Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Интервюта

Добави коментар

Апр 11, 2012

Надеждите на регионалното министерство, че старите блокове най-после ще бъдат санирани, са големи. Експертите от ведомството са твърдо решени да обяснят на хората колко важно е да обновят жилищата си. Зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков е главно действащо лице в тази кампания. Той разясни пред Дартс нюз ползите от санирането и процедурите, които трябва да спази всеки, който се реши на ремонт.

- Г-н Нанков, министерството на регионалното развитие стартира мащабна кампания, свързана със санирането. И преди е имало подобни инициативи, но те нямаха голям успех. Не се ли притеснявате от провал на кампанията и как ще убедите хората, че е важно да обновят жилищата си?

- Когато се захващаш с нещо, не трябва да се притесняваш, че ще се провалиш. В противен случай изобщо не бива да го правиш. Да, факт е, че и преди е имало кампании за саниране, което не е най-подходящият термин, тъй като говорим не само за полагане на изолация и смяна на дограма. Дейностите по енергийното обновяване на сградите са по-широкообхватни и могат да включват и подмяна на отоплителни инсталации и абонатни станции. Наистина е имало кампании, които са се опитвали да вменят и възпитат култура на санирането. Някои от тях са свързани и с конкретно публично финансиране. Ние си извлякохме поуките от Демонстрационния проект на нашето министерство, както го наричаме, и набелязахме трудностите, които сега ще се опитаме да преодолеем. Не просто вярваме, а сме убедени, че ще се справим.

- Коя е най-голямата пречка, която предстои да преодолеете?

- За пречки е трудно да говорим, но като цяло процесът е предизвикателство.Той е нов за България и е много важно как ще стартира. Предизвикателство е осигуряването на 50-те процента съфинансиране, което трябва да осигурят сдруженията на собствениците. Но веднага искам да подчертая, че тези 50% са най-малкият процент на съфинансиране от собствениците в рамките на целия ЕС. Унгария и Чехия, например, при стартирането на процеса осигуриха само 25 - 30 на сто публичен ресурс. Ако успеем да изпълним проекта, през следващия програмен период ще имаме аргументите да договорим в пъти по-голям ресурс за обновяване на жилищните сгради. Не трябва да забравяме, че част от разходите се покриват на 100% от програмата - енергийните обследвания, проектните мениджъри, които ще подпомагат собствениците през целия проектен цикъл, изготвянето на техническите обследвания на сградите. Създадохме и фонд за жилищно обновяване, който осигурява нисколихвени заеми за саниране. Нека да отбележа отново какви са формалните критерии за допустимост на всяка една сграда – да е разположена на територията на един от 36-те града, центрове на градска агломерация, сградата да е многофамилна, като най-малко 60 % от разгърната застроена площ трябва да е заета с помещения за жилищни нужди. Изискват се минимум три етажа и шест самостоятелни жилищни обекта (апартамента). Наред с това допустими ще са сгради, проектирани преди април 1999 г., когато влизат в сила първите нормативи, свързани с енергийните характеристики на сградите. В тази връзка сме допуснали, че с по-лоши енергийни характеристики са именно сградите, проектирани преди тази дата. Трябва да отбележа, че в България има 18 900 панелни сгради, като 28 % от тях са в София.
 
- Колко изгодни ще бъдат нисколихвените заеми, които ще дава фондът?

- Проучванията, които направихме показват, че на банковия пазар лихвите варират от 10 до 13 и повече процента. Лихвата, която ще отпуска фондът, е в рамките на 6.5%. Собствениците не са длъжни да използват само този ресурс. Те могат да ползват собствени средства, както и заем от всяка кредитна институция.

Важно е да осигурим съгласие на всеки един от собствениците на имотите в санирания обект. Първоначално, при подаване на заявления за интерес, ще изискваме осигуряване на съгласие  на 2/3 от собствениците. Когато обаче сградата бъде обследвана и е установено, че е допустима за обновяване, трябва да бъде осигурено съгласието на 100% от живеещите в нея. Това е така, защото ще отчитаме санирането и цялостното обновяване на жилищните сгради, а не на отделни нейни апартаменти.

-       - Задължително ли е санирането?

-      - Засега няма задължителен елемент. Но всички ние трябва да осъзнаем ползата от пестенето на енергия. Със сигурност всеки трезвомислещ човек ще си направи извода, че със санирането сметките му за топлинна или електроенергия ще бъдат драстично намалени. По наши разчети между 40 и 75 %. А и сградите ще се естетизират. 

        - Как ще става изборът на мениджъри, които ще оценяват сградата?

 -     - Те ще бъдат седем, по един за всеки регион за планиране, плюс един отделен проектен мениджър в София град. Това са седем юридически лица, които ще имат задължението да осигурят в екипите си определен брой квалифицирани експерти. Те ще подкрепят през целия проектен цикъл собствениците - от етапа на кандидатстване и приемане на заявления, през сдружаването им (там където то не е факт) до финализирането на ремонтните дейности. Досега са регистрирани 17 сдружения на собствениците. Проектният мениджър ще помага на хората във всяка една стъпка от А до Я.

-      - Нещо като втори домоуправител?

-    - В случая като професионален такъв, но с по-широко портфолио на дейностите. Той трябва да познава перфектно нормативната база, защото за съжаление всеобщо е мнението, че в Българя нямаме култура за управление на етажната собственост. Затова проектните мениджъри трябва да имат екип от експерти, сред които инженер и юрист. В края на миналата седмица беше крайния срок за подаване на оферти. Във всички региони за планиране имаше подадени, с изключение на Северозападния район. Затова увеличихме с 30 дни срока за подаване на оферти по обществената поръчка за този лот.

-      - Как си обяснявате липсата на кандидати?

-    - Не може да си го обясним. Северозападният район е изключително важен. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Най-изостаналият в социално икономическо отношение регион.

-      - Може би смятат проекта за загубена кауза.

 --    - Не мисля. Ние не искаме да го смятаме за загубена кауза и се надявам, че през тези 30 дни ще  има повече от една оферта. Трябва да сме оптимисти и да бъдем отворени към целия процес. Държавата ще се опита да помогне в максимална степен на хората. Смятам, че от началото на юли ще може да стартира подаването на заявления за саниране, а същинските дейности по обновяването ще започнат от началото на 2013 година. До момента имаме около 20 етажни собствености, които са заявили желание да участват в проекта, като най-много са желаещите във Варна и Бургас.

-      - Какви ще са санкциите, ако сградата няма технически паспорт?

-     - Имаме поставени срокове, които в Наредбата бяха удължени. Направихме срока за паспортизация на сгради до в зависимост от категорията й до 2018, 2016 и 2014 година. Един от факторите, който създава трудности е, че 97 % от жилищния фонд в България е частна собственост, за разлика от една Германия например, където санирането на панелките в градовете от бившата ГДР се дава винаги за пример. Но не трябва да забравяме, че те в голямата си част са общински. Собствеността е неприкосновена и когато някой каже, че не иска да си санира жилището, няма как да го задължим. Може да се мисли и в посока въвеждането на определени рестрикции с времето, насочени към собствениците на жилища, неотговарящи на определени минимални изисквания за енергийна ефективност. Не мога да не отбележа, че общините са много важен партньор за министерството и от тази гледна точка ще бъдат важна част от реализирането на проекта.  Вече имаме декларирано желание на общини да окажат съдействие на собствениците. Някои кметове изявиха желание да намалят данък сгради или такса битови отпадъци, други ще благоустроят околоблоковите пространства на сгради, санирани по проекта.

-      - Ще има ли помощ за хората, които нямат пари?

-     - Възможно е да се направят данъчни облекчения от страна на общините или пък да им се окаже помощ от останалите членове на сградата.

-      - Готвите мащабна информационна кампания, какво включва тя?

-      - Ще направим филм за санирането, ще се опитаме да привлечем известни личности. Предвиждаме и телевизионни реклами, медийни публикации. Ще има голяма шатра с макет на жилище, показващо възможностите за обновяване, която ще обикаля градовете, за да могат хората лично да усетят предимствата на енергийно обновените сгради.   

 

Райна Харалампиева                                                                                                        

Източник: dartsnews.bg

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Тагове

регионалното
  
министерство
  
санирани
  
хората
  
важно
  
обновят
  
жилищата
  
развитие
  
нанков
  
кампания
  

санирането

  
министерството
  
стартира
  
мащабна
  
преди
  
имало
  
факт
  
кампании
  
саниране
  
говорим
  
дейностите
  
обновяване
  
сградите
  
могат
  
култура
  
някои
  
свързани
  
опитаме
  
предизвикателство
  
българия
  
процента
  
съфинансиране
  
осигурят
  

собствениците

  
рамките
  
целия
  
например
  
ресурс
  
проекта
  
имаме
  
жилищните
  

сгради

  
забравяме
  
част
  
100%
  
енергийните
  
обследвания
  
проектните
  
мениджъри
  
проектен
  
цикъл
  
фонд
  
заеми
  
отбележа
  
всяка
  
сградата
  
жилищни
  
проектирани
  
характеристики
  
софия
  
дава
  
фондът
  
направихме
  
подаване
  
заявления
  

-     

  
седем
  
регион
  
планиране
  
мениджър
  
имат
  
експерти
  
дейности
  
собственост
  
затова
  
оферти
  
район
  
срока
  
важен
  
загубена
  
кауза
  
началото
  
година
  
желание
  
градовете
  
определени
  
общините
  
помощ
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив