  
парите
  
купувате
  

имот

  
направите
  
направете
  
време
  
преди
  
уверите
  
често
  
продавачът
  

имота

  
оказва
  
случаи
  
имотът
  
устройствен
  
план
  
част
  
него
  
например
  
наличие
  
понякога
  
такъв
  
пазара
  
купувач
  
бъдещ
  
служба
  
допълнителни
  
нотариалния
  
сключвайте
  
уреди
  
пари
  
право
  
прочетете
  
документа
  
собственост
  
жилище
  
реално
  
владение
  
наложи
  
сделката
  
продаден
  
лице
  
чрез
  
сметка
  
излиза
  
собственик
  
купувача
  
вода
  
разходи
  
собственика
  
наематели
  
сключен
  
поискайте
  
практиката
  
примери
  
някой
  
даден
  
стъпка
  
проверка
  
дали
  
тежести
  
задължения
  
службата
  
вписванията
  
вещни
  
права
  
съществува
  
купувачът
  

договор

  
положение
  
законът
  
дава
  
потърси
  
правата
  
съдебен
  
заведе
  
закона
  
задълженията
  
договорите
  
обявяване
  
предварителния
  
окончателен
  
исковата
  
молба
  
задължително
  
вписва
  
съответната
  
намира
  
правилника
  
придобие
  
случи
  
знае
  
получава
  
брокер
  
затова
  

Популярни въпроси - Покупка на имот

Виж всички въпроси

плащане на брокер на недвижим имот Здравейте, интересувам се по кой закон или наредба дължа възнаграждение на брокер , който не съм наемала аз, а продавача на недвижим имот? Брокера е... Последен отговор - 24.04.2024 от Мария

5 Отговори

Стъпки към придобиване на имот с ипотека Здравейте дали е правилен подхода ми да не се свързвам първо с агенция а с кредитен консултант който да ми договори най изгодната оферта от банките за... Последен отговор - 12.05.2024 от адв.Галина Чанкова

3 Отговори

Закупуване на имот в строителство Подписал съм предварителен договор за покупка на имот в строителство през октомври 2021 г. В договора няма клауза за плащане на допълнителни средства... Последен отговор - 24.12.2023 от Кристина Найденова

2 Отговори

Покупка на къща върху общинска земя Здравейте, имам намерение да закупя къща построена върху общинска земя. Къщата е наследена от две сестри, в момента се стопанисва от семеен приятел(... Последен отговор - 23.09.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Are you in need of Urgent Loan Here Задайте въпросаAre you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problems regarding Loan is solved between a short period of time Get access to both long and short term loans on credit check, unemployed, personal and business loans without delay... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив