Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Окт 3, 2012

Ако решите да закупите жилище има няколко неща, които трябва да знаете предварително.

Наясно ли сте с района, в който предпочитате да живеете? Знаете ли каква е цената, която сте готови да платите за имота, който искате?

Обърнете внимание на: комуникации като транспорт, близост до метростанция, ако това е важно за Вас, магазини, околна среда, инфраструктура.

Не правете грешка да търсите апартамент близо до работата Ви. Работното място не е вечно, човек сменя работата  през  живота си поне няколко пъти. Жилището обаче не може да го откъснете от сградата, в която се намира и да го преместите. То си остава на мястото, където е построен блока.

Ето накратко пътя по който ще трябва да преминете:

1. Решете КЪДЕ искате да живеете.

2. Пресметнете точно какви са възможностите ви – колко пари имате за покупка на имот.

Важно е да прецените и включите разходите свързани с това – ще трябва да заплатите нотариалните такси, данъци и такси при изповядване на сделката при нотариус (обикновенно  - тези такси се поделят мужду продавач и купувач, освен ако страните не се разберат друго).

-          нотариална такса – според тарифа  за нотариалните такси. Имайте предвид, че тарифата е без начислен 20% ДДС, така че прибавете и този данък;

-          местен дънък – 2,5% от продажната цена;

-          такса вписване – 0,01%. Тази такса е платима на Агенция по вписванията и се събира след изповядване на сделката при нотариуса.

Ако ползвате услуги на брокер – ще трябва да заплатите комисионна или такса за обслужване( ако не плащате комисионна на брокерската агенция). Ако ползвате услугите на адвокат –  адвокатски хонорар.

Ако теглите кредит от банка, ще имате допълнителни такси свързани с усвояването на кредита, такса за разглеждане на документите Ви. За одобрение  и усвояване ще трябва да платите такса  еднократно  процентно (различен процент в различните банки) върху размера на кредита платима при подаване на Искането за кредит.

Ако решите пък да погасите предсрочно кредита си ще имате процентна такса върху размера на предварително погасената главница ( в някои банки липсва такса за предсрочно погасяване).

3. Преговаряйте за продажната цена! Когато постигнете съгласие и се договорите с продавача на вашия дом – действайте.

Как се случват нещата?

Про сключване на предварителен договор между продавач и купувач обикновенно се заплащат 10% от продажната цена и се договаря срок за изповядване на сделката при нотариус.  За времето от предварителния договор до окончателното изповядване на сделката Вашия продавач трябва да изчисти всички детайли относно имота, който продава.

Ако има неплатени задължения към някоя инстанция (Топлофикация, ВиК, ЕОН и т.н.), данъчни задължения за имота ( задължително се предоставя данъчна оценка на имота в деня на сделката, а такава не се издава от общината, ако не са платени данъците) – продавача е длъжен да ги плати.

Също така, ако имота има някакви тежести (стара незаличена ипотека от ДСК например ), или друг вид тежест ( право на ползване, възбрана и др.), те трябва да се заличат в агенция по вписванията преди сделката. Това също е свързани с разходи, но те са за сметка на продавача. Удостоверението за тежести  на имота трябва да е чисто.

Да речем, че до тук всичко е изчистено, документите са изрядни, няма неплатени задължения и продавача и купувача на имот отиват при нотариус.

Какво следва?

На нотариуса предварително са му предоставени всички документи, изискани са всички копия на удостоверяващи собствеността актове, удостоверения, декларации, скици на имоти, кадастрални скици и идентификатори, съдебни решения, протоколи, строителни книжа за новопостроените сгради  и т.н., банкови документи , ако купувача купува недвижимата собственост с отпуснат кредит от банка.

Продавача и купувача отиват в договорения час при нотариуса.

Нотариуса изчита нотариалния акт за покупко-продажба и пита страните по сделката дали са съгласни.

Ако страните са съгласни, новия нотариален акт се подписва в шест екземпляра от страните ( или други упълномощени за това лица).

Следва разплащане – по банков път и в брой.

………………………………

Имайте предвид, че от 28.02.2011г. е влязъл в сила ЗАКОНА за ограничаване на плащанията в брой, на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.

Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.;

2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

………………………………

След разплащането нотриуса ще иска да му потвърдите (документ за банков превод и устно), че разплащането е преминало успешно. Едва тогава той се разписва върху натариалния акт.

Продавача и купувача подписват  и декларации по чл.264 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за това че нямате непогасени данъчни задължения и Декларация, че сте съгласни нотариуса да извърши сделката.

Следва вписване на сделката в Имотен регистър.

В рамките на няколко дни  (от 3 до 14 дни след изповядване на сделка, в зависимост от приключен ден в Агенция по вписванията) ще може да се сдобиете с новия нотариален акт, от който ще бъде видно, че собсвеник на имота вече сте Вие.

Имате двумесечен срок да регистрирате имота в Данъчната служба кам съответната община.

автор: Десислава Щебетовска

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив