Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Кой получава рентата при ревандикация на земеделски земи?

09.09.2020 - Земеделска земя - 4 Отговори     (0)

На 03.08.2020 г. окончателно спечелих дело по чл. 108 ЗС и ревандикирах наследствените си земи. Свързах се с арендатора. Има НЕВПИСАН едногодишен договор с бившия собственик (ответника ми по делото) за стопанската година, която приключва сега на 30.09.2020 и още един договор, също едногодишен и също невписан за стоп. година 01.10.2020/30.09.2021. Арендаторът ме увери, че ще ми плати цялата рента за изминалата стопанска година - 01.10.2019/30.09.2020. Притеснявам се да не би бившият собственик да претендира за частта от рентата в периода 01.10.2019 до 03.08.2020. Той е бил добросъвестен владелец по см. на чл. 70 ЗС. Запозната съм с чл. 17 от ЗАЗ и с темата от 30.01.2017 г. "Кой получава рентата при покупко-продажба на земеделска земя?" https://ceb.bg/question/view/koi-poluchava-rentata-pri-pokupko-prodaj-idq-5088.html Въпросът ми е: имам ли право да получа цялата рента от 01.10.2019 до 30.09.2020?

									Ренета Стоянова

Ренета Стоянова Друго
Варна

Отговори (4)    Коментара (8)

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

10.09.2020

Отговор: Не уточнявате дали решението на иска по чл. 108 ЗС е влязло в сила. В случай че е така и договорът е едногодишен и не е вписан, не би следвало да се прилагат посочените разпоредби от ЗАЗ, тъй като договорът за аренда е с минимален срок от 5 стопански години и се вписва в СВ. В случая би следвало е да е приложим ЗЗД относно договорите за наем - чл. 237 ЗЗД - "при прехвърляне на недвижим имот договорът за наем остава в сила спрямо приобретателя, ако е бил вписан в имотния регистър.
Договорът за наем, сключен преди прехвърлянето на имота, ако има достоверна дата, е задължителен за приобретателя до предвидения в него срок, но не за повече от една година от прехвърлянето. Ако няма достоверна дата и наемателят е във владение на имота, договорът е задължителен за приобретателя като договор за наем без определен срок.
Наемодателят дължи обезщетение на наемателя, ако последният бъде лишен от ползуването на наетия имот преди изтичане на наемния срок поради прехвърляне на имота."За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

10.09.2020

Коментар: Благодаря. Решението е влязло в сила на 03.08.2020. Въпросът ми обаче не е докога е в сила договорът за наем на земята, а дали имам право да получа цялата рента/целия наем за изминалата стопанска година (за периода от 01.10.2019 до 30.09.2020), т.е. дали имам право да получа наема/рентата не само за периода от влизане в сила на съдебното решението до 30.09.2020, но и за периода ПРЕДИ влизане в сила на съдебното решение. Арендаторът изплаща наема/рентата веднъж годишно - до 31.12. - и понеже за изминалата стоп. година плащането тепърва предстои, той ми писа по имейл, че ще плати само на мен. Да не ме вкара в спор с бившия собственик (ответника ми по делото)? Нямам никакво намерение да лишавам наемателя (арендатора в случая) от ползване на имота (обработване на земите в случая). Наемателят-арендатор си остава, но за разлика от наемателя на жилище, който си плаща наема за жилището всеки месец, така че при прехвърляне на жилището по принцип не дължи вноски на стария хазяин, при наема на земя плащането става само веднъж годишно. Логично е, според мен, арендаторът да се издължи на бившия собственик за периода до влизане в сила на съдебното решение, с което е осъден да върне владението, а не да ми обещава на мен цялата едно-годишна рента. Точно този въпрос като че ли не е ясно уреден нито в ЗАЗ, нито в ЗЗД, за съжаление.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

10.09.2020

Коментар: Благодаря. Решението е влязло в сила на 03.08.2020. Въпросът ми обаче не е докога е в сила договорът за наем на земята, а дали имам право да получа цялата рента/целия наем за изминалата стопанска година (за периода от 01.10.2019 до 30.09.2020), т.е. дали имам право да получа наема/рентата не само за периода СЛЕД влизане в сила на съдебното решение, но и за периода ПРЕДИ влизането му в сила. Арендаторът изплаща наема/рентата веднъж годишно - до 31.12. - и понеже за изминалата стоп. година плащането тепърва предстои, той ми писа по имейл, че ще плати само на мен. Да не ме вкара в спор с бившия собственик (ответника ми по делото)? Нямам никакво намерение да лишавам наемателя (арендатора в случая) от ползване на имота (обработване на земите в случая). Наемателят-арендатор си остава, но за разлика от наемателя на жилище, който си плаща наема за жилището всеки месец, така че при прехвърляне на жилището по принцип не дължи вноски на стария хазяин, при наема на земя плащането става само веднъж годишно. Логично е, според мен, арендаторът да се издължи на бившия собственик за периода до влизане в сила на съдебното решение, с което е осъден да върне владението, а не да ми обещава на мен цялата едно-годишна рента. Точно този въпрос като че ли не е ясно уреден нито в ЗАЗ, нито в ЗЗД, за съжаление.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

10.09.2020

Коментар: Извинявам се за повторното публикуване. Беше даже тройно, но третото успях да го изтрия. Бих искала да изтрия и първото, така че да остане само второто, но не мога.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

10.09.2020

Коментар: Благодаря. Решението е влязло в сила на 03.08.2020. Въпросът ми обаче не е докога е в сила договорът за наем на земята, а дали имам право да получа цялата рента/целия наем за изминалата стопанска година (за периода от 01.10.2019 до 30.09.2020), т.е. дали имам право да получа наема/рентата И за периода преди влизане в сила на съдебното решение. Арендаторът изплаща наема/рентата веднъж годишно - до 31.12. - и понеже за изминалата стоп. година плащането тепърва предстои, той ми писа по имейл, че ще плати само на мен. Да не ме вкара в спор с бившия собственик (ответника ми по делото)? Нямам никакво намерение да лишавам наемателя (арендатора в случая) от ползване на имота (обработване на земите в случая). Наемателят-арендатор си остава, но за разлика от наемателя на жилище, който си плаща наема за жилището всеки месец, така че при прехвърляне на жилището по принцип не дължи вноски на стария хазяин, при наема на земя плащането става само веднъж годишно. Логично е, според мен, арендаторът да се издължи на бившия собственик за периода до влизане в сила на съдебното решение, с което е осъден да върне владението, а не да ми обещава на мен цялата едно-годишна рента. Точно този въпрос като че ли не е ясно уреден нито в ЗАЗ, нито в ЗЗД, за съжаление.


За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

10.09.2020

Отговор: Препоръчително е да коментирате въпросите с адвокат, който да прегледа съдебното решение и договора за наем, но най-общо при отговора на въпроса следва да се вземе предвид спецификата на ревандикационния иск - "собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това" съгласно чл. 108 ЗС. След като е уважен ревандикационният иск спрямо Вас, ответникът няма право да се ползва от добивите от имота и плащането следва да бъде извършено във Ваша полза за периода от 01.10.2019 до 30.09.2020 г.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

10.09.2020

Коментар: Да, в крайна сметка май така излиза – че ми се полага цялата рента. И майка ми, като я измамиха по средата на стопанската година (през март), не получи нито лев от рентата, макар че е била пълноправен собственик в периода от 01.10.2012 до 18.03.2013 и дори не е подозирала, че "продава". Но нейният договор за аренда (именуван "за наем") беше вписан, затова е станало точно така, както е уредено в чл. 17 от ЗАЗ за вписаните договори - приобретателят я е заместил и в края на годината е получил цялата рента. А в случая имаме невписан договор. Оттам идва и колебанието ми. Още веднъж благодаря и още веднъж се извинявам за допуснатите по-горе повторения.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

13.09.2020

Коментар: Днес, съвсем случайно, докато търсех отговор на въпроса, дали ответникът ми е имал право да сключва договори за наем/аренда върху земята по време на висящото дело, открих отговора на въпроса "Кой получава рентата ...?" в ГПК:
"Непротивопоставимост на невписаните актове
Чл. 453. На взискателя и на присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят:
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) договори за наем и аренда, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на движими и недвижими вещи." Следователно, от 03.08.2020 г. (датата на влизане в сила на съдебното решение) имам пълното право да получа цялата рента за изтеклата стоп. година 01.10.2019/30.09.2020, като в случай, че бившият ми вече ответник случайно оспори вземането ми чрез иск срещу мен да му върна "полагащата" му се част от рентата, ще направя възражение за непротивоставимост на договора му на осн. чл. 453, т. 5 от ГПК, още повече, че върху оспорваните земи е била вписана и възбрана, при това още на 16.04.2018 г. заедно с вписването на ИМ. Наличието и на вписана възбрана означава, че мога даже и насрещен иск да му предявя за връщане на цялата миналогодишна рента, получена от него за стоп. година - 01.10.2018/30.09.2019. Надявам се, че няма да тръгне да ме съди за рентата. Аз също нямам намерение да го съдя за миналогодишната. Напълно ми е достатъчно спокойно да си получа цялата тазгодишна.За контакти

											адв.Галина Чанкова

адв.Галина Чанкова

14.09.2020

Отговор: Здравейте госпожо Стоянова!
Отговорът на Вашия въпрос дава датата на влизане в сила на съдебното решение. Т.е., ако правилно съм разбрала, това е посочената от Вас дата- 03.08.2020 година. Това означава, че след тази дата, след като ставате собственик на земята, ставате собственик и на нейните плодове.
С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1
телефон 0887 201 222За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

14.09.2020

Коментар: Здравейте, адв. Чанкова!
Да, правилно сте разбрали, че съдебното решение влиза в сила от 03.08.2020 г. От тази дата аз влизам във владение (с брат ми заедно влизаме, но това е подробност в случая). Собствеността си никога не сме губили (майка ни не я е губила, а след смъртта ѝ и ние с брат ми, но и това е подробност в случая). Арендаторът е един и същ от години. Нямаме намерение нито да го сменяме, нито сами да си обработваме нивите. Ние сме просто едни скромни арендодатели. Искаме най-после да си получаваме рентата, от която бяхме лишени години наред. Арендаторът каза, че до 31.12 тази година ще си получим цялата рента за стоп. год. 01.10.2019/30.09.2020. Би трябвало да сме доволни, нали? Е, да, но аз си помислих, ами ако бившият вече ответник (добросъвестният владелец) претендира, че частта от рентата от 01.10.2019 до 03.08.2020 е негова, а на нас ни се полага само за периода от 03.08. до 30.09.2020? Какво правим тогава? Реших, че въпросът може да заинтересува и други хора, затова попитах тук. Вчера тъкмо се бях успокоила, че няма от какво да се притеснявам, а ето че днес отново се притесних. От Вашия отговор. Греша ли, като разбирам, че според Вас имаме право само на малка част от рентата за стоп. 2019/20, а именно за периода от 03.08.2020 (датата на влизане в сила на съд. решение) до 30.09.2020 (края на стоп. година 2019/20)?
С уважение,
Р. СтояноваЗа контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

15.09.2020

Отговор: Основното, върху което следва да се акцентира тук, е че се касае за ревандикационен иск - т.е. Вие и брат Ви сте съсобственици на имота и предявявате иск срещу владеещия несобственик да преустанови действията, с които възпрепятства правото Ви на собственост. Затова отново повтарям - след като е уважен ревандикационният иск спрямо Вас, ответникът няма право да се ползва от добивите от имота и плащането следва да бъде извършено във Ваша полза за периода от 01.10.2019 до 30.09.2020 г. Въпреки това, коментирайте въпроса с адвоката, който сте упълномощила по делото или се консултирайте с друг адвокат, който да прегледа всички относими документи, вкл. съдебното решение.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

15.09.2020

Коментар: Искът не беше за възпрепятстване на ползването (чл. 109 ЗС), а за връщане на владението (чл. 108 ЗС). Съдът се произнесе, че ответникът е добросъвестен по см. на чл. 70 ЗС, но владението му е продължило по-малко от 5 години (чл. 79 ЗС) и го осъди да ни го върне. Сега прегледах отново делото, което водихме без адвокат, и се сетих, че с брат ми бяхме обсъждали и това, дали да не предявим иск и по чл. 71 ЗС (Добросъвестният владелец [...] получава добивите [...] до предявяването на иска за връщане), за да го осъдят да ни върне рентата, но се бяхме отказали, за да не усложняваме делото с експертизи за средна цената на рента и т.н. В тази връзка, ето че и чл. 71 ЗС идва в наша подкрепа, ако бившият вече ответник случайно реши да претендира за частта от рентата за периода до влизане в сила на решението. Но все повече се убеждавам, че едва ли ще го направи. Важното в момента е само едно - да уведомим официално арендатора, че си има нов арендодател в наше лице, за да не плати на стария и после да каже, "Ами аз не знаех!" (чл. 17 ЗАЗ, ал. 3." Приобретателят е длъжен да уведоми незабавно арендатора за настъпилото заместване. Той не може да иска от арендатора да изпълни към него задължение, което той вече е изпълнил към предишния арендодател до получаване на съобщението за заместването.") Когато публикувах въпроса "Кой получава рентата ...?" ме притесняваше разпоредбата на ал. 2 от същия член, "Приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан", т.к. договорът на ответника не е вписан. Чудех се само при вписани договори ли става заместването... Четох публикацията "Кой получава рентата при покупко-продажба на земеделска земя?" https://ceb.bg/question/view/koi-poluchava-rentata-pri-pokupko-prodaj-idq-5088.html и останах с впечатлението, че първо, трябва да е вписан и второ, дори да е вписан, бившият собственик може да претендира за частта от рентата до датата на продажбата. Настоящият случай не е продажба, така че сме в по-изгодна позиция.


За контакти

Тагове

2020

  
дело
  
земи
  
арендатора
  
невписан
  
едногодишен
  
договор
  
бившия
  
собственик
  
ответника
  
делото
  
стопанската
  
година
  
сега
  
стоп
  
арендаторът
  
плати
  
цялата
  
рента
  
изминалата
  
стопанска
  
2019
  
притеснявам
  
бившият
  
претендира
  
частта
  

рентата

  
периода
  
добросъвестен
  
владелец
  
2017
  
получава
  
покупко-продажба
  
земеделска
  
земя
  
въпросът
  
право
  
получа
  
дали
  
решението
  
иска
  
влязло
  

сила

  
случай
  
договорът
  
вписан
  
следвало
  
аренда
  
срок
  
години
  
случая
  
наем
  
прехвърляне
  
имот
  
остава
  
спрямо
  
приобретателя
  
преди
  
прехвърлянето
  
имота
  
достоверна
  
дата
  
задължителен
  
него
  
владение
  
дължи
  
наемателя
  
благодаря
  
обаче
  
докога
  
земята
  
целия
  
наема
  
влизане
  
съдебното
  
решение
  
изплаща
  
веднъж
  
годишно
  
понеже
  
плащането
  
тепърва
  
предстои
  
писа
  
имейл
  
вкара
  
спор
  
намерение
  
лишавам
  
ползване
  
обработване
  
земите
  
наемателят-арендатор
  
разлика
  
жилище
  
плаща
  
жилището
  
месец
  
принцип
  
вноски
  
стария
  
хазяин
  
става
  
логично
  
издължи
  
осъден
  
върне
  
владението
  
обещава
  
едно-годишна
  
въпрос
  
ясно
  
уреден
  
съжаление
  
извинявам
  
даже
  
изтрия
  
мога
  
адвокат
  
прегледа
  
договора
  
отговора
  
въпроса
  
следва
  
лице
  
уважен
  
ревандикационният
  
ответникът
  
ползва
  
добивите
  
извършено
  
ваша
  
полза
  
полага
  
майка
  
била
  
дори
  
затова
  
договори
  
приобретателят
  
края
  
имаме
  
идва
  
днес
  
случайно
  
отговор
  
ползването
  
датата
  
вече
  
ответник
  
срещу
  
част
  
вписана
  
възбрана
  
2018
  
заедно
  
означава
  
връщане
  
здравейте
  
стоянова
  
правилно
  
ставате
  
уважение
  
брат
  
подробност
  
бяхме
  
добросъвестният
  
отново
  
арендодател
  
заместването
  

Популярни въпроси - Земеделска земя

Виж всички въпроси

Европейска програма за необработваеми земеделски земи Има ли програмаза поддържанена земеделски земи, които не се обработват? Последен отговор - 26.06.2023 от Таня Китик

2 Отговори

Смяна предназначение статута на земя Необходимо ли е смяна на предназначението на земя,попадаща в зона РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА ВИЛЕН ОТДИХ, съгласно ОУП на града.Става въпрос да се построи върху... Последен отговор - 7.06.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

статут на зем земя. Здравейте,земеделска земя със статут 5 и 10 категория изоставени ниви и два парцела друг вид недървопроизводителна гора.Въпрос;Необходими ли са... Последен отговор - 26.06.2023 от Таня Китик

1 Отговори

Къмпинг - изисквания? Здрвейте, разполагам с парцел - земеделска земя. Идеята ми е да направя нещо като къмпинг, като изградя палатки и други помещения, които ще са без... Последен отговор - 30.08.2023 от Кристина Найденова

1 Отговори

. . Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив