Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Апр 24, 2013

Най-голям брой жилищни кредити от началото на 2012 г. до момента са отпуснати на държавни служители, собственици на фирми, финансови служители, служители в сферата на търговията, както и ИТ специалисти. В дъното на класацията са преподавателите, архитектите, проектантите и журналистите. Това сочи доклад на Пощенска банка за жилищното кредитиране първите три месеца от настоящата година, съпоставени с данните за миналата.

От кредитополучателите най-много кредити както през 2012 г., така и през първото тримесечие на 2013 г. са усвоили служители, които представляват над 67% от всички кредитополучатели, следвани от заемащите мениджърски позиции и управители на фирми с 18.5% и самоосигуряващи се лица с 11.7%.

Мъжете запазват лидерството си като кредитополучатели, но разликата с нежния пол е минимална. Мъжете кредитополучатели увеличават дела си през първото тримесечие на 2013 г. до 56.8% при 55.1% средно за 2012 г. През изминалата година дами са усвоили 44,9% от всички, отпуснати от Пощенска банка жилищни кредити, при 43,2% за първото тримесечие на 2013 г.

И през първото тримесечие на 2013 г. най-много кредити се отпускат на семейни хора – 51,5%, като съотношението за 2012 г. е почти идентично – 52,9%.

По отношение на образователния ценз – над 60% от жилищните кредити са усвоени от клиенти с висше образование, като за първото тримесечие е отбелязан ръст от 1,4% в сравнение с 2012 г.

Колко?

Средният размер на усвоените кредити за Q1 на 2013 г. е 29 000 евро – много близък до средния размер за 2012 г. и с 10 000 евро под нивата от пика в края на 2008 г. По градове средният размер на усвоените през първото тримесечие кредити е нараснал за София и Варна, съответно средната сума е намаляла за Пловдив и Бургас. Нивата при останалите областни градове и населени места са много близки до средните за 2012 г.

Жилищните кредити в размер до 20 000 EUR продължават да са най-предпочитаните с дял от 40,6% през първото тримесечие, като бележат лек спад в сравнение с 2012 г. Има ръст по отношение на дела на по-големите кредити – 3,5% при размер на кредита от 40 000 до 60 000 EUR и 0,8% при най-големите кредити с размер над 100 000 EUR.

Първото тримесечие на годината продължи да нараства търсенето на левови кредити, като процентът на левовото жилищно кредитиране достигна нива от 74,5% за 2013 г., при около 50% за 2012 г. Очаква се тази тенденция да се запази и да границата от 80% левово кредитиране да бъде премината до края на годината.

Относно сроковете на изплащане, през първото тримесечие на годината се запазва тенденцията от 2012 г. и с най-голям процент са кредитите със срок на изплащане над 25 г., като за първите три месеца този вид кредити дори отбелязва ръст от близо 5% в сравнение с 2012 г. Кредитите с най-краткия срок на изплащане – до 10 г. са по-малко предпочитани и бележат спад с близо 3% през първото тримесечие в сравнение с изминалата година.

Къде?

Над 25% ръст на запитванията за жилищни кредити е регистриран през първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2012 г. Основно ръстът идва от големите градове и столицата. София продължава да е основният град за жилищното кредитиране с генерирани над 40% от общо отпуснатите обеми. Следват Пловдив, Варна и Бургас с 15%.

Последните данни на Агенцията по вписвания показват над 23% ръст на сделките с имоти за първото тримесечие на 2013 г. Агенцията отчита също и 13% ръст на ипотеките за първото тримесечие на годината. Основната част от ръста на ипотеките идва от гр. София, където е регистрирано 20% нарастване, следвано от Бургас с ръст от 17%. При Варна и Пловдив се наблюдава лек спад. Друга интересно наблюдение е, че вече близо 43% от сделките в София са с ипотека, при средно 13 % за страната. Това обуславя и нарасналото търсене на жилищни кредити в столицата.

Какво?

Най-много жилищни кредити банката продължава да отпуска за тип конструкция – монолит, където се забелязва лек ръст през първото тримесечие с 1,2%. Следва тип конструкция – панел със спад в търсенето от 1,4% за първото тримесечие в сравнение с изминалата година.

Над 88% от жилищните кредити през 2012 г. и през първото тримесечие на 2013 г. се отпускат срещу вид обезпечение – апартамент, следван от къщите.


Източник: www.economynews.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

							Владимир Йосифов

Владимир Йосифов
Консултант
София

							Таня Китик

Таня Китик
Консултант
София

							Антон Илиев

Антон Илиев
Брокер
София

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив