Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Любопитно

Добави коментар

Май 7, 2014

От 12-ти до 23-ти май 2014 година в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие ще се приемат заявления по схемата de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2013 и началото 2014 година. Общия размер на предоставената на един земеделски производител помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три данъчни години (2012-2014).

Единичния размер на помощта на пчелно семейство ще се определи от Държавен фонд Земеделие след приключване на срока за подаване на заявленията.

Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отглеждат пчелни семейства и отговарят на следните условия:

1. Регистрирани като Земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 година за 2014 година.

2. Пчелините, които притежават да са регистрирани или пререгистрирани като животновъдни обекти по реда и при условията на Наредба № 27 от 10 юли 2002 година за регистрация и идентификация на пчелните семейства и/или чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

3. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд Земеделие, а при наличие на изискуеми и ликвидни задължения към Фонда същите ще се прихванат от помощта.

4. Да нямат задължения към "Напоителни системи".

Лицата, които кандидатстват за отпускане на помощта следва да предоставят следните документи:

1. Заявление по образец;

2. Копие от регистрационната карта, удостоверяваща актуалната регистрация като Земеделски производител;

3. Извлечение от ИСАК, удостоверяващо регистрацията на пчелина като животновъден обект;

4. Копие от ветеринарно-медицинския дневник на пчелина, заверен от регистрирания ветеринарен лекар, съгласно Държавната профилактична програма, удостоверяващ наличния брой пчелни семейства, за които се кандидатства. Копията следва да бъдат заверени от земеделския производител и отдел ПСМП, след което ветеринарно-медицинския дневник на пчелина в оригинал трябва да бъде върнат на земеделския производител.

5. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по мярката. (Не се изисква за физически лица и еднолични търговци).

Срока за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 2-ри юни до 20-ти юни 2014 година.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив