Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Мар 14, 2014

„Сдружение брокери на имоти" направи анализ на данъчните проблеми в бранша и предлага няколко законодателни промени, с които да се премахнат причините, поради които законът се заобикаля.

Конкретните предложения на Сдружението са:

1. Местният данък при прехвърляне на недвижим имот да се начислява върху данъчната оценка, а не върху по-високата от данъчната и уговорената цена.

Приемането на такова законодателно решение до голяма степен ще обезмисли заобикалянето на Закона, защото продавачът ще има интерес да посочи по-високата цена, като така ще легализира доходите си, интерес има и купувачът - в случай на разваляне на сделката, той ще може да претендира връщане на истинската сума, която е платил. В Службите по вписванията ще започнат да се вписват истинските цени, а след година ще има достоверен индекс на цените. По този начин НАП ще могат да ползват посочените в Имотния регистър цени, вместо да правят запитвания до оценители и агенции за всяка отделна проверка/ревизия на физическо или юридическо лице, на които запитвания по правило получават откази, защото агенциите не са в състояние да поддържат статистики на цените. Не са в състояние да поддържат статистика на цените и от Статистически институт, тъй като там нямат данни за реалните цени, на които се сключват сделки. Т.е. определянето на данъчната оценка за база, върху която се дължи местния данък, е изгодно решение за всички страни - продавач, купувач, контролни органи (НАП).

2. Въвеждането на данъчни облекчения за клиентите на агенциите би извадило голяма част от оборотите на агенциите на светло - например при представяне на фактура за извършена посредническа услуга, лицето, представило документа, да има право да приспадне разхода си или част от него от годишния си облагаем доход. Аналогично - разходите за комисиони при отдаване под наем биха могли да са признаят като разход на наемодателите, независимо, че са физически лица и независимо от нормативно признатите разходи.

3. Комисионните да станат необлагаеми доставки по Закона за ДДС

4. Размерът на укритите приходи при агенциите, регистрирани по ЗДДС, може чувствително да бъде намален, ако към освободените доставки, свързани със земя и сгради (чл.45 ЗДДС), бъдат добавени и посредническите услуги, свързани с такива доставки.

В момента продажбата на жилище, което не е ново чл.45 (3) от ЗДДС, както и отдаването под наем на жилище на физическо лице чл.45 (4) от ЗДДС са освободени доставки, но не и посредничеството при такива сделки. В другите случаи законът предвижда за доставките, предоставяни от посредници същият режим, както за доставките, с които са свързани. Така чл.36 предвижда при облагаемите доставки с нулева ставка - нулева ставка и за посредниците. При другите освободени доставки - чл.40(3) за социални грижи, чл.47 (2) за застрахователните брокери и чл.160(2)за инвестиционно злато - освободени доставки са услугите, освободена доставка е и посредничеството при всяка от услугите.

В някои сфери няма изрична регламентация на посредническите услуги и това води до противоречива практика. Така например чл.46 регламентира, че доставката на финансови услуги е освободена сделка, но за посредничеството при отпускане на банкови кредити например, което много от агенциите за недвижими имоти извършват, няма изрична регламентация. В резултат на това част от банките смятат доставката за освободена, други за облагаема, а трети са имали различни становища в различните години, въпреки че режимът не е променян през тези години.

Тези предложения на „Сдружение брокери на имоти" бяха представени на Национална агенция по приходите след среща с представители на Държавната институция. На срещата с Национална агенция по приходите се взе решение двете организации да си сътрудничат.


Източник: Money.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

							Владимир Йосифов

Владимир Йосифов
Консултант
София

							Таня Китик

Таня Китик
Консултант
София

							Антон Илиев

Антон Илиев
Брокер
София

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив