Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Кой трябва да ремонтира жилище под наем

15.02.2011 - Наем - 24 Отговори     (0)

Здравейте, бих искала да знам каква е практиката в ремонтирането на жилища под наем. Днешните хазяи, като че ли забравят, че печелят пари от нищото и малко изоставят задълженията. Често ми се случва да чувам, че някой е приспаднал пари на наемател, за ремонт на това или онова. Чие задължение е да ремонтира отоплителни системи, канализация, дограма и други от т.нар спешни ремонти?

									Румяна Атанасова

Румяна Атанасова Друго
Плевен

Отговори (24)   

15.02.2011

Отговор: Здравейте,
Ако става въпрос за общите части на жилището - ремонта се поема от собственика.
Ако става въпрос за наетия апартамент - това е въпрос на договорка между собственика и наемателя.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Младен Садинов

Младен Садинов

26.02.2011

Отговор: Здравейте г-жо Атанасова,
Законът за задълженията и договорите /ЗЗД/ доста добре и точно е определил чии са задълженията в такива случаи. Ето и въпросния текст: "Чл. 231. Дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и други такива, са за сметка на наемателя.

Поправките на всички други повреди, ако не са причинени виновно от наемателя, са за сметка на наемодателя. Ако наемодателят не извърши тия поправки, наемателят има правата по ал. 2 на предходния член, но той може да иска обезщетение само когато повредата се дължи на причина, за която наемодателят отговаря. Ако наемателят извърши сам поправката с грижата на добър стопанин, той може да прихване стойността й срещу наема."... За повече яснота можете да погледнете и съседните текстове от закон. :)За контакти

26.02.2011

Отговор: ХУБАВО Е ДА ДОУТОЧНИТЕ КОЕ ВЛИЗА В - "ДРУГИ ТАКИВА"
ЧЕ ТО МАИ НИЩО НЕ ОСТАВА ЗА ХАЗЯИНА

Дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и ДРУГИ ТАКИВА, са за сметка на наемателя.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

26.02.2011

Отговор: Кой да го уточни? Това е записано в закона!!!


За контакти

27.02.2011

Отговор: Не съм запознат с този закон,но мисля че във всички закони всичко се уточнява.
Липсват изрази като-"ДРУГИ ТАКИВА"За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

27.02.2011

Отговор: Ами запознай се със закона! Недопустимо е "консултант" да не познава законите за продажба и отдаване под наем. И не се чувствай задължен да обясняваш какво не знаеш! Това доста компрометира, освен теб, и самия сайт!


За контакти

27.02.2011

Отговор: Агенцията ми работи с адвокат,аз си имам съвсе други задължения,
а това дали съм добър брокер - решават клиентите и посетителите на този сайт,а не вие.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

27.02.2011

Отговор: А какви са Ви другите задължения?


За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

27.02.2011

Отговор: Г-н Ангелов,
Поразгледах сайта Ви. Вероятно, наистина, ползвате услугите на адвокат при сделките... Няма да е лошо да го ползвате и за да "пооправи" информацията и в раздел "КОНСУЛТАЦИИ". Тя, освен че е непълна, е и неточна. .... Или наблегнете повече на шивашкото ателие! /Приятелски съвет! :)/За контакти

27.02.2011

Отговор: Г-н Иванов,
Със шивашки услуги се занимава съпругата ми - Елка Ангелова на чиято име е и
фирмата в която работим заедно ЕТ."ЕЛИЯ-Елка Ангелова" ако нещо ви интересува повече
за шивашките услуги вижте неиния сайт-http://www.atelieto.dir.bg.- това е за щивашките услуги.
Сайта http://www.imoti-vd.hit.bg - e лично изработен от мен /не твърдя,че е добър/, може да
има някои неща за дооправяне.Информацията в раздел-"консултации" не може да е пълна
- тя е информативна, а дали е неточна - това е ваша гледна точка.
НО ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАС В ТОЗИ САЙТ СРЕЩУ МОЕТО ИМЕ ИМА СНИМКА И АДРЕС НА
ЛИЧНИЯ МИ САЙТ,НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ ОТ НИЩО,НЕ ОБИЖДАМ НИКОГО,НЕ ДЪРЖА,ЧЕ МОИТЕ ОТГОВОРИ СА НАИ-ПРАВИЛНИ.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

27.02.2011

Отговор: Г-н Ангелов,
По-важното е, че хора, които не знаят нещо, могат да се доверят на казаното от Вас А това може да им навреди сериозно. Не е фатално, ако човек не знае нещо. Хубаво е, когато не знае или не е сигурен, да не ръси мъдрости и съвети така, както Вие го правите. Това исках да Ви кажа от самото начало. Жалко, че не го разбрахте... :)За контакти

27.02.2011

Отговор: Всеки има право на отговор в този сайт /ceb.bg/,нека читателя да предцени.
По тази причина на един въпрос може да има повече отговори
За разлика от вас не влизам в ролята на месия,
И ЩЕ ВИ ПОМОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ С КОИ ПОГРЕШЕН ОТГОВОР
СЪМ ПОДВЕЛ ПОСЕТИТЕЛ ЗАДАЛ ВЪПРОС В ТОЗИ САЙТ - КОНКРЕКТНОЗа повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

27.02.2011

Отговор: Ами прочетете /и препрочитайте/ само отговорите си на този въпрос! :) :)


За контакти

27.02.2011

Отговор: 17.3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
При наемане на имот Наемателят има не малко права и задължения, които трябва да са отразени в отделен раздел в Договора за наем, съобразно закона за задълженията и договорите и на база взаимните договорености. Ето някои по-важни от тях:
• Наемателят има право да иска привеждането на имота в състояние, което е уговорено преди подписване на договора. Ако това не стане, да предяви иск към Наемодателя за корекция на уговорената наемна цена, за обезщетение или да развали договора.
• Наемателят да договори с Наемодателя отстраняване на съществуващи недостатъци на имота за сметка на дължимия наем за определен срок (смяна на подова настилка, освежаване чрез боядисване, и др.).
• Наемателят е длъжен да ползва имота според предназначението му, да го поддържа, да отстранява повреди, които се дължат на обикновеното потребление (замърсяване на стени, течове на кранове, повреди в електро и ВиК инсталации, и др.).
• Наемателят е длъжен (най-важното) да плаща в срок (точно фиксиран в договора) наема и разходите, свързани с ползването на имота, да заплаща консумативните разноски: вода, топло - и електроенергия, телефон, асансьор, чистачка, и др. Този вид разходи могат да бъдат включени в наема или да се плащат отделно. И в двата случаи те се дължат от Наемателя, ако в договора страните изрично не са уговорили нещо друго. Това са клаузи, при неспазването на които, най-често става разваляне на договорните отношения, понякога с много тежки последици.
• При необходимост Наемателят може да извърши промени на интериора на имота при положение, че Наемодателят е съгласен.
• Понякога в практиката се случва върху наетия имот да се извършат посегателства или да се появят сериозни повреди. За всичко това Наемателят е длъжен да съобщи незабавно на Наемодателя.
• Ако Наемателят живее в жилище в етажна собственост, той трябва да изпълнява Наредбите за реда и управлението на етажната собственост. Тогава Наемателят е обвързан с разноските по ползването на общите части на сградата - стълбищно осветление, асансьор, ремонт на покрива, на общите врати, и др. Тези суми се събират от домсъвета и ако не се платят, той може да се обърне към съда за издаване на изпълнителен лист. По искане на управата Наемателят може да бъде изваден от наетото помещение (чл. 235 от ЗЗД и чл. 15 от Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост).
• Наемателят е длъжен да върне имота в състоянието, в което му е предаден. Дължи обезщетение за вредите, причинени по време на ползването, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря. До доказване на противното се предполага, че имотът е бил предаден на Наемодателя в добро съсътояние.


За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

27.02.2011

Отговор: Поне уточнете кого цитирате! Да, аз знам че става въпрос за "222 въпроса 222 отговора за недвижимите имоти, инж. Мария Гаджова", но все пак и Вие го посочете. Така е коректно към авторката! :) Освен ако не го знаехте. Лошото е, че не сте намерили време да прочетете и закона /както сам признахте/! :)


За контакти

27.02.2011

Отговор: По умни хора /от мен/ са ми казвали
- един човек не може да знае всичко /става въпрос за законите/ - то постоянно се изменя.
Важното е да знаеш къде да го намериш /прочетеш/.
Не съм го знаел - закона.
Извинявам се на авторката,
Дано да съм помогнал на питащия.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

27.02.2011

Отговор: Все е нещо...


За контакти

27.02.2011

Отговор: Аз съм начинаещ в недвижимите имоти-по тази причина работя с адвокат,
все още се уча,нямам желание да се заяждам с хора с дълъг стаж в тази сфера,
но няма да позволя - да ме обиждат.
На въпроса ви за моята деиност във фирмата - изработка на сайтовете на фирмата,
интернет реклама и обяви.
Рекламиране на продаваните имоти от фирмата.
ВСЕ ОЩЕ СЕ УЧА И ВИНАГИ ЩЕ ИМА КАКВО ДА НАУЧА
МИСЛЯ ДА ПРЕКРАТЯ СПОРОВЕТЕ С ВАСЗа повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Петър Иванов

Петър Иванов

27.02.2011
											Ивелин Косев

Ивелин Косев

05.03.2011

Отговор: Здравейте Румяна,
правата и задълженията произтичащи от сключен Договор за наем се договорят, така че няма стриктни правила, но определено козметичните ремонти си ги прави Наемателя и ако успее да си ги договори да са за сметка на наема е чудесно. Като обяснение може да се спомене, че е субективно желанието на всеки наемател как да изглежда самия апартамент, в какъв цвят да са боядисани стените, наличието на климатици примерно и разни други подобрения, които всеки един Наемател би решил, че желае, затова собствениците не правят нищо в тая насока, а се съобразяват с желанията на конкретния клиент.
Останалите ремонти обаче, от вида на ВиК, ел. инсталация и други подобни, определено са грижа на Наемодателя в случай, че възникне проблем с тях. Работата е там, че в много от случаите Наемателите не могат да изчакат реакцията на собственика и правят ремонтите сами, а после претендират за разходите, което не би трябвало да е проблем в повечето случаи при нормални взаимоотношения. Ако не ви работи бойлера едва ли ще можете да изчакате да не се къпете 3-4 дни примерно или пък ако ви тече казанчето в тоалетната и прави цялата баня във вода също не бихте чакали, затова е важната договорката и разбирателството с хазяина, какъвто и договор да сключите и 100 страници да е пак не е гаранция, че ще сте описали всяка ситуация, всеки казус, а и не е гаранция, че ще се спази, загова най-добре поддържайте добри взаимоотношения, за да може всичко да е по-лесно.За контакти

05.03.2011

Отговор: Здравейте,
ЦИТАТ ОТ инж.Мария Гаджова
"222 въпроса 222 отговора за недвижимите имоти, инж. Мария Гаджова"
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
При наемане на имот Наемателят има не малко права и задължения, които трябва да са отразени в отделен раздел в Договора за наем, съобразно закона за задълженията и договорите и на база взаимните договорености. Ето някои по-важни от тях:
• Наемателят има право да иска привеждането на имота в състояние, което е уговорено преди подписване на договора. Ако това не стане, да предяви иск към Наемодателя за корекция на уговорената наемна цена, за обезщетение или да развали договора.
• Наемателят да договори с Наемодателя отстраняване на съществуващи недостатъци на имота за сметка на дължимия наем за определен срок (смяна на подова настилка, освежаване чрез боядисване, и др.).
• Наемателят е длъжен да ползва имота според предназначението му, да го поддържа, да отстранява повреди, които се дължат на обикновеното потребление (замърсяване на стени, течове на кранове, повреди в електро и ВиК инсталации, и др.).
• Наемателят е длъжен (най-важното) да плаща в срок (точно фиксиран в договора) наема и разходите, свързани с ползването на имота, да заплаща консумативните разноски: вода, топло - и електроенергия, телефон, асансьор, чистачка, и др. Този вид разходи могат да бъдат включени в наема или да се плащат отделно. И в двата случаи те се дължат от Наемателя, ако в договора страните изрично не са уговорили нещо друго. Това са клаузи, при неспазването на които, най-често става разваляне на договорните отношения, понякога с много тежки последици.
• При необходимост Наемателят може да извърши промени на интериора на имота при положение, че Наемодателят е съгласен.
• Понякога в практиката се случва върху наетия имот да се извършат посегателства или да се появят сериозни повреди. За всичко това Наемателят е длъжен да съобщи незабавно на Наемодателя.
• Ако Наемателят живее в жилище в етажна собственост, той трябва да изпълнява Наредбите за реда и управлението на етажната собственост. Тогава Наемателят е обвързан с разноските по ползването на общите части на сградата - стълбищно осветление, асансьор, ремонт на покрива, на общите врати, и др. Тези суми се събират от домсъвета и ако не се платят, той може да се обърне към съда за издаване на изпълнителен лист. По искане на управата Наемателят може да бъде изваден от наетото помещение (чл. 235 от ЗЗД и чл. 15 от Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост).
• Наемателят е длъжен да върне имота в състоянието, в което му е предаден. Дължи обезщетение за вредите, причинени по време на ползването, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря. До доказване на противното се предполага, че имотът е бил предаден на Наемодателя в добро съсътояние.
За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Ивелин Косев

Ивелин Косев

05.03.2011

Отговор: Колега не знам коя е Мария Гаджова и защо толкова упорито я цитираш, но ето ти цитат на закона за задълженията и договорите ЗЗД:

Чл. 231. (1) Дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и други такива, са за сметка на наемателя.
(2) Поправките на всички други повреди, ако не са причинени виновно от наемателя, са за сметка на наемодателя. Ако наемодателят не извърши тия поправки, наемателят има правата по ал. 2 на предходния член, но той може да иска обезщетение само когато повредата се дължи на причина, за която наемодателят отговаря. Ако наемателят извърши сам поправката с грижата на добър стопанин, той може да прихване стойността й срещу наема.

Това са само примери за обикновено ползване, тъй като в закона не могат да се опишат всички видови изхабявания и повреди дължащи се на обикновено употребление, затова пак казвам ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА ДОГОВОРКА, няма задължителен характер дори това, което е посочено в закона, ако страните се договорят друго!!!За повече информация: http://www.balinovinvest.com | За контакти

06.03.2011

Отговор:
Здравейте,г-н. Косев изглежда тълкуваме закона по два различни начина:

Чл. 231. Дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление,като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и други такива, са за сметка на наемателя.
Поправките на всички други повреди, ако не са причинени виновно от наемателя, са за сметка на наемодателя. Ако наемодателят не извърши тия поправки, наемателят има правата по ал. 2 на предходния член, но той може да иска обезщетение само когато повредата се дължи на причина, за която наемодателят отговаря. Ако наемателят извърши сам поправката с грижата на добър стопанин,той може да прихване стойността й срещ наема.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Иван Иванов

Иван Иванов

26.10.2018

Отговор: "Днешните хазяи, като че ли забравят, че печелят пари от нищото"
Вие, сериозно ли ?За контакти

Тагове

здравейте
  
знам
  
практиката
  
наем
  
днешните
  
хазяи
  
забравят
  
печелят
  
пари
  
нищото
  
задълженията
  
случва
  
наемател
  
ремонт
  

други

  
ремонти
  
става
  
въпрос
  
общите
  
части
  
собственика
  
наетия
  
апартамент
  
договорка
  
наемателя
  
договорите
  
доста
  
такива
  
случаи
  
дребните
  
поправки
  
отнасящи
  

повреди

  
дължат
  
обикновено
  
употребление
  
замърсяване
  
стени
  
помещенията
  
разяждане
  
кранове
  
брави
  
запушване
  
комини
  
сметка
  
поправките
  
причинени
  
виновно
  
наемодателя
  
наемодателят
  
извърши
  

наемателят

  
правата
  
предходния
  
член
  
иска
  
обезщетение
  
повредата
  
дължи
  
причина
  
отговаря
  
поправката
  
грижата
  
добър
  
стопанин
  
прихване
  
стойността
  
срещу
  
наема
  
закон
  
хубаво
  
закона
  
мисля
  
законите
  
знаеш
  
самия
  
сайт
  
работи
  
адвокат
  
задължения
  
дали
  
ангелов
  
сайта
  
ползвате
  
информацията
  
раздел
  
консултации
  
неточна
  
услуги
  
ангелова
  
фирмата
  
някои
  
разлика
  
отговори
  
хора
  
могат
  
сериозно
  
човек
  
знае
  
право
  
отговорите
  
прочетете
  
права
  
наемателя
  
наемане
  
имот
  
отразени
  
отделен
  
договора
  
съобразно
  
база
  
взаимните
  
договорености
  
по-важни
  
• наемателят
  
привеждането
  
имота
  
състояние
  
уговорено
  
преди
  
подписване
  
стане
  
предяви
  
корекция
  
уговорената
  
наемна
  
цена
  
развали
  
договори
  
отстраняване
  
съществуващи
  
недостатъци
  
дължимия
  
определен
  
срок
  
смяна
  
подова
  
настилка
  
освежаване
  
чрез
  
боядисване
  
длъжен
  
ползва
  
предназначението
  
поддържа
  
отстранява
  
обикновеното
  
потребление
  
течове
  
електро
  
инсталации
  
най-важното
  
плаща
  
фиксиран
  
разходите
  
свързани
  
ползването
  
заплаща
  
консумативните
  
разноски
  
вода
  
топло
  
електроенергия
  
телефон
  
асансьор
  
чистачка
  
разходи
  
включени
  
плащат
  
отделно
  
двата
  
страните
  
изрично
  
уговорили
  
друго
  
клаузи
  
неспазването
  
най-често
  
разваляне
  
договорните
  
отношения
  
понякога
  
тежки
  
последици
  
необходимост
  
промени
  
интериора
  
положение
  
съгласен
  
извършат
  
посегателства
  
появят
  
сериозни
  
съобщи
  
незабавно
  
живее
  
жилище
  
етажна
  
собственост
  
изпълнява
  
наредбите
  
реда
  
управлението
  
етажната
  
тогава
  
обвързан
  
разноските
  
сградата
  
стълбищно
  
осветление
  
покрива
  
врати
  
суми
  
събират
  
домсъвета
  
платят
  
обърне
  
съда
  
издаване
  
изпълнителен
  
лист
  
искане
  
управата
  
изваден
  
наетото
  
помещение
  
правилника
  
надзора
  
върне
  
състоянието
  
предаден
  
вредите
  
време
  
докаже
  
доказване
  
противното
  
предполага
  
имотът
  
добро
  
съсътояние
  
въпроса
  
отговора
  
недвижимите
  
имоти
  
мария
  
гаджова
  
авторката
  
договор
  
договорят
  
определено
  
прави
  
изглежда
  
примерно
  
затова
  
правят
  
проблем
  
взаимоотношения
  
гаранция
  
цитат
  

Популярни въпроси - Наем

Виж всички въпроси

Данък на имот под наем без акт 16 Здравейте! Този месец отдадох апартамент под наем, който все още няма акт 16. Комисията е минала май месец и вече сме в очакване на акт 16. Въпроса ми е,... Последен отговор - 18.06.2022 от адв.Галина Чанкова

6 Отговори

Краткосрочен наем или хотелиерство Здравейте! Във връзка с регистрацията на стаи и апартаменти за гости в общините искам да попитам следното: Може ли да се счита, че е налице дейност... Последен отговор - 27.06.2022 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Адресна регистрация Здравейте, Миналата година си купихме апартамент. Месец юни тази година съпругът ми е регистрирал негов приятел с уговорката за три месеца, което... Последен отговор - 1.10.2022 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Наемодател прекратява договор, по причина, че е договорил по-висок наем с друг. Здравейте, Наемодател прекратява договор по причина, че е договорил по-висок месечен наем с друг наемател. В договора имаме предвидена неустойка, но... Последен отговор - 8.01.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Неспазване срок на договор Здравейте, Имам следния казус - на 1.08 сключих договор за наем на апартамент през брокер.Тъй като в апартамента все още имаше друг наемател,който беше в... Последен отговор - 2.09.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив