Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Любопитно

Добави коментар

Яну 22, 2014

От 01.01.2014 г. влиза в сила промяна на чл.71 от Закона за местните данъци и такси, с която се  освобождават от плащане на такса  за битови  отпадъци собствениците, които не ползват имотите си целогодишно.

Няма да се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.Религиите няма да плащат налога за съответната сграда за срок не по-дълъг от 10 години.

Освобождаването от такса ”смет” става след подаване на декларация в общината, че имотът не се ползва целогодишно.

Декларацията се подава от собственик или ползвател на имота най-късно до 31.12. на предходната година.

Всяка община одобрява образец на декларацията, който може да бъде получен от отдел ”Местни данъци и такси”.

 

Изисквания за ползване на данъчното облекчение:

1. Целият имот да не се ползва през цялата календарна година. Ползването на имота само през ваканционния сезон не е основание за освобождаване от такса”смет”.

 2. За съсобствените имоти- имотът да не се ползва през цялата година от нито един от съсобствениците. Ако само един от съсобствениците ползва имота, останалите не се освобождават от такса”смет” .

3.Декларация за освобождаване от такса”смет”  се подава всяка година, за да може да се ползва данъчното облекчение през следващата.

 

Много важно е да знаете:

1. Под „ползване на имота” се разбира и отдаването му под наем или даването му на заем на трети лица.

2. Декларацията, подадена от един съсобственик важи и за останалите. Достатъчно е един сосъбственик да подаде декларация в общината за да бъдат освободени и останалите от плащане на такса „смет”.

3..В чл.123, ал.3  от Закона за местните данъци и такси е предвидена административно наказателна отговорност  за лица, които са декларирали неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса. Наказанието за физическите лица е глоба от 50 до 200 лева, а за юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. Актовете за установяване на нарушения се съставят от служители на общинската администрация.

До 30 юни 2014 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България трябва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци и да внесе в парламента съответни законови промени.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив