Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Прекратяване на договор за аренда на земеделска земя

04.12.2015 - Земеделска земя - 4 Отговори     (0)

Здравейте!Притежавам зем.земя,за която имам сключен договор за аренда от 2008 до 2013г.,който бе удължен с анекс до 2018 г.Досега арендаторите са били коректни с мен.Искам да продам земята на трето лице,предложиха ми по- добра цена, отколкото арендаторите,но настояват да прекратя догов. за аренда,т.е от 01.10.2016г./началото на новата стопанска година/,да си засява новият собственик.Свързах се с арендаторите с молба да прекратим дог.,но те ми казаха,че това е невъзможно.В договора пише,че се прекратява при:

А-с изтичане на срока, за който е сключен,
Б-по взаимно съгласие-в писм. форма с нотар.заверка на подписите,
В-с еднократно писмено предизвестие,отправено в срок от 3 месеца./не е уточнено от коя страна/
Г-при принуд.отчуждаване на земята за общин. нужди,
Д-при забава на аренд. плащане,

Какъв е начина да се прекрати договора?Как да постъпя,правилно ли е да изпратя писмено предизвестие и трябва ли то да е нотар. заверено?Какви са правата ми в случая? Благодаря Ви предварително!

									красимира йорданова

красимира йорданова

Отговори (4)    Коментара (1)

											адв. Димитър Кавалджиев

адв. Димитър Кавалджиев

04.12.2015

Отговор: Специално за т. "В" щом не е уточнено от коя страна, значи и двете могат да отправят предизвестие. Предизвестието не трябва да е нотариално заверено, но за да няма спорове относно връчването му е препоръчително да се отправи с нотариална покана - особено щом не искат да прекратяват договора. След това прекратяването (като изтече предизвестието) трябва да се впише и в Имотния регистър, където е вписан и самия аренден договор при сключването му.

Поздрави!За повече информация: http://bgkantora.bg | За контакти

											красимира йорданова

красимира йорданова

04.12.2015

Коментар: Aдвокат Кавалджиев,благодаря Ви за изчерпателния отговор на въпроса.Обаждах се на нотариуса по местонахождение на зем.земя,там където сключихме договора с арендатора.Нотариуса ми каза,че и двете страни трябва да се явим при него,за да прекратим договора със заверка на подписите,не може едностранно.След това това прекратяване се вписва в Агенция по вписванията.Каза ми също,че най-добре да се прекрати по взаимно съгласие,ако ли не-по съдебен ред.Какво значи по съдебен ред?Нотариалната покана,изпратена от мен към арендатора задължава ли го да се яви при нотариуса и да подпишем споразумение за прекратяване на договора?Благодаря Ви много!


За контакти

											Таня Китик

Таня Китик

04.12.2015

Отговор: Здравейте,
Съгласно чл.27 от Закона за аренда в земеделието договорът се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. при неизпълнение на договореното - например при забавяне на плащането с повече от 3 месеца.
3. при взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите на страните;
4. с едностранно предизвестие - отправено по надлежния ред и при спазване условията и сроковете на Закона за аренда в земеделието.
5. при смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице - арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго.
За съжаление няма как да се позовете на буква В от договора за аренда, тъй като начините за прекратяване на договора за аренда са изчерпателно и ясно посочени в Закона за аренда в земеделието, и буква В от Вашия договор не попада в хипотезата на чл.27 от Закона за аренда в земеделието.
Ако арендатора е изряден при спазване клаузите на договора, плаща Ви редовно договореното и не е съгласен да развалите договора единствения начин е това да стане по съдебен ред. Опасявам се, че едно такова дело няма де е във Ваша полза.
Именно поради по-добрата защита за арендатора той е предпочел да сключи договор за аренда а не договор за наем, тъй като ако беше договор за наем на земеделска земя предизвестието от Ваша страна можеше да послужи като начин за прекратяване на договора.
А в случай, че поради някакви причини арендатора се съгласи да прекратите договора по взаимно съгласие, то това става чрез анекс за прекратяване на договора, съставен в нотариална форма, след което анекса се вписва в Агенция по вписванията - Имотен регистър и последващо отписване от Общинска служба земеделие по местонахождение на имота.

Между другото вписания договор за аренда се явява тежест върху Вашия имот, но това не е пречка за продажба на имота. Ограничението ще е само за новия собственик, който няма да може да го обработва докато не изтече договора за аренда.
И последно - за повече информация можете да се запознаете по-подробно с Договорът за аренда на следния линк:
http://ceb.bg/blogs/view/dogovoryt-za-arenda-idb-2265.htmlЗа контакти

											адв. Димитър Кавалджиев

адв. Димитър Кавалджиев

05.12.2015

Отговор: Посочените в чл. 27 от ЗАЗ основания за прекратяване на договора за аренда са законовите основания за прекратяване на договора. Те се прилагат независимо от това дали страните са ги уговорили в договора или не. Но освен тези основания за прекратяване на договора за аренда страните МОГАТ и няма никва пречка да договорят допълнителни основнаия за прекратяване на договора по силата на свободата на договаряне, прокламирана в чл. 9 от ЗЗД. Всичко което двете страни заедно са се съгласили да ги обвързва и законът не им го забранявя, може да е част от договора помежду им. Страните ЗАЕДНО са се съгласили договорът да може да се прекратява с тримесечно едностранно предизвестие и няма абсолютно никаква пречка договорът да се прекрати по този начин.

С отправяне на едностранно писмено предизвестие договорът ще се прекрати с изтичане на срока на предизвестието автоматично независимо дали впишете прекратяването в Имотния регистър или не. Вписването не е елемент от фактическия състав на сключването на договора, а се прави за противопоставимост на третите лица и в този смисъл има богата съдебна практика. Същото е и при прекратяване на договора - независимо дали го обявите в имотния регистър или не договорът ще е прекратен по силата на договора. Ако другата страна има някакви претенции тя ще Ви съди, а не Вие нея. Ако волеизявлението Ви за прекратяването наистина е стигнало до нея и имате доказателства за това, то няма от какво да се притеснявате. За това казвам, че е най-добре с нотариална покана да се направи прекратяването – доказателството е най-стабилно. Но ако нотариусът Ви прави проблеми и не иска да връчи нотариалната покана, то може и обиккновено писмо да пратите на другата страна – стига да си осигурите доказателства, че е стигнало до когото трябва. Не е необходимо подписът да е нотариално заверен и за това също има съдебна практика.

Разбира се най-добре е прекратяването да стане с анекс между двете страни и тогава той наистина се заверява нотариално. Нотариусът правилно казва, че ако ще разваляте по взаимно съгласие договора трябва и двете страни да дойдат. Но ако другата страна не иска и ако наистина в договора е уговорено, че може с едностранно писмено предизвестие да се прекрати, то на нотариуса просто му занасяте една предварително подготвена нотариална покана, която той е длъжен да връчи на другата страна и с това се изчерпва услугата му.

Поздрави!За повече информация: http://bgkantora.bg | За контакти

											адв. Димитър Кавалджиев

адв. Димитър Кавалджиев

06.12.2015

Отговор: Очевидно предното ми мнение не е съобразено с вижданията на ВКС, който приема нормата на чл. 27, ал. 1 за императивна, а не за диспозитивна (включително и в часта за едностранно прекратяване), така че друга договорка между страните е нищожна като противоречаща на импертивна норма. В този смисъл т. „В” от договора действително е нищожна и едностранното предизвестие няма да породи ефект.

Извинявам се за неточността!

Поздрави!За повече информация: http://bgkantora.bg | За контакти

Тагове

здравейте
  
земя
  
сключен
  
договор
  

аренда

  
анекс
  
арендаторите
  
земята
  
лице
  
собственик
  
прекратим
  

договора

  
прекратява
  
изтичане
  
срока
  
взаимно
  
форма
  
нотар
  
заверка
  
подписите
  
писмено
  
предизвестие
  
отправено
  
месеца
  
уточнено
  
страна
  
прекрати
  
правилно
  
заверено
  
благодаря
  
предварително
  
значи
  
двете
  
могат
  
предизвестието
  
нотариално
  
нотариална
  
покана
  
прекратяването
  
изтече
  
имотния
  
регистър
  
сключването
  
поздрави
  
нотариуса
  
местонахождение
  
арендатора
  
каза
  
страни
  
едностранно
  

прекратяване

  
вписва
  
агенция
  
вписванията
  
най-добре
  
съгласие
  
съдебен
  
нотариалната
  
закона
  
земеделието
  
договорът
  
договореното
  
страните
  
спазване
  
буква
  
начин
  
стане
  
ваша
  
поради
  
наем
  
някакви
  
имота
  
между
  
пречка
  
основания
  
независимо
  
дали
  
силата
  
заедно
  
съгласили
  
прави
  
смисъл
  
съдебна
  
практика
  
другата
  
наистина
  
стигнало
  
доказателства
  
нотариусът
  
иска
  
връчи
  
нищожна
  

Популярни въпроси - Земеделска земя

Виж всички въпроси

земеделска земя Здравейте! Имам земеделска земя. Становището на общината е за строеж на вилно строителство! Аз не искам да си строя вила, а жилище за жилищно... Последен отговор - 29.10.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

статут на зем земя. Здравейте,земеделска земя със статут 5 и 10 категория изоставени ниви и два парцела друг вид недървопроизводителна гора.Въпрос;Необходими ли са... Последен отговор - 26.06.2023 от Таня Китик

1 Отговори

Къмпинг - изисквания? Здрвейте, разполагам с парцел - земеделска земя. Идеята ми е да направя нещо като къмпинг, като изградя палатки и други помещения, които ще са без... Последен отговор - 30.08.2023 от Кристина Найденова

1 Отговори

За триене!!! ...... Последен отговор - от

0 Отговори

. . Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив