Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Блогове

Добави коментар

Сеп 13, 2011

Коментари: 1

На вниманието на членовете на Ceb.bg бих желал да представя резултатите от малко психологическо проуване, което съм провел в малък град (около 9000 души) в България. Проучването е базирано на реален тест и би ви дало поглед върху тендециите в мисленето на хората от средностатичстическия малък град в България. Приложението на изводите по отношението на пазара на недвижими имоти оставям на вас – читателите, като се надявам да повдигна дискусия.

Предложеният тест проверява общественото мнение на група от 15 души по отношение на четири важни аспекта от областта на социалната психология: уважение към авторитетите (семейство, държава, родители и др.); вид на личната етична система (нормативна или ситуационна); ценноста на йерархичните или равнопоставените взаимоотношения; индивидуализмът или колективизмът като по-голяма ценност.

1. Тенденцията

От усреднения резултат се вижда, че тестваните лица изпитват уважение към авторитетите в живота, но то не е безрезервно. Те са готови да пренебрегнат личната си свобода в интерес на авторитета, но в същото време не са безкритични към него. По отношение на етичната система, резултатат показва, че лицата имат добър баланс между нормативно установени етични ценности и лична преценка в конкретна ситуация. Групата тествани се изявява като лица, за които равнопоставеността е по-важна от йерархията, което все пак влошава ефективността на работата, но подобрява взаимоотношенията. Наблядава се също добър баланс между колективна и индивидуалистична нагласа, което означава, че лицата възприемат себе си като личности въз основа на това, как другите също ги възприемат.

2.Влиянието на възрастта

Когато разглеждаме резултатите по отношения на възрастта, все пак виждаме закономерни различия.

2.1.Авторитетът и възрастта

По отношение на авторитетите тийнеджърите са на ръба на отрицанието. При младите хора в работоспособна възраст наблюдаваме уважение към авторитетите, но със сериозна доза критичност и съмнения. При зрелите хора в работоспособна възраст уважението към авторитетите е почти безкритично, но не пълно. При възрастните хора в пенсионна възраст отношението е на практика безкритично и безрезревно – a priori се приема, че авторитетите трябва да се почитат.

2.2. Нормата или ситуацията определя етиката

По отношение на преобладаващия вид етика се оказва, че при тийнейджърите комбинацията между нормативна и ситуационна етика е някъде по средата. При младите хора в трудоспобна възраст, обаче, тенденцията е да се търси някаква норма на поведение. (Този резултат е незакономерен и обяснението му трябва да се търси в малкия брой тествани лица и в по-различни от средните възгледи за живота на някои от тестваните.) При зрелите хора на работоспособна възраст не е толкова важна нормата, но конкретната ситуация. При възрастните хора в пенсионна възраст отново виждаме баланс между нормативна и ситуационна етика.

2.3. Йерархия или равнопоставеност

По отношение на ценността на йерархията или равнопоставеността при тийнейджърите виждаме, че йерархията е само малко по-ценена от равноспоставеността. Явно тийнейджърите най-много усещат различията в обществото. С увеличаване на възрастта виждаме, че се увеличава и стремежа към равнопоставеност. Младите хора в работоспособна възраст все пак осъзнават, че не може всички да са равни, зрелите хора на работоспособна възраст търсят равенство но с малки уговорки, а възрастните хора в пенсионна възраст приемат, че всички трябва да са абсолютно равни като даденост.

2.4. Индивидуалисти или колективисти са хората

За индидидуалистичното или колективистично отношение към живота от резултатите се вижда, че при тийнейджърите отношението е около средата, при младите хора преобладава индивидуализма но в малка степен, при зрелите хора в работоспособна възраст настроението е предимно колективистично, но индивидуалността не е изгубила смисъл, при възрастните хора в пенсионна възраст също мисленето е още по-колективистично, но не дотам, че индивида да няма значение. Поради малкия брой тествани мъже, не можем да направим някакъв точен извод за това какво е лиянието на пола.

Обобщение

Като обобщение, можем да кажем, че в днешно време ролята на авторитетите в живота е значително намаляла и това е тенденция, която може да придобие лоши последствия. Повечето хора взимат морални решения и въз основа на етични норми и въз основа на своята лична преценка в конкретна ситуация. В миналото равнопоставеността е била важна, но сега тенденцията е към балансирано отношение и разбиране на необходимостта от йерархия в работата. Наблюдава се все по-голямо бягство от колективността, но без да се търси краен индивидуализъм.

Източник:
Боян Мак Михайлов, Курсова работа по психология, октомври 2007 г. Резюме върху резултатите от психологически тест, ВЕБИ - БФ на СЕПЦ, първи курс.

 
 

Добави коментар

 

Коментари: (1)

Браво ! Каква е промяната за 6 години ? Имахте ли въпрос за ролята на медиите ? Днес ще бъде интересно каква роля има Интернет ...

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив