Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Анализи

Добави коментар

Юли 3, 2012

Коментари: 1

Ако сте от хората, които смятат, че сега е най-удачният момент да купят жилище, защото имат средства, а цените са ниски, то ето няколко съвета, с които да облекчите процеса. Брокерите на "Явлена" са направили списък с препоръчителни стъпки, които да ви улеснят при избора и покупката. Направете справедлив разчет на собствените си средства. Често купувачите се надценяват, не могат да си позволят площта на имота или квартала, върху който първоначално се спират. Ако ще разчитате на банков кредит, започнете избора и покупката на имот едва след като сте наясно с размера на заема и получите предварително одобрение от финансиращата институция. В противен случай рискувате да си загубите времето и да се окаже, че банката няма да ви кредитира в очаквания размер или ще го направи при неприемливи за вас условия.


В най-лошия случай, ако вече сте капарирали имота, можете да изгубите капарото. Не се колебайте да използвате услугите на кредитни консултанти. Те са безплатни и дават бърза и обективна преценка за най-добрата опция. Обикновено агенциите за имоти също могат да ви насочат към такива консултанти. Направите списък с характеристики на имота, на които наистина държите. Отделете тези, с които можете да направите компромис. Най-важни според специалистите са местоположението на жилището и инфраструктурата в района. Преценете също и какъв е транспортът до работното ви място, има ли удобни учреждения наблизо - детски градини, търговски комплекси, полицейски управления, здравни заведения.

Важен е и типът на строителството - монолитно или панелно. Всеки е наясно с недостатъците на панела и предимствата на тухлата, но ако тухленото строителство не се вмества в бюджета ви, постъпете разумно и прагматично. Не забравяйте също така, че заради прекалена взискателност, можете да изпуснете изгодна сделка. Идеалният за вас имот съществува, ако оставите на заден план изисквания като година на строителство, обзавеждане, панорама и др. Обърнете внимание на разположението на стаите и етажа, на който се намира жилището. Първият и последният етаж не са предпочитани, но ако има сериозна разлика в цената на такова жилище, то би било добре да се замислите.

Много често продавачите, стартирайки продажба на жилището си, правят "козметични" ремонти с цел да повишат цената му. Внимавайте тези ремонти да не са скрили важни дефекти на жилището. Търсете имоти, които са с голям потенциал и от които се очаква, след като направите нужните подобрения, цената им да нараства в бъдеще. Не подминавайте основно и добре ремонтираните имоти - такива в момента има доста. Преди да пристъпите към покупка, съберете максимално количество информация за квартала, в който ще живеете - какви са градоустройствените планове, има ли неизползвани терени и какво ще се строи на тях. В противен случай може да се окажете неприятно изненадани, ако градинката пред блока ви, която толкова сте харесали, след време се превърне в жилищна кооперация.

Разглеждайте жилището на дневна светлина - това ще ви позволи да видите реалното му разположение. Ако собственикът отказва да ви предостави тази възможност, можете с право да очаквате, че той иска да скрие нещо, което не желае да узнаете. Посетете жилището в час пик, за да си съставите пълна представа за шума и замърсяването в района. Разгледайте внимателно входа на сградата, съседните входове и врати - те ще ви дадат представа какви хора са бъдещите ви съседи. Бъдете особено внимателни при очевидно ниска цена на имота, който ви се предлага. При жилищата разпродажби няма. Зад това може да се крие измама или неприятни обстоятелства, от които сегашният собственик иска да избяга. Попитайте своя брокер дали може да ви предостави информация относно причините, поради които собственикът продава жилището си. Ако спазването на тези препоръки ви изглежда трудно и граничи с подвиг, потърсете помощ от вашия брокер. Той би трябвало да е компетентен по тези въпроси, както и да може да ви даде други полезни съвети относно вашето конкретно търсене.

Изисквайте и документ за семейно положение

Има документи, които обикновено се представят от продавача преди сделката. Той задължително трябва да покаже документ за собственост (нотариален акт или договор със силата на такъв). Той е най-важен, тъй като удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот. Без него продавачът не може да докаже това си качество и нотариусът няма да изповяда сделката. В случай че документът за собственост липсва (унищожен, откраднат или загубен), надлежно заварен препис може да ви бъде издаден.

Представят се и два броя в оригинал от данъчната оценка на имота. Тя се издава в писмен вид от данъчната служба по местонахождение на имота. Продавачът трябва да се легитимира с валиден документ за самоличност - лична карта, международен паспорт или шофьорска книжка. В случай че не може да присъства на сделката, трябва да е предоставил пълномощно на трето лице с небходимите декларации.

Собственикът на имота трябва да покаже на купувача удостоверение за семейно положение от служба ЕСГРАОН на съответната община, в която е адресно регистриран. То е необходимо, тъй като имоти, придобити по време на брак, са семейна имуществена общност. За тяхната продажба се изисква съгласието и на двамата съпрузи. Не представляват семейна имуществена общност имоти, придобити чрез дарение или по наследство от единия от съпрузите. В предвидените от Семейния кодекс случаи съпругът несобственик трябва да даде нотариално заверено съгласие за продажба на имот, който не е семейна съсобственост.

Нужно е и удостоверение за наследници, ако посоченото в документа за собственост лице е починало след издаването му. Нужна е схема на самостоятелен обект в сграда, която се вади в Служба по геодезия, картография и кадастър към Агенция по геодезия, картография и кадастър. В случай че имота е дворно място или идеални части от такова, трябва да се извади и скица. Ако пък е имало делба на имота, трябва да се представи вписан делбен протокол. Добре е също да се обърнете към брокер от утвърдена агенция, който е наясно с целия процес по сделката и може да ви съветва.

Проверка за тежести и предварителен договор

Покупка на вече избрания имот минава през няколко етапа. В началото е договарянето на цената и други съществени елементи - срокове за изповядване пред нотариус, начин за плащане, предаване на владението на договорения имот и др. След това задължително трябва да се направят проверки за вещноправни тежести. Когато имотът е "чист", се сключва предварителен договор. С него се приключват преговорите по основните условия. Всяка страна се задължава, при определени условия и след изтичане на определен срок, да сключи окончателен договор под формата на нотариален акт.

Правната му регламентация е в Закона за задълженията и договорите и Гражданско-процесуалния кодекс. За да е валиден, той трябва да бъде сключен в писмена форма и да съдържа основните уговорки относно съществените условия на окончателния договор - нотариалния акт. А именно - страни по договора, индивидуализиран имот, крайна цена, начин и срок на заплащането й, срок (дата за нотариалното изповядване на сделката), нотариус, срок за въвод във владение, неустойки при забава или неизпълнение.

Не е задължително и е рядко срещано този договор да е нотариално заверен. По предварителния договор е възможно да се правят промени и допълнения и след сключването му, като това става само с изрично съгласие между страните, изразено в писмена форма - анекс към договора. На финала се сключва нотариален акт. С него става окончателното законово прехвърляне на собствеността на имота. Новият нотариален акт за собственост се вписва в Агенцията по вписванията. Нотариалният акт представлява и документ за удостоверяване правото на собственост.

Източник: 24 часа

 
 

Добави коментар

 

Коментари: (1)

Никога не правя оглед на тъмно. Не разбирам хората, които искат да гледат ЗА ПЪРВИ ПЪТ имот в края на деня. Най-доброто време е около обяд, защото е най-светло и е трудно да се скрият измамите и грешките. --- Във Франция има срок в който ако купувача намери скрит от продавача дефект може да го осъди и да получи или парите си обратно, или да му се плати ремонта плюс съдебните разноски, които са значителни. --- Не разбирам кой и защо ВМЕНИ на брокерите задължението да проверяват ТЕЖЕСТИТЕ . В нормалните държави това е работата на НОТАРИУСИТЕ !!!! Купувач и Продавач не се виждат . Виждат се брокерите и нотариусите на двете страни !!!! Какви проверки може да се направят в България ? Всаки " отракан " брокер има познати и може да ви изкара какъвто документ искате... Нали така станаха хилядите измами с имоти . --- Винаги давайте контра-оферта. Ако брокерът Ви е добър ще знае къде може да се направи сделка и ще иска да спечели ПРЕМИЯ като намали цената. Не се стискайте за премията, защото ще платите по-висока цена. Брокерите се познават и знаят истинската цена н аимота, но мълчат, за да спечелят по-висока комисионна. ПРЕМИЯТА е водеща мотивация в бранша имоти. Добрите брокери печелят колкото агенцията заради премиите, които получават. Поздрави, Владимир Йосифов

Още публикации

Тагове

жилище
  
средства
  
няколко
  
списък
  
избора
  
покупката
  
често
  
могат
  

имота

  
квартала
  

имот

  
наясно
  
противен
  

случай

  
условия
  
вече
  
консултанти
  
обикновено
  
имоти
  
такива
  
направите
  

жилището

  
района
  
място
  
строителство
  
обърнете
  
цената
  
такова
  
добре
  
продажба
  
правят
  
ремонти
  
преди
  
информация
  
пред
  
време
  
собственикът
  
предостави
  
иска
  
представа
  
цена
  
брокер
  
относно
  
даде
  
други
  
документ
  
семейно
  
сделката
  
задължително
  
покаже
  

собственост

  
нотариален
  

договор

  
правото
  
него
  
продавачът
  
данъчната
  
служба
  
валиден
  
лице
  
удостоверение
  
придобити
  
семейна
  
имуществена
  
общност
  
кодекс
  
нотариално
  
съгласие
  
геодезия
  
картография
  
кадастър
  
агенция
  
тежести
  
предварителен
  
изповядване
  
нотариус
  
начин
  
сключва
  
основните
  
срок
  
писмена
  
форма
  
договора
  
става
  

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив