Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Новини

Добави коментар

Сеп 7, 2019

 
Министерството на правосъдието предлага да отпадне възможността за купуване на българско гражданство чрез инвестиции. Проект за промени в Закона за българското гражданство, изготвен от работна група в министерството, предвижда от закона да отпаднат двата текста, които дават възможност на всеки, който е получил право на постоянно пребиваване в страната на база на направени определени инвестиции, да придобие българско гражданство. В Закона за чужденците обаче ще остане възможността за получаване на право на постоянно пребиваване при определен праг инвестиции. По проекта за промени в закона се работи от близо година - от февруари 2018 г., като една от насоките на работата е за подобряване на контрола върху институциите, отговорни за предоставяне на българско гражданство, заяви за "Капитал" зам.-министърката на правосъдието Десислава Ахладова. Съобщението на ведомството във вторник съвпада с разпространената предния ден информация на агенция Reuters, че Европейската комисия е подготвила доклад, с който отправя предупреждение, че схеми в някои страни - членки на ЕС, позволяват на заможни чужденци да си купуват гражданство или право на пребиваване, като се избягват необходимите проверки за произхода на имуществото за съответната инвестиция. Това увеличава рисковете от пране на пари, корупция и укриване на данъци. Според информация на Reuters докладът на ЕК предстои да бъде публикуван в сряда. През последните десет години ЕС е привлякъл над 6000 нови граждани и близо 100 000 нови пребиваващи чрез т.нар. златна виза - схема за получаване на право на пребиваване, съответно гражданство, срещу определени инвестиции в дадена страна членка, се казва в доклад на Transpаrency International от октомври м.г. В момента четири държави - членки на ЕС, продават паспорти и 12 търгуват с права на пребиваване чрез златни визови схеми. Двата списъка се припокриват, като три страни - България, Кипър и Малта, продават и двете срещу инвестиции. Освен тях в Унгария действаше схема за пребиваване между 2013 и 2018 г. Испания, Унгария, Латвия, Португалия и Великобритания са предоставили най-голям брой златни визи - над 10 000 всяка, на инвеститори и техните семейства. Следващите са Гърция, Кипър и Малта. Същевременно Испания, Кипър, Португалия и Обединеното кралство печелят и най-много от това — средните им годишни приходи са съответно 976 млн. евро, 914 млн. евро, 670 млн. евро и 498 милиона евро. В сравнителен план за малки икономики като Кипър и Малта тези числа са особено впечатляващи. От продажба на гражданство Кипър е събрал 4.8 млрд. евро от 2013 г. насам, докато Малта е получила около 718 млн. евро от 2014 г. Само две от тези страни — Малта и Австрия, публикуват списък на новите граждани или постоянно пребиваващи. Проектът за промени на Закона за българското гражданство ще бъде обсъден на 30 януари т.г. от Съвета за развитие към Министерския съвет и ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Част от мерките, предвидени в законопроекта, предвиждат да отпадне възможността за получаване на българско гражданство на основание инвестиции, съкращаване на сроковете и прецизиране на критериите за предоставяне на българско гражданство, въвеждането на изискване кандидатите за гражданство на основание произход да владеят български език и да имат работа и доход в страната. Какво казва законът сега: От 2009 г. насам Законът за чужденците в Република България дава право на чужд гражданин да получи разрешение за постоянно пребиваване в страната при определен размер инвестиции. Той трябва да е вложил над 1 000 000 лв. в акции на търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар, в облигации и съкровищни бонове, дялове и акции, право по концесионни договори и др. Или пък да е вложил такава сума по договор за доверително управление със срок, не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити. Право на постоянно пребиваване имат и чужди граждани, които са вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума, не по-малка от 6 000 000 лв. През 2013 г. в Закона за българското гражданство (чл. 12а и чл. 14а) бе въведена новата опция – право на получаване на гражданство на база на вече получено право на пребиваване като чуждестранен инвеститор по Закона за чужденците. Единственото условие, на което трябва да отговорят чуждите инвеститори или членовете на техните семейства, за да придобият българско гражданство на това основание, е да са пълнолетни, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу тях да няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако са реабилитирани, да имат достатъчно доход или занятие, от което да могат да се издържат в България. Друго допълнително условие е да са получили разрешение за пребиваване преди 5 години, но ако увеличат инвестицията си до определени размери, могат да придобият гражданство по натурализация и след 1 година пребиваване. Сега Министерството на правосъдието предлага да отпаднат тези възможности от Закона за българското гражданство, като така ще остане само опцията за получаване на постоянно пребиваване на основание инвестиция. От МП отклоняват въпроса дали и Законът за чужденците ще трябва да се промени, тъй като това е тема на вътрешното министерство. Предложението на работната група към Министерството на правосъдието за отпадане на възможността за получаване на българско гражданство на основание инвестиции е изготвено на базата на анализ за прилагането на тази опция от въвеждането й през 2013 г. досега. От 2013 г. досега 4 чужди граждани са получили гражданство на основание чл. 12а , а други 46 чужди граждани са получили българско гражданство на основание чл. 14а от закона. "Данните показват, че не е постигната целта за увеличаване на привлечените реални чуждестранни инвестиции и икономическо развитие. В резултат от това не е постигнато разкриване на нови работни места и икономически растеж. В допълнение към датата на анализа в някои случаи на по-късен етап от производството е установено например, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа или по други причини."
 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

правосъдието
  
предлага
  
отпадне
  
възможността
  

българско

  

гражданство

  
чрез
  

инвестиции

  
промени
  

закона

  
българското
  
група
  
министерството
  
отпаднат
  
двата
  

право

  
постоянно
  

пребиваване

  
страната
  
база
  
определени
  
чужденците
  
остане
  
получаване
  
определен
  
близо
  
година
  
2018
  
предоставяне
  
информация
  
reuters
  
доклад
  
схеми
  
някои
  
страни
  
членки
  
инвестиция
  
публикуван
  
години
  
нови
  
граждани
  
пребиваващи
  
схема
  
съответно
  
срещу
  
казва
  
продават
  
златни
  
българия
  
кипър
  
малта
  
унгария
  
2013
  
испания
  
португалия
  
инвеститори
  
техните
  
семейства
  
евро
  
продажба
  
насам
  
развитие
  
основание
  
въвеждането
  
български
  
имат
  
доход
  
законът
  
сега
  
разрешение
  
вложил
  
акции
  
търгувани
  
регулиран
  
пазар
  
сума
  
срок
  
други
  
чужди
  
опция
  
условие
  
придобият
  
престъпление
  
могат
  
получили
  
инвестицията
  
досега
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив