Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Статии

Добави коментар

Май 21, 2012

Знанието е новата валута на световната икономика. Това е валутата на бъдещето. Документът „Европа 2020” е стратегия на Европейския съюз за растеж. Тя е свързана с иновациите, които са източник на реални облаги. Иновациите ускоряват и усъвършенстват начина, по който се развиват услугите. Именно те са ключът към подобряване на качеството на живот. Чрез тях конкуренцията се повишава и се създават повече работни места.

Основната идея е, че трябва да има „умен“ растеж или с други думи -  да се продават идеи. „Европа 2020“ съдържа 30 стратегии и има три основни линии: превръщане на Европа в световен лидер в полето на науката, справяне с препятствията пред иновациите (издаване на патенти и др.) и извършване на революция в начина, по който публичният и частният сектор ще работят заедно.

В момента Старият континент харчи с 1,5% по-малко пари от Азия и с 0,8% по-малко от САЩ за изследвания и образование. За разлика от САЩ, Индия и Китай, европейският пазар е „ънфрендли“ към иновациите (въпреки че е най-големият единен пазар). На този фон от Изток се задават страховито растящи силни икономики като Индия, Китай и Северна Корея. Това е заплаха, с която Европа иска бързо да се справи.

Първата стъпка е увеличаването на базата от знания. До 2020 г. ЕС има за цел да увеличи броя на активните изследователи с 1 милион. По план 3% от БВП на съюза трябва да се отделят за наука и изследвания. Ще се разработват и бизнес-академични сътрудничества с цел премахване на затрудненията при мобилността (Еразъм, Сократ и пр.). Пазарът трябва да започне да работи по идеите, които да се продават на подпазар на иновациите.

Какви ще са реалните ползи за обществото? Ще се създаде умна икономика, а от там и стандартът на живот ще се повиши, употребата на публичния сектор ще бъде по-ползотворна, животът ще стане по-дълъг и здравословен, а Европа ще бъде по-зелена. Компаниите пък ще се радват на по-голям достъп до финансови средства и по-евтино патентоване. Пред изследователите ще се открият по-привлекателни позиции с по-добро заплащане. Тренингът на кадрите също ще се повиши, ще има и по-добра трансгранична мобилност. Очаква се отваряне на достъпа до изследователски ресурси, както и облекчено участие във финансирани от ЕС програми.

Къде е мястото на България в този план? Според Министерството на икономиката, енергетиката и туризма една от основните стратегически цели трябва да бъде „повишаването на конкурентоспособността на българската индустрия и подобряване на способността й да устоява на конкурентния натиск на европейския и световни пазари“. Това гласи документът „Иновационна стратегия на Република България“, в който подробно са описани различни финансови и нефинансови мерки.

На първо място е предвидено създаването на Национален иновационен фонд и Национален фонд „Научни изследвания“, които да финансират пазарно ориентирани иновационни и научно-изследователски проекти. Трябва още да се насърчи заетостта на млади специалисти в малки и средни предприятия, както и да се изградят, разширят и оптимизират центровете по компетентност, за да може бизнесът да ползва резултатите на научните организации.

Друга мярка е преминаване от ресурсно към програмно финансиране на научните изследвания за разработване на продукти за пазара. Това трябва да стане чрез оптимизиране на системата „наука-технологии-иновации“. Планирано е да се окаже подкрепа на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост за внедряване на иновации. Необходимо е и да се създаде система за оценка и анализ на иновационните процеси. В стратегията е заложено също привличане на чужди инвестиции в изследователската дейност и създаване на технологични паркове и центрове по предприемачество във висшите училища.

Успехът на иновационната ни стратегия зависи както от политическата, така и от обществената подкрепа. Запознаването на обществеността не е въпрос, който се отнася само до медиите. Кампания трябва да се провежда главно от страна на правителството и с активната подкрепа на индустриални предприятия и научни организации. А крайната цел - България да стане една модерна европейска държава на световно ниво.

 
 

Добави коментар

 

Още публикации

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив