Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Продажба на имот, който ще се заплати с банков кредит.

14.03.2019 - Продажба на имот - 7 Отговори     (0)

Моля, в процес напреговори съм с купувач за апартамент. Притеснява ме факта , че 90% от данъчната оценка банката отпускаща кредит ще ми ги изплати до 2 работни дни след изповядване на сделката при нотариус.
Моля да ми разясните етапите на сделката и документите, които трябва да изисквам от купувача. притесняваме и факта, че кредитнитният инспектор на банката е от клон на банка в друг град?

									Яна Русева

Яна Русева

Отговори (7)    Коментара (1)

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

14.03.2019

Отговор: Ако сделката Ви беше в гр.София, щяхте да си получите парите след 10 дни, поради забавяне работата на тукашната Служба по вписвания.
Сделки за продажби на имот, чиято продажна цена ще бъде заплатена с кредит са ежедневие.
Най-късно в деня на сделката, купувачът следва да Ви представи писмо-ангажимент от кредитиращата сделката банка, от което ще е видно, че му е отпуснат в заем в размер на Х лева, както и че този заем е за закупуване на Вашия имот. Начинът на плащане ще бъде описан и в нотариалният акт. А именно, че продажната цена ще Ви бъде платена след подписване на нотариалния акт за продажба, след учредяване на ипотека от купувача в полза на банката (двете стават в един ден) и след представяне в банката на удостоверение за тежести, от което да е видно, че: актът за продажбата е вписан, ипотеката е вписана и няма други тежести върху имота. В рамките на ден-два след това, ще си получите парите. Но дори и хипотетично да няма плащане, можете да развалите продажбата. Това е за Ваша информация и успокоение, не с цел да Ви плаша. В нотариалния акт, освен начинът на плащане - чрез банков кредит, запишете и че плащането следва да се извърши не по-късно от 3 работни дни, считано от представяне на Удостоверението за тежести.За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

14.03.2019

Отговор: Внимавайте с условието на банката ипотеката да бъде ПЪРВА по ред!
За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

14.03.2019

Отговор: Ренета Стоянова, какво имате предвид с това продавача да внимава с условието банката да е първа по ред? Става въпрос за първа по ред ипотека, надявам се. Което значи, че банката иска, когато "плаща" на продавача, да е сигурна, че върху имота няма вписани други тежести, освен ипотеката в нейна полза, която е учредил купувача СЛЕД покупката. В каква посока тогава, следва да е особено внимателен продавача?


За контакти

											Яна Русева

Яна Русева

14.03.2019

Коментар: Благодаря Ви за отговора и въпреки всичко пак имам опасения и подлагам всичко на съмнение.

Трябва ли да се притеснявам от факта, че банковия служител консултант по сделката не е от населеното място / друга област, където се намира имота?

Също така да изисквам ли присъствие на банков служител при прехвърлянето на имота при нотариуса?

Благодаря Ви предварително.За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

14.03.2019

Отговор: Адв. Миткова, ако купувачът е длъжник на друг кредитор преди да задлъжнее към банката, а банката иска първа по ред ипотека, продавачът пие една студена вода, нали така?
За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

15.03.2019

Отговор: Ренета Стоянова, ако КУПУВАЧЪТ има задължения към трети лица, това как се отразява на ПРОДАВАЧА, като хронология и алгоритъм? Продажбата и учредяването на ипотеката стават в един ден и се вписват, като свързани сделки. До този ден, купувачът НЕ притежава имота, тоест, негови кредитори нямат отношение към имущество, което той притежава. Респективно, не биха могли да възбранят този имот ПРЕДИ сделката и ипотеката, тъй като имота не е собственост на длъжника. След учредяване на ипотеката, няма никакво значение какво ще стане след нея. Щом ипотеката е първа по ред. И не случайно, изсикването на банката е ипотеката й да е първа по ред. В заключение, до вписването на продажбата (заедно с ипотеката), имоът НЕ е собственост на купувача, тоест, не успявам да схвана връзката с негови евентуални кредитори.
ЯНА РУСЕВА: От кой клон на банката се обработва кредита, няма никакво значение. Често се случва например, за имот в Бургас, кредитът да се обработва в клон в София, ако купувачът там е подал искането си. В който и да е клон, страна по ипотеката е банката, а не клона. Купувачът следва да Ви даде (както писах и по-рано) писмо-ангажимент, с което БАНКАТА удостоверява, че има отпуснат заем за закупуване на Вашия имот. На сделката ще присъства упълномощено от банката лице, без значение дали Вие искате. Защото веднага след продажбата, ще се подпише и ипотеката - от купуача и от банката, като страни (банката, чрез пълномощник). Ако все пак се тревожите, не виждам пречка да ангажирате адвокат, който да организира и напише всичко и да присъства с Вас на сделката.За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

15.03.2019

Отговор: "След учредяване на ипотеката, няма никакво значение какво ще стане след нея. Щом ипотеката е първа по ред. И не случайно, изсикването на банката е ипотеката й да е първа по ред. В заключение, до вписването на продажбата (заедно с ипотеката), имоът НЕ е собственост на купувача, тоест, не успявам да схвана връзката с негови евентуални кредитори."
След учредяване на ипотеката, следва вписването ѝ в службата по вписванията. Нотариусът отива в службата. Той носи двата документа – нотариалния акт за покупко-продажбата и нотариалния акт за ипотеката. Точно в момента, когато впише нотариалния акт за покупко-продажбата, НЯКОЙ го потупва по рамото и казва: "Спрете се малко с вписването на ипотеката. Аз съм кредитор на купувача. Купувачът не си плаща вноските към мене. Имам договор с него, който ми дава право да ипотекирам току-що закупения от него имот". Какво може да направи нотариусът в такъв случай? Налага се да отстъпи, защото първият кредитор е в правото си по силата на сключения по-рано договор. Така върху новозакупения имот се вписва първо ипотеката в полза на първия кредитор, а след това – ипотеката в полза на банката, отпуснала кредит за покупката на имота. Съответно банката отказва да плати на продавача, т.к. не е спазено условието ипотеката в нейна полза да бъде първа по ред. Продавачът е изумен. "Но аз не съм виновен за случилото се!", казва той. Банката обаче не се интересува кой е виновен. Тя си е поставила условието общо, без да уточнява по чия вина ипотеката не е първа и сега е в правото си да не плати на продавача, макар че не е виновен. Следва съдебен процес. В него се доказва, че вината е на купувача, договорът се разваля и продавачът си връща имота. Обаче – с ипотеката, понеже принципът е "ипотеката следва имота, а не длъжника". Честито! Хайде пак в съда, този път пък за заличаване на ипотеката .... Разбира се, подобен сценарий е възможен, само ако купувачът е непочтен човек и има таен кредитор (таен, защото в Централния кредитен регистър НЕ фигурират всички кредити, а пък няма законова разпоредба, която да гласи, че ако кредиторът не е вписал кредита в ЦКР, няма право на предимство пред следващ кредитор (банката, която отпуска жилищния кредит в случая).За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

15.03.2019

Отговор: Госпожо Стоянова, с цялото ми уважение към Вас, опасявам се, че нямате представа от правната уредба на процедурата по вписването (кога, какво, как и кой вписва), нито от правното значение на извършеното вписване. За петъчен хумор - нотариусът или съдията по вписванията НЕ са компетентни да вземат решения кой е кредитор и кой не, кой какви права има по даден договор. Нито един от двамата и особено Съдия по вписванията НЕ може да НЕ впише акт, който подлежи на вписване, без значение кой го тупа по рамото.
За пълнота, няма договор, чрез който едностранно кредитор да може да впише ипотека върху имот, придобит след време от длъжника. Видовете ипотеки са два - договорна и законна. Тъй като очевидно не ми вЕрвате, ето линк към институция, уважаемата Агенция по вписванията, в който можете да се информирате относно видовете ипотеки. https://www.registryagency.bg/bg/registri/imoten-registar/kak-da-vpisha-ipoteka/

Пожелавам Ви ползотворна почивка.За контакти

Тагове

моля
  
процес
  
факта
  

банката

  
кредит
  
работни
  
сделката
  
изисквам
  
купувача
  
клон
  
банка
  
софия
  
получите
  
парите
  
сделки
  
имот
  
цена
  
купувачът
  
следва
  
писмо-ангажимент
  
видно
  
отпуснат
  
заем
  
закупуване
  
начинът
  
плащане
  
нотариалния
  
учредяване
  
ипотека
  
полза
  
стават
  
представяне
  
тежести
  
продажбата
  

ипотеката

  
други
  
имота
  
чрез
  
банков
  
условието
  

първа

  
ренета
  
стоянова
  
продавача
  
иска
  
плаща
  
нейна
  
покупката
  
особено
  
благодаря
  
служител
  
кредитор
  
преди
  
продавачът
  
притежава
  
тоест
  
негови
  
кредитори
  
собственост
  
длъжника
  
значение
  
стане
  
случайно
  
изсикването
  
заключение
  
вписването
  
заедно
  
имоът
  
успявам
  
схвана
  
връзката
  
евентуални
  
обработва
  
кредита
  
по-рано
  
присъства
  
службата
  
вписванията
  
нотариусът
  
покупко-продажбата
  
впише
  
рамото
  
казва
  
договор
  
него
  
право
  
правото
  
вписва
  
плати
  
виновен
  
обаче
  
таен
  
вписване
  
видовете
  
ипотеки
  

Популярни въпроси - Продажба на имот

Виж всички въпроси

хоризонтална съсобственост По време на съдебна делба на наследствен имот между две сестри ни беше отредена хоризонтална съсобственост. Сестра ми иска да дадем право на строеж на... Последен отговор - 27.09.2023 от Адвокат Николина Митова

7 Отговори

Покупко-продажба на имот след парцелиране Здравейте, подадени са необходимите документи за парцелиране на имот на по-малки парцели, като проектът е одобрен и предстои нанасяне на новите... Последен отговор - 21.10.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Продажба на апартамент Искам да продам тристаен апартамент, намиращ се в саниран блок в кв. Изток, гр. Перник, 84 кв.м., ТЕЦ, слънчев, на комуникативно място, с 3 просторни,... Последен отговор - 24.06.2023 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Капандурите и ремонт на покрива Има шест капандури на покрива на блока. Съседите искат да останат само две след ремонта на покрива. Законна ли е такава промяна. Решението им е взето... Последен отговор - 23.10.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Съсобственик Здравейте,знаете моя казус съсобствен парцел с две сгради,всяка индивидална собственост.Официално вече се знае,че парцела е неделим и не мога да се... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив