Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Любопитно

Добави коментар

Яну 11, 2014

От 02.01. 2014 до 3 .02.2014 в общинските служби "Земеделие" се приемат
заявленията за кандидатстване за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво".

Определената държавна помощ е в размер на 84 милиона лева и ще бъде отпусната на два етапа под формата на ваучери. Помощта се предоставя на земеделски производители обработващи площи със земеделски култури (включително ливади) и отглеждащи животни.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Да са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба 3 от
1999 г.;

- Да нямат публични задължения към държавата;

- Да не са в открито производство по обявена несъстоятелност или да не
са обявени в несъстоятелност;

- Да не са в производство по ликвидация;

- Да не са предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на
Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на
предприятия в затруднение.Кандидатстването ще става на два етапа:

Първият етап е в периода 2 януари - 3 февруари чрез подаване на първоначална декларация в съответната Общинска служба по Земеделие по постоянен адрес на физическото лице или на едноличния търговец или по седалище на юридическото лице. Кандидатът е необходимо да представи:

- Валидна лична карта;

- Нотариално заверено пълномощно в случай на упълномощаване;

- Актуална регистрационна карта по Наредба № 3 от 1999г, заверена за 2012/13 или 2013/14 година.

- Анкетен формуляр.


Вторият етап ще е за подаване на окончателни декларации, като се предвижда крайният срок да е 15.01.2015 г. Получаването на ваучерите ще е от 1 февруари до 15 март 2015 г.


В изпълнение на процедурата по получаване на тази помощ от началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят дневник по
образец за изразходваното количество гориво, в който да записват
предприетите агротехнически действия по обработката на почвата и/или
мероприятия, свързани с отглеждането на животните.

Всички документи се подават в съответната Общинска служба 'Земеделие". Там се получават и ваучерите.

При интерес от страна на кандидати сме готови да предложим пакета необходими документи: дневник, декларации, калкулатор и методика.

 
 

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив