Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

пропуснат срок за узаконяване на лозе по параграф

06.10.2021 - Правни казуси - 2 Отговори     (0)

Родителите ми са пропуснали срока за подаване на молба към общината за узаконяване на лозето раздаванаи по параграф. В момента лозето е възтановено на даруги. Имаме къщичка в мястото Имало е план от общината тогава за строеж. Имаме ли право на къщичката. Имали начин, как да си узаконим мястото под къщичката.

									Мария

Мария

Отговори (2)   

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

06.10.2021

Отговор: Казусът Ви е сериозен и налага преглед на документи, скици и пр. Освен това, не става ясно дали се касае за § 4 а или § 4б от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Съгласно посочените разпоредби -
Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4, при спазване изискванията на актовете на държавните органи, посочени в него, придобиват право на собственост върху тях, когато са построили сграда върху земята до 1 март 1991 г. и заплатят земята на собственика чрез общината по цени, определени от Министерския съвет, съгласно чл. 36, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.
(2) Когато сградата е със застроена площ над 35 кв. м или е по-висока от един етаж, гражданинът, който придобива правото на собственост по силата на този закон, заплаща в полза на държавата и прогресивно нарастваща такса съобразно разгънатата застроена част на сградата в размер, определен от Министерския съвет. Тази такса не се заплаща, ако построената сграда към 1 януари 1992 г. е единствено жилище на семейството на собственика, включващо съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца.
(3) Когато на собственика не бъде заплатена стойността на земята при условията и по реда на ал. 1, той придобива собствеността на сградата, ако я заплати чрез общината на ползвателя, построил сградата, или на неговите наследници по цени, определени от Министерския съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Когато стойностите на земята и на сградата не бъдат заплатени, сградата и принадлежащият и урегулиран поземлен имот, определен с плана за новообразуваните имоти по § 4к се изнасят на публична продан по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(5) Когато правото на ползвателя е учредено от посочените в § 4 актове върху общинска или държавна земя, правото на собственост върху която не се възстановява на граждани, ползвателят придобива правото на собственост след като заплати чрез общината стойността на земята по цени, определени от Министерския съвет по реда на ал. 1, съгласно чл. 36, ал. 2, в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.
(6) За придобиване право на собственост при изпълнение на условията на § 4а, 4б, 4д и 4з ползвателите заявяват това пред общината в срок до 31 януари 1998 г.


§ 4б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. от ДВ, бр. 45 от 1995 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Възстановява се правото на собственост на граждани върху незастроени земеделски земи, върху които е предоставено право на ползване съгласно актовете, посочени в § 4. Когато земите представляват лозя, овощни градини или земеделската земя е единствена на семейството на ползвателя, който живее постоянно в населеното място, в чието землище е имотът, ползвателят придобива правото на собственост, ако заплати земята на собственика чрез общината в тримесечен срок от влизането в сила на оценката по цени, определени от Министерския съвет, съгласно чл. 36, ал. 2. Ползвателят не може да придобие право на собственост, ако земята е на по-малко от 30 км от градовете с население над 300 хил. жители, независимо от общината, в която се намира, или е на по-малко от 10 км от крайбрежната морска ивица.
(2) Когато ползвателят придобива право на собственост върху земя съгласно ал. 1 или § 4а, вместо да заплаща земята, той може да предложи на собственика замяна със собствена земя, ако собственикът пожелае това.За контакти

											адв.Галина Чанкова

адв.Галина Чанкова

10.10.2021

Отговор: Здравейте Мария!
Земите по Параграф 4 са били раздавани преди 1989 г. за самозадоволяване на потребностите на населението до площ от по 600, 800 или 1000 кв.м., като до момента те са придобити по давност.
На 26 ноември 2007 г. изтече давностния период, който даде възможност за връщане на имотите, ако ползвателите на земите са ги владели през последните 10 години от 1997 г. до ноември 2007 г., те ги придобиват по давност.
Според закона, ако собственик на имот не се заинтересува от имота си в продължение на едно десетилетие, го губи.
Към днешна дата са изтекли всички давностни срокове, които ползваха по един или друг начин наследниците на едновремешните собственици, държавата и общините, да ги получат поради което бившите ползватели, чието право на ползване се е трансформирало в право на собственост, могат спокойно да правят възражение за придобиване на имотите си и по силата на изтеклата погасителна давност.
Т.е., аз считам, че във Вашия казус става въпрос за такава отдадена земя, която Вашите родители са облагородили и превърнали в лозе.
Но, задължително следва да се обърнете към адвокат на место, който да се запознае със случая и да Ви се отговори какво може да се направи, или какво не може и защо.
С уважение,
адв.Галина Чанкова
София, ул. Три уши, 1
телефон за връзка: 0887 201 222За контакти

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

Изграждане частичен навес на паркоместа. Здравейте, интересува ме какви разрешителни и други документи са ми необходими за направя частичен навес на собствени паркоместа? Местата с 2 и 2/3 от... Последен отговор - 17.03.2024 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

разделяне на имот Собственик съм на къща в село като 1/2 част съм придобила от завещание, а другата 1/2 част чрез дарение. Сега искам да разделя имота на две части - частта с... Последен отговор - 12.04.2024 от адвокат Милена Миткова

1 Отговори

Закон за наследство? ДВ, бр. 60 от 1992 - Моля за по-подробно обяснение, в частта ако няма 10 години от сключен брак. Благодаря! Последен отговор - 19.03.2024 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Премествяем обект в свлачищна зона Здравейте, предвид, че строителството в свлачищни зони без канализация е забранено, бих искал да попитам дали е възможно да се постави малък... Последен отговор - 30.03.2024 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Изграждане частичен навес на паркомясто. Здравейте, интересува ме какви разрешителни и други документи са ми необходими за направя частичен навес на собствени паркоместа? Местата с 2 и 2/3 от... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив