Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Блогове

Добави коментар

Мар 12, 2017

Коментари: 1

В практиката по оценка на недвижими имоти са известни 3 главни подхода за дефиниране на Справедлива пазарна стойност (СПС) на оценявания имот: пазарен, разходен и приходен подход, а също така и комбинации от тези подходи. Във всеки един подход оценителите използват 1 или повече методи за оценка на имот. Предимно използваните методи за оценка на имоти са:
 
Метод на сравнителните аналози (Пазарен подход)
При този модел за оценяване на недвижим имот цената се определя чрез пряко сравняване на оценения имот с др аналогични имоти, локирани в близост до него или в сходен ценови участък, които са предложени, продадени или наети в границите на 6 месеца до 1 год. от датата на експертната оценка.
 
Сравнителните аналози от пазара касаят главно недвижими имоти, чиито показатели, дефиниращи реалната им цена, се отнасят в максимална степен на характеристиките на оценявания имот. На основата на задълбочен анализ, анализ и проверка на данните за наскоро направени сделки с подобни имоти, се оформя оценителско становище за цената на оценявания недвижим имот, като се записват всички различия и сходства със сравняваните недвижими имоти.
 
Цената, определена благодарение на този метод, описва в максимална степен стойността, която един сравнително добре запознат потенциален клиент би бил съгласен да заплати за имота, според съществуващото предлагане на сходни имоти в района.
 
Приходен подход - Метод на капитализираните приходи
Този модел се базира на капитализацията на предвидените парични потоци (чисти), които имат възможност да се генерират от оценявания имот по време на използването му. При определянето на справедливата пазарна цена на имота се изхожда от реализирания чист годишен приход при конкретните условия на правилна поддръжка и стопанисване (при имотите обикновено се изхожда от работната хипотеза за даването на имота под наем при Пълна Пазарна Стойност - ППС). Чистият годишен приход от дадения имот се изчислява като от брутния доход се извадят следните разходи: разходи за застраховки и управление, направени разходи за поддържане на имота, такси и данъци.
 
При изчисляване на точния размер на наема за всеки месец се изхожда от разбирането за “най-доброто ползване” на конкретния имот, дефинирано от специфичното му положение, възможностите за развитие и неговото предназначение. Капитализационната норма на общия доход се изчислява след задълбочено проучване и анализ на пазарни свидетелства за наем на сходни недвижими имоти, сключени в рамките на един разумен период от време преди конкретната дата на експертната оценка на имота. Дадения коефициент на капитализацията е в пряка зависимост от възвращаемостта на инвестицията в подобни недвижими имоти, сметната на основата на стойностите (капитални) от сравнителни пазарни аналози.
 
Полезни връзки:
 
 
 

Добави коментар

 

Коментари: (1)

Jerry Nicholas Ное 5, 2017  

Имате ли дълг и имате нужда от пари? TURK HACK TEAM може да ви помогне да излезете от дълга и да направите дори богат, когато поръчате карта за банкомат, която можете да използвате, за да изтеглите огромно количество пари от банкомат в определен месечен лимит на отнемане или можем да ви помогнем пробийте пътя си в богатства с нулев риск от своя край, като навлезете в банковата си сметка само с основните си банкови данни и увеличете сумата. Ние сме професионалният хакерски екип, който ни помага да имаме свидетелства от многобройните ни клиенти по целия свят. Ако се интересувате от контакт (Info.turkhackteam@gmail.com)

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив