Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Канализация Отходни води- ремонт

19.10.2021 - Ремонти - 2 Отговори     (0)

От няколко години има проблем с отходните тръби. Нужен е ремонт. Вече има случай задръстване на тоалетна на първия етаж поради пропадания и размествания на тръбите. Стената във единия вход е мокра и течът е по посока елтаблото. Има и други видими проблеми от тези пропадния, размествания на тръбите, което води до течове. На първо място са уязвими апартаментите на първия етаж. Блокът е разделен на два входа с отделен домоуправител на вход. Има разногласия относно ремонта между съседите и липса на съответни дайствия от домоуправителите. Въпросът ми е на основание на кой нормативен документ всяко ръководство на входовете на блока могат да бъдат помолени да предприемат по адекватни и бързи действия, преди проблемът да е достигнал по големи размери.

									Павлова

Павлова

Отговори (2)   

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

19.10.2021

Отговор: Цитирам разпоредбата на чл. 49 от Закона за управление на етажната собственост, на която можете да се позовете.

В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се нуждаят от неотложен ремонт, с решение на управителния съвет (управителя) незабавно се отпускат финансови средства от фонда по чл. 50.
(2) Когато във фонда по чл. 50 липсват средства или средствата са недостатъчни, председателят на управителния съвет (управителят) незабавно свиква общото събрание по реда на чл. 13, ал. 1 да приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта.
(3) Ако общото събрание не бъде свикано или не вземе решение по реда на ал. 2, председателят на управителния съвет (управителят) или заинтересованите лица уведомяват кмета на общината или района за обстоятелствата по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) Кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед в срок до един месец от уведомяването по ал. 3, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта по ал. 1, но не по-късно от три месеца. Заповедта се съобщава на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) Когато заповедта по ал. 4 не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района в срок до три месеца от изтичане на срока за ремонт по ал. 4. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.За контакти

											адв.Галина Чанкова

адв.Галина Чанкова

23.10.2021

Отговор: Здравейте госпожо Павлова!
Законът, който урежда отношенията в етажната собственост между отделните съсобственици се нарича - Закон за управление на етажната собственост.
Конкретно във Вашия случай, на практика бих Ви посъветвала да постъпите по следния начин:
Тъй като течовете засягат целия блок, а домоуправителите са на всеки вход, то най-доброто е в един и същи ден и час да бъдат свикани общи събрания и на двата входа. Съответно, всеки вход приема решение с ясно начертани задачи за отстраняване на теча и ремонта, които е добре да бъдат съгласувани.
Така, по-лесно, заедно всички ще се справите с проблема.
С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. Три уши, 1
телефон 0887 201 222За контакти

Популярни въпроси - Ремонти

Виж всички въпроси

Преустройване на гараж в жилище Може ли без разрешение да преустроя гаража си в жилище с баня и тоалетна имам ток и отделна партида за ВИК за него Последен отговор - 1.06.2024 от адв.Галина Чанкова

3 Отговори

RECOVERY BITCOIN & CRYPTO SCAM RECOVERY SPECIALIST HIRE FAST SWIFT CYBER SERVICES fastswift@cyberservices.com. net WhatsApp info: +1 401 219-5530, Telephone: +1336-441-4118 In the universe realm of cryptocurrencies, where tales of loss and theft abound, FAST SWIFT CYBER SERVICES... Последен отговор - от

0 Отговори

HELP BITCOIN & CRYPTO SCAM RECOVERY SPECIALIST HIRE FAST SWIFT CYBER SERVICES fastswift@cyberservices.com. net WhatsApp info: +1 401 219-5530, Telephone: +1336-441-4118 In the universe realm of cryptocurrencies, where tales of loss and theft abound, FAST SWIFT CYBER SERVICES... Последен отговор - от

0 Отговори

IT IS NEVER TOO LATE TO RECOVER YOUR LOST BTC. CONTACT AN EXPERT NOW /FAST SWIFT CYBER SERVICES IT IS NEVER TOO LATE TO RECOVER YOUR LOST BTC. CONTACT AN EXPERT NOW /FAST SWIFT CYBER SERVICES Do you need help recovering stolen bitcoin wallets, recovering cryptocurrency taken by scammers, or reporting a Bitcoin scammer to reclaim cryptocurrency? The safest method of... Последен отговор - от

0 Отговори

IT IS NEVER TOO LATE TO IT IS NEVER TOO LATE TO RECOVER YOUR LOST BTC. CONTACT AN EXPERT NOW /FAST SWIFT CYBER SERVICES Do you need help recovering stolen bitcoin wallets, recovering cryptocurrency taken by scammers, or reporting a Bitcoin scammer to reclaim cryptocurrency? The safest method of... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив