Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Апр 24, 2013

Най-голям брой жилищни кредити от началото на 2012 г. до момента са отпуснати на държавни служители, собственици на фирми, финансови служители, служители в сферата на търговията, както и ИТ специалисти. В дъното на класацията са преподавателите, архитектите, проектантите и журналистите. Това сочи доклад на Пощенска банка за жилищното кредитиране първите три месеца от настоящата година, съпоставени с данните за миналата.

От кредитополучателите най-много кредити както през 2012 г., така и през първото тримесечие на 2013 г. са усвоили служители, които представляват над 67% от всички кредитополучатели, следвани от заемащите мениджърски позиции и управители на фирми с 18.5% и самоосигуряващи се лица с 11.7%.

Мъжете запазват лидерството си като кредитополучатели, но разликата с нежния пол е минимална. Мъжете кредитополучатели увеличават дела си през първото тримесечие на 2013 г. до 56.8% при 55.1% средно за 2012 г. През изминалата година дами са усвоили 44,9% от всички, отпуснати от Пощенска банка жилищни кредити, при 43,2% за първото тримесечие на 2013 г.

И през първото тримесечие на 2013 г. най-много кредити се отпускат на семейни хора – 51,5%, като съотношението за 2012 г. е почти идентично – 52,9%.

По отношение на образователния ценз – над 60% от жилищните кредити са усвоени от клиенти с висше образование, като за първото тримесечие е отбелязан ръст от 1,4% в сравнение с 2012 г.

Колко?

Средният размер на усвоените кредити за Q1 на 2013 г. е 29 000 евро – много близък до средния размер за 2012 г. и с 10 000 евро под нивата от пика в края на 2008 г. По градове средният размер на усвоените през първото тримесечие кредити е нараснал за София и Варна, съответно средната сума е намаляла за Пловдив и Бургас. Нивата при останалите областни градове и населени места са много близки до средните за 2012 г.

Жилищните кредити в размер до 20 000 EUR продължават да са най-предпочитаните с дял от 40,6% през първото тримесечие, като бележат лек спад в сравнение с 2012 г. Има ръст по отношение на дела на по-големите кредити – 3,5% при размер на кредита от 40 000 до 60 000 EUR и 0,8% при най-големите кредити с размер над 100 000 EUR.

Първото тримесечие на годината продължи да нараства търсенето на левови кредити, като процентът на левовото жилищно кредитиране достигна нива от 74,5% за 2013 г., при около 50% за 2012 г. Очаква се тази тенденция да се запази и да границата от 80% левово кредитиране да бъде премината до края на годината.

Относно сроковете на изплащане, през първото тримесечие на годината се запазва тенденцията от 2012 г. и с най-голям процент са кредитите със срок на изплащане над 25 г., като за първите три месеца този вид кредити дори отбелязва ръст от близо 5% в сравнение с 2012 г. Кредитите с най-краткия срок на изплащане – до 10 г. са по-малко предпочитани и бележат спад с близо 3% през първото тримесечие в сравнение с изминалата година.

Къде?

Над 25% ръст на запитванията за жилищни кредити е регистриран през първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2012 г. Основно ръстът идва от големите градове и столицата. София продължава да е основният град за жилищното кредитиране с генерирани над 40% от общо отпуснатите обеми. Следват Пловдив, Варна и Бургас с 15%.

Последните данни на Агенцията по вписвания показват над 23% ръст на сделките с имоти за първото тримесечие на 2013 г. Агенцията отчита също и 13% ръст на ипотеките за първото тримесечие на годината. Основната част от ръста на ипотеките идва от гр. София, където е регистрирано 20% нарастване, следвано от Бургас с ръст от 17%. При Варна и Пловдив се наблюдава лек спад. Друга интересно наблюдение е, че вече близо 43% от сделките в София са с ипотека, при средно 13 % за страната. Това обуславя и нарасналото търсене на жилищни кредити в столицата.

Какво?

Най-много жилищни кредити банката продължава да отпуска за тип конструкция – монолит, където се забелязва лек ръст през първото тримесечие с 1,2%. Следва тип конструкция – панел със спад в търсенето от 1,4% за първото тримесечие в сравнение с изминалата година.

Над 88% от жилищните кредити през 2012 г. и през първото тримесечие на 2013 г. се отпускат срещу вид обезпечение – апартамент, следван от къщите.


Източник: www.economynews.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив