Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Мар 27, 2012

Сключването на една сделка винаги се състои от продавач и купувач. Техните права и задължения е добре да се знаят от самото начало. Това е една от първите стъпки за добра и успешна продажба. Предлагам  няколко важни и съществени моменти от  ЗЗД, които ще бъдат от полза на всеки гражданин да знае и следи своите права.                       

С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.                          ”Чл. 183.(1)”                                                                                                     

Разноските за договора и други разходи във връзка с прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача освен при продажба на недвижими имоти, при които разноските се заплащат от страните по равно. ”Чл. 186. (1)”                                             

Задължения на продавача:

Продавачът е длъжен да предаде на купувача продадената вещ. Веща се предава в състояние, в което се е намирала по време на продажбата, заедно с плодовете от тогава.  ”Чл. 187.”

Продавачът отговаря, ако трети лица имат право на собственост или други права по отношение на вещта, които могат да противопоставят на купувача, освен ако последният е знаел за това.”Чл. 188. ”

Ако продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, купувачът може да развали продажбата. В този случай продавачът е длъжен да върне на купувача платената цена и да му заплати разноските по договора, както и необходимите и полезни разноски за веща. За другите вреди продавачът отговаря съгласно общите правила за неизпълнение на задължението. ”Чл. 189. ”

Ако само част от продадената вещ принадлежи на трето лице или веща е обременена с права на трето лице, купувачът може да поиска разваляне на продажбата по съдебен ред и обезщетение според предходния член, когато според обстоятелствата трябва да се приеме, че той не би сключил договора, ако знаеше това. ”Чл. 190.”

Когато купувачът прави възражения за недостатъци на продадената вещ, която му е изпратена от друго място, той трябва да я държи на разположение на продавача и да се грижи привременно за нейното запазване. ”Чл. 198. (1)”                                                   

Задължения на купувача:

Купувачът е длъжен да плати цената и да получи веща. ”Чл. 200. (1)”

Плащането трябва да стане едновременно с предаването на веща и на мястото, където то се извършва.  ”Чл.200. (2)”

Ако продадената вещ дава плодове или други доходи, купувачът дължи лихви върху цената от деня на предаването на веща, макар цената да не е още изискуема. ”Чл.186. (3)”

С тези няколко на пръв поглед прости правила, човек много лесно може да се заблуди или да бъде заблуден. Затова тяхното знание, разбиране и използване е от съществена важност. Бъдете внимателни и не се доверявайте лесно на дадена непроверена информация.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив