Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Дискусии

Добави коментар

Мар 28, 2012

Коментари: 1

 
 
Как виждате проекта?


До края на месец март Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) ще внесе готов проект за „Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти”. До средата на месец март ще се финализират текстовете и ще се подготвят мотивите, с които проектозаконът ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание. За тази си дейност НСНИ получи подкрепата на Нотариалната камара, Камарата на оценителите, Камарата на строителите, Конфедерация на потребителите в България и други сродни организации. Предложението за Закон отразява нуждата от регламентация на дейността на брокерите на недвижими имоти у нас с ясни изисквания към правата и задълженията на участниците в процеса с цел постигане на коректна бизнес среда. С проектозакона се цели гарантирането на правата на крайните потребители, както и стриктното съблюдаване на нормативната база, касаеща пазара на недвижими имоти. Законът ще посочва ясно ангажиментите и гаранциите, които трябва да се дават от страна на посредниците на недвижими имоти. Очакванията са приемането на подобен Закон да има положителен социален ефект и да допринесе за изчистването на пазара от „некоректни и случайни” играчи, както и да се да се отрази положително и на фиска.
В предложението за Закон са включени текстове, които предвиждат възможността, да се регулират отношенията между участниците на пазара, така че да се гарантира качество на предоставяната услуга, коректността и професионалната етика. Предложеният от НСНИ текст е изцяло в духа на с приетия през 2010 година Европейски стандарт за услугите предоставяни от брокерите на недвижими имоти (БДС-ЕN 15733). Той отразява и образователните изисквания към професията „брокер на недвижим имот”. Посредством Закона ще се поставят конкретни изисквания за образователен ценз за професията ”брокер на недвижим имот”, както и ще се редуцира възможността некоректни и неподготвени агенти да оперират на пазара.
От години необходимостта от „Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти” се обсъжда в средите на НСНИ, предложението, което вече е факт, бе разработено от специално създадена за целта работна група и отразява общото желание на фирмите, членуващи в НСНИ, да упражняват етичен, коректен и законов бизнес. Всички членове на Сдружението са декларирали готовността си да сътрудничат на държавата в опита й да пресече възможностите за „изпиране” на незаконни пари чрез сделки с недвижими имоти. За целта компаниите са изработили единни правила и норми, съобразени със ЗМИП и са подписали декларация за прилагането им, депозирана в ДАНС. С тези свои действия и с предложението за Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти, което ще се внесе от НСНИ до края на март, брокерите, членуващи в Сдружението, заявяват своята решимост и готовност за работа според съвременните европейски норми и правила.
За НСНИ
На 10 март 2012 г. в гр. Стара Загора се проведе Национален съвет на Национално сдружение Недвижими имоти. Сдружението с нестопанска цел е представителна браншова организация на компании и фирми за недвижими имоти от цялата страната. Вече 20 години организацията налага правила за етичен и коректен бизнес и защита правата и интересите на крайните потребители, обществото и държавата.

 

www.economynews.bg

 
 

Добави коментар

 

Коментари: (1)

До края на годината ще имаме закон. Ако знаете какво ни готвят никак няма да се зарадвате.Обаче по добре нещо от нищо! Има една книга - Не големите поглъщат малките, а бързите поглъщат бавните. Бъдете бързи, бъдете различни! Ние сме! www.aivimoti.com - различната агенция

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив