Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Любопитно

Добави коментар

Авг 16, 2015

През последните години все повече хора се насочват към покупката на селски имоти – предимно за ползване през уикендите, където да отморяват след стреса на работната седмица. Не малка част обаче се насочват към тези имоти с идеята да развиват модерния и все по-предпочитан в последните години „селски туризъм“.

След първоначалната инвестиция за покупката на селски имот предприемачите са изправени пред най-важния етап по реализиране на бизнес-намерението – да подсигурят средства за ремонт, обзавеждане и оборудване на къщата за гости, изработката на сайт и екстрите за гостите – детски кът, басейн, сауна, градинско барбекю.

Решение би могло да се намери в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година, Мярка 6„Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, която очакваме да стартира през второто тримесечие на следващата година.

За да могат да кандидатстват и реализират проект по тази мярка, кандидатите следва да отговарят на няколко изисквания:

1. Да бъдат регистрирани земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Също така е необходимо седалището на кандидата юридическо лице или постоянния адрес на физическото лице да е на територията на селски район.

2. Инвестицията трябва да се осъществява на територията на селски район и да не оказва отрицателно влияние върху околната среда;

3. Ако кандидата е земеделски производител то тогава неговото стопанството трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

Следва да се има предвид, че няма да се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти в курортни комплекси с развит масов туризъм, както и проекти с над 20 помещения за настаняване.

Допустимите разходи, за които предприемачите могат да кандидатстват включват:

1. Изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи - например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Наличието на няколко фактора биха дали приоритет на едни кандидати пред други при оценяването на проектните предложения. Например проекти, които се реализират на територията на Северозападен или Северен централен район ще бъдат с предимство. Приоритет ще са и проекти за производствени дейности; Проекти за услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии; Проекти за производство на енергия от странични продукти, отпадъци и други нехранителни суровини; Проект, включващ инвестиции за предлагане на пазара на собствена продукция; Проекти, подадени от физически лица и ЕТ на възраст между 18 и 40 години (включително) или жени; Проекти на кандидати, осъществяващи дейности/ регистрирани най-малко 3 години преди датата на кандидатстване; Проекти на тютюнопроизводители; Кандидати, които не са получавали финансова помощ от ЕЗФРСР за проекти за неземеделски дейности през последните 3 години преди датата на кандидатстване.

Финансовата помощ по един проект не може да надвишава 75% от общите допустими разходи. При определени условия кандидатите биха могли да получат авансово плащане, в размер на до 50% от одобрените за финансиране разходи, както и междинно плащане.

Ако вече сте решили да финансирате идеята си по тази подмярка, значи е дошло времето да започнете подготовката на необходимите документи.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив