Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Ное 6, 2013

От палитрата банкови продукти един от тях получи особена популярност през последната година. Спестовната сметка е това и за нея се заговори отново по-активно в края на миналата година, когато беше взето решение за въвеждане на данък върху лихвите по депозити. Тогава една немалка част притежатели на срочни депозити предпочетоха спестовната сметка, като място, където могат да държат своите пари. Избягването на данъка, добрият доход, гъвкавостта, която предлага този продукт са все характеристики, които накланят везната към спестовните сметки, когато трябва да се търси алтернатива на депозита.

От счетоводна гледна точка всички банкови сметки под някаква форма са разплащателни сметки. За наше улеснение, а и за обособяването им като самостоятелни продукти ние ги разделяме на класически разплащателни сметки, спестовни сметки, депозити и др.

Спестовната сметка прилича на разплащателна сметка

Бидейки банкова сметка, спестовната носи много от характеристиките на разплащателната сметка:

- Свободно теглене и внасяне на пари. Ако желаете да натрупвате средства или да ги използвате в случай на нужда, спестовната сметка предоставя тази възможност. Ограничения почти липсват, поради което спестовната сметка е удобен инструмент, който позволява гъвкаво управление на средствата;

- Те са безсрочни. Като изразител на решение за дългосрочно ползване на услугите на банката, спестовната сметка, също като разплащателната няма срок. Договорът за спестовна сметка съдържа само дата на откриване, без фиксиран срок на валидност. Решението за прекратяването му е лична и може да се осъществи по всяко време;

- Има лихва, макар да е твърде относително по тази характеристика да се търсят сходства. При разплащателните сметки олихвяването е по-скоро условно, защото лихвените нива рядко достигат дори половин процент. Фактът, че и при двата вида сметки се допуска олихвяване дава известно основание за подобен паралел;

- Могат да се извършват плащания от сметката. Тъй като средствата по спестовната сметка са постоянно на разположение, нарежданията на плащания са възможност, която може да бъде използвана;

- Има прагове на сумите, които могат да се изтеглят без такса. Както разплащателните, така и спестовните сметки позволяват теглене на суми по всяко време. Разбира се банките начисляват такса за това, но е дадена възможност тя да бъде спестена. Обичайно ограниченията са да не се теглят по-големи суми от 2, 3 или 5 хиляди лева наведнъж в рамките на един работен ден;

- Спестовната сметка, също като разплащателната предоставя възможност сумата да бъде изтеглена незабавно на каса, без предварително да бъде заявена, както и това да стане с предварителна уговорка. В първия случай таксата ще бъде по-висока, а във втория по-ниска или може да няма такава;

- Месечна такса за поддръжка. Съществуването на вашата разплащателна или спестовна сметка трябва да бъде обезпечено и това се изразява в месечна такса за поддръжка на сметката. Понастоящем този разход варира в границите между 1 – 1.50 лв. месечно;

- Няма данък върху лихвите. Спестовната сметка, както и разплащателната не попадат под разпоредбите на Закона за облагане на доходите на физически лица, поради което не се начислява 10% данък върху лихвите.

Говорейки за спестовни сметки е нужно да се отбележи, че макар лихвата да е значително по-висока от тази по разплащателна сметка, те при определени условия може да са равни. Такова условие е например да не се извършват повече от определен брой тегления на пари, ако банката е фиксирала такъв или пък е задала минимално салдо, под което не бива да спада наличността по сметката.

Спестовната сметка прилича на депозит

Спестовните сметки привличат спестителите, които търсят добър доход и гъвкавост в управлението на парите си. Причина да се насочат към тези продукти са определени прилики с депозитите:

- Свободно внасяне на пари. Както срочните депозити, така и спестовните сметки позволяват по всяко време и почти неограничено довнасяне на суми;

- Спестовните сметки се олихвяват по сходни със срочните депозити начини. Изключение прави авансовото изплащане на лихвата, което е по-характерно за срочните депозити. Възможностите за получаване на лихвата всеки месец или на определени периоди са и възможни при спестовните сметки;

- Сравнително висока лихва. Лихвеният процент е един от водещите показатели при избор както на депозит, така и на спестовна сметка. Именно защото лихвите по двата вида продукти са сходни, спестовната сметка бива разглеждана като реална алтернатива на срочния депозит;

- Няма такса за закриване. По този показател за сходство трябва да се подходи с известна уговорка. При закриване на спестовна сметка обичайно такса няма, но е възможно да се изиска такава, ако сметката се закрива по-рано от 12 месеца от откриването .

Наред с приликите, обаче има и някои разлики, които трябва да се имат предвид от всеки, решил да се възползва от възможностите на спестовната сметка:

- Обичайно олихвяването е в края на календарната година. Това е специфичен начин на олихвяване, характерен за повечето спестовни сметки. Съществуват, обаче и по-гъвкави варианти на олихвяване, например 2 (Alpha Bank България, спестовна сметка Alpha Ултима) или 4 пъти годишно. Друг специфичен и характерен за спестовните сметки начин на олихвяване е 12-месечен интервал от датата на откриване на сметката.

При срочните депозити олихвяването обичайно е на падеж, всеки месец, на определен интервал от време в срока на депозита или авансово.

- Парите могат да се теглят по всяко време – с или без предизвестие, докато при депозит това е възможно на падеж. В това отношение спестовните сметки са безспорно по-гъвкавия продукт, защото за разлика от срочния депозит лихвата не се губи;

- Спестовните сметки са безсрочни. Клиентът сам преценява колко време ще престоят неговите пари в банката, без да е длъжен да спазва договорен срок. Тази възможност е предпочитана от спестителите, които търсят гъвкавост и възможност да ползват цялата сума, когато преценят и без това да се отразява на крайния лихвен доход;

Спестовната сметка е удобен, гъвкав и доходоносен банков продукт. Тя съчетава едни от най-полезните характеристики на срочния депозит и разплащателната сметка. Спестовната сметка позволява постоянен достъп до вашите средства по всяко време, а същевременно носи и задоволителен доход. В допълнение на това сумите по спестовните сметки са гарантирани от Фонда за гарантиране влоговете в България. Всяко вложение до 196 000 лева на 1 клиент в 1 банка, ще бъде изплатено в случай на фалит на банката.

 

Автор:
Иван Стойков
Старши анализатор "Потребителски финанси"
Moitepari.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

банкови
  
продукти
  
година
  

спестовната

  

сметка

  
края
  
решение
  
данък
  
лихвите
  
депозити
  
могат
  
пари
  
доход
  
продукт
  
характеристики
  
спестовните
  

сметки

  
алтернатива
  
депозита
  
разплащателни
  
спестовни
  
спестовната
  
прилича
  
разплащателна
  
носи
  
разплащателната
  
свободно
  
теглене
  
внасяне
  
средства
  
случай
  
предоставя
  
възможност
  
почти
  
поради
  
удобен
  
позволява
  
безсрочни
  
банката
  
срок
  
спестовна
  
откриване
  
лихва
  
макар
  
търсят
  
разплащателните
  
олихвяването
  
процент
  
двата
  
вида
  
олихвяване
  
извършват
  
плащания
  
сметката
  
сумите
  
такса
  
позволяват
  
суми
  
време
  
обичайно
  
теглят
  
лева
  
уговорка
  
по-висока
  
месечна
  
поддръжка
  
лихвата
  
определени
  
например
  
определен
  
спестителите
  
гъвкавост
  
парите
  
срочните
  
сходни
  
възможностите
  
месец
  
депозит
  
срочния
  
закриване
  
възможно
  
обаче
  
специфичен
  
начин
  
характерен
  
alpha
  
българия
  
интервал
  
падеж
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

							Владимир Йосифов

Владимир Йосифов
Консултант
София

							Таня Китик

Таня Китик
Консултант
София

							Антон Илиев

Антон Илиев
Брокер
София

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив