Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Проблем с издаване на разрешение за строеж

26.02.2019 - Правни казуси - 7 Отговори     (0)

Здравейте,парцел с приблизителна площ от 3.200 кв.м е изваден от горски фонд.Сменено му е предназначението за жилищно строителство,Направен е на УПИ и има ПУП,на всеки парцел, от четирите поотделно всеки със свой ПУП за строеж на жилищни сгради с височина до 10 метра..Резделен е на 5 парцела 4 за строеж и петия имот е улица между двете двойки парцели.В единия от четирите парцела вече има изградена къща.На съседния до нея главния архитект отказва да подпише разрешение за строеж, с мотива че улицата е частна/остана на първия собственик,който продаде всичките 4 парцела.Купувача на втория парцела има изготвен вече проект за строеж.Мотива на архитекта е че искат собственика/ първия/,да дари улицата/която е второстепенна и обслужва само четирите парцела/да я дари на общината,а той е твърдо против.Въпроса ми е има ли законно основание архитекта да не разписва разрешение за строеж и да твърди,че дори и да разпише, за строителство,после сградата/къщата/ няма да може да получи акт образец-16.

									Слави Петров

Слави Петров Брокер
Стара Загора

Отговори (7)    Коментара (4)

											Слави Петров

Слави Петров

26.02.2019

Коментар: Само да допълня,че при продажбата,на всеки от новите собственици е учредено с отделен договор право на преминаване и право на прокарване през улицата собственост на стария собственик.За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

26.02.2019

Отговор: Здравейте,

по правило при подобни случаи общинските органи изискват имотът, който е отреден за улица, да бъде дарен на общината, тъй като според разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от ЗУТ урегулираните поземлени имоти следва да имат задължително лице (изход) към улица или към път.За контакти

											Слави Петров

Слави Петров

26.02.2019

Коментар: Може и така да е но вече една от къщите е построена и той,стария собственик им е учредил право на преминаване и прокарване,и улицата е обслужваща само тези четири имота,второстепенна е.Той е съгласен да учреди и право на общината за преминаване и прокарване,но не иска безвъзмездно да дари улицата на общината.Въпроса ми беше,след като има учредено право в полза новите собственици архитекта има ли законово право да откаже да разпише разрешението за строеж?В цитираната алинея,никъде не е отбелязан статута на улицата да бъде общинска и или държавна.
За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

27.02.2019

Отговор: Процедурата по издаване разрешение за строеж, както знаете е много точно разписана в ЗУТ. Издава се на основание виза за проектиране. По отношение на задънените улици, ЗУТ - чл.81, ал.4, гласи че "Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка.". С две думи, отчуждават, но не плащат. За да си спестят процедура по отчуждаване (която е дълга и бавна), по-лесно е да им се дари. И в двата случая, собственикът няма да вземе пари. Въпросния тупик, следва да го има "нарисуван" в регулационния план, тоест, достъп до имотите има. Толкова по теорията. На практика, тъй като борбата с локалната администрация е неравна, то според мен е безмислено да се опитвате да убедите архитекта, че греши, а Вие сте правите. За решаване на случая имате два варианта. Първият е да обясните на собственика на улицата, че както и да се развият нещата процедурно, пари няма. И евентуално да му предложите малка компенцация за дарението. Да, не е честно, но Вие гоните цел и това ще е част от цената по реализирането й. Вторият вариант е да обжалвате отказа на архитекта за издаване разрешение за строеж. И в двата случая ще имате разходи - за компенасация на собственика или за разходи по делото срещу отказа. Ако не бързате със строежа, обжалвайте отказа. Ако бързате - мотивирайте собственика да дари "улицата". Ако отчуждат имота му за улицата, пак няма да вземе пари. Въпросът е, че тази процедура по отчуждаването може да стартира след Х години.
Ако според архитекта улицата Е частна, то отиваме в разпоребите на чл.8 и чл.9 от Закона за пътищата. И собственикът й може да разреши ползването й от другите имоти, без да я дарява. Изяснете и този въпрос с архитекта - улицата частна ли е по смисъла на чл.8 от Закона за пътищата или е не е.За контакти

											Слави Петров

Слави Петров

27.02.2019

Коментар: Госпожо Миткова,както вече писах преди,заедно с продажбата на парцелите,стария собственик с оделен договор учреди на всеки от новите собственици право на преминаване и право на прокарване през улицата ТУПИК,която остана негова собственост.В югоизточния парцел вече има изградена къща,архитекта отказва да разпише разрешение за строеж докато не се дари улицата,а стария собственик казва прилича ми на изнудване и отказва да я дари.Новия собственик е инвестирал пари в покупката на парцела и в изготвяне на проект и са вече в изострени отношения със стария,заради отказа на административен орган в лицето на главния архитект-


За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

27.02.2019

Отговор: Както правилно Ви е посочила колегата Миткова, отказът на административния орган - главния архитект може да бъде обжалван в 14дневен срок от постановяването му пред административен съд. Също Решението на административния съд може да бъде обжалвано пред ВАС, което може да отнеме няколко години водене на съдебни дела.


За контакти

											Кристина Найденова

Кристина Найденова

28.02.2019

Отговор: Очевидно имотите/парцелите имат лице/изход към улица. Има ли нормативен акт, в който да пише, че улицата трябва задължително да е собственост на общината или държавата?


За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

28.02.2019

Отговор: В § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА е определено, че са собственост на общините - общинските пътища, улиците, булевардите и пр. В чл. 9, ал. 2 от Закона за пътищата "частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществени интереси, по инициатива на съответния общински съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията. В договора задължително се включват клаузи, определящи вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя."
Поради спецификата при използване на частни пътища и необходимостта от заплащане на обезщетение гл. архитект изисква даряването на същия на общината.За контакти

											Слави Петров

Слави Петров

28.02.2019

Коментар: Здравейте,улицата е Тупик,и е обособена част от парцел ,който стария собственик раздели на 5 парцела,4 за строеж и един за достъп до имотите.Не може да има друг обществен интерес,понеже тя свършва,тоест края и граничи с горския фонд.Моето предложение,към него още в началото беше да им продава на новите собственици по 1/4 идеална част от улицата,но той само им учреди право на преминаване и на прокарване ,като си остави изцяло негов дял в края и около 10 метра.Главния архитект даде разрешение на строеж на втория от новите собственици,но пак го е предупредил че ще има проблем с издаване на разрешение за ползване.За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

01.03.2019

Отговор: Здравейте,

т.е. с издаването на разрешение за строеж от гл. архитект проблемът частично е решен, пожелавам успех и с издаване на разрешението за ползване.За контакти

											Кристина Найденова

Кристина Найденова

01.03.2019

Отговор: Главният проблем е кой ще плаща ремонтите и поддръжката на частната улица. Щом взаимоотношенията между собственика на частната улица, ползвателите на частната улица и общината могат да се договарят - това е решението на вашият проблем.


За повече информация: http://www.agencyevina.com | За контакти

Тагове

здравейте
  
парцел
  
фонд
  
строителство
  
четирите
  

строеж

  
метра
  
парцела
  
улица
  
между
  
вече
  
изградена
  
къща
  
главния
  
архитект
  
отказва
  
разрешение
  
мотива
  

улицата

  
частна
  
остана
  
първия
  
собственик
  
втория
  
проект
  
архитекта
  
собственика
  
дари
  
второстепенна
  
общината
  
въпроса
  
основание
  
разпише
  
продажбата
  
новите
  
собственици
  
учредено
  
договор
  

право

  
преминаване
  
прокарване
  
собственост
  
стария
  
общинските
  
поземлени
  
имоти
  
следва
  
имат
  
задължително
  
лице
  
изход
  
имота
  
учреди
  
разрешението
  
издаване
  
процедура
  
двата
  
случая
  
собственикът
  
вземе
  
пари
  
тупик
  
тоест
  
достъп
  
имотите
  
имате
  
част
  
отказа
  
разходи
  
бързате
  
години
  
закона
  
пътищата
  
миткова
  
парцелите
  
административен
  
орган
  
административния
  
пред
  
решението
  
пътища
  
могат
  
ползване
  
взаимоотношенията
  
обезщетение
  
края
  
проблем
  
частната
  

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

закон за собствеността на УПИ с много собственици на ид ч Живея в УПИ с няколко собственика на ид.ч . Проблемът е, че има 22% ид ч от УПИ , които са недоказани т.е няма собственик. Останалите 78 % си присвоиха... Последен отговор - 9.09.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

съсобственост на парцел Гжо Чанкова, Благодаря Ви за отговора. Според Вас , независимо че собствеността на парцела не е доказана на 100%, законът за собствеността е в сила по... Последен отговор - 25.09.2023 от Кристина Найденова

1 Отговори

изкуствен водем Покрай коритото на малка полупланинска река се намира частен имот със статут друг вид гора.Въпросът е,може ли да се изкопае ,издълбае водем с площ около... Последен отговор - 16.08.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

съсобственост на парцел Гжо Чанкова, Благодаря Ви за отговора. Според Вас , независимо че собствеността на парцела не е доказана на 100%, законът за собствеността е в сила по... Последен отговор - от

0 Отговори

съсобственост на парцел Гжо Чанкова, Благодаря Ви за отговора. Според Вас , независимо че собствеността на парцела не е доказана на 100%, законът за собствеността е в сила по... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив