Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Възбрана на КПКОНПИ

28.09.2023 - Правни казуси - 4 Отговори     (0)

През 2013 майка ми пострада от имотна измама - изгуби 4 ниви. През 2017 почина. През 2018 с брат ми вписахме ИМ по чл. 108 ЗС срещу последния купувач по веригата прехвърляния на нивите - И.Б. През 2019, по време на делото ни, КПКОНПИ възбранява нивите. Възбраната е вписана по персоналната партида на И.Б. и по партидите на имотите. През 2020 влиза в сила съдебното решение по делото ни, надлежно отбелязано по вписаната ИМ в 6-месчния срок по чл. 115 ЗС. Съдът признава мен и брат ми за собственици при равни права по наследство от майка ни. Така през 2020 за пръв път 4-те ревандикирани ниви се появяват по персоналните ни партиди като наша наследствена собственост- чисти от тежести на КПКОНПИ. По 4-те партиди на имотите ни обаче остават тежестите, наложени от КПКОНПИ през 2019. Въпрос: обременени ли са наследствените ни имоти с тежeсти на КПКОНПИ? Няколко адвоката и трима нотариуса казват "Да". Според мен не са, т.к. са преминали директно от патримониума на майка ни в нашия през 2017.

									Ренета Стоянова

Ренета Стоянова Друго
Варна

Отговори (4)    Коментара (4)

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

29.09.2023

Отговор: Правилно са Ви отговорили адвокатите и нотариусите, които очевидно са прегледали документите, а не са разчитали само на Вашето описание на казуса - възбраните са вписани по партидите на имотите.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

29.09.2023

Коментар: Всички гледат направо имотните партиди, а тях ги водят служителите на АгВп без контрол от страна на съдия по вписванията, защото все още са помощни. По сега действащата персонална система меродавни са персоналните партиди. Нашите са чисти. Чиста е и персоналната партида на наследодателката ни. Диспозитивът на съдебното решение гласи: "ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, спрямо И. Б., че (ние с брат ми), СА СОБСТВЕНИЦИ в качеството им на наследници, при равни права на насл. (майка ни), поч. 15.03.2017, и на основание чл. 108 от ЗС ГО ОСЪЖДА ДА ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО върху описаните имоти" И.Б. никога не е бил собственик на имотите, само ги е владял (без правно основание, по-малко от 5 години). Владението ни е върнато безпроблемно и си получаваме рентата.


За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

29.09.2023

Отговор: Тежестта - възбрана, ипотека,следват имота, а не лицата. В този смисъл, имотът Ви е обременен с тежест.
Следва да се снабдите със заверен препис от съдебното решение, както и копие от възбраната.
След което, може да подадете писмена молба до КПКОНПИ, както ги приложите и искате да заличат възбраната.За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

29.09.2023

Коментар: "Тежестта - възбрана, ипотека,следват имота, а не лицата. В този смисъл, имотът Ви е обременен с тежест. " Да, така е, тежестта следва имота при прехвърляне на собствеността (при сделка), затова при справка по имот по сега действащата персонална с-ма на вписване се гледа не само персоналната партида на собственика, но и партидата на прекия му праводател, защото тежестта може да не е вписана по партидата на собственика, а имотът пак да е обременен чрез вписване на тежестта по партидата на прекия праводател на собственика (бившия собственик) или по партидата на праводателя на праводателя на сегашния собственик. Обаче в нашия случай И.Б. не е нито бивш собственик, т.е. не е наш праводател, нито праводател на нашия праводател, по-точно наследодател - майка ни, от която сме наследили чисти имоти, т.к. е починала 2 години преди налагането на тежестите по партидата на несобственика И.Б. КПКОНПИ е подал молба за заличаване още през януари т.г., и същия ден тежестите са заличени по персоналната партида на И.Б., но все още стоят по имотните партиди на нашите чисти наследствени имоти. Девет месеца вече се води кореспонденция по този въпрос, като топката се прехвърля от АгВп към СдВп и обратно..


За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

29.09.2023

Отговор: Партида на имот е термин, който ползва само АВ-Имотен регистър. Ако заявите издаване на Удостоверение за тежести, в него обаче, са описани лица. И всичко, което се е случило по партидите на тези лица. След като, възбраната е заличена по партидата на И.Б., в УВТ ще излезе, както налагането на възбраната, така и заличаването й, а също и неговото име, като бивш собственик.
Ако не е така и в УВТ фигурира възбрана, но не и заличаването й, следва с копие от УВТ, копие от вписаното съдебно решение, копие от възбраната и копие от молбата за заличаването й, да искате от АВ поправка да грешка при вписване.
Ако има неясноти за Вас, следва да възложите на адвокат цялата работа по казуса. С писане във форуми, можете единствено да се ориентирате за посоката на действие и евентуалните причини/решения на проблема Ви.За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

29.09.2023

Коментар: "В УВТ ще излезе, както налагането на възбраната, така и заличаването й, а също и неговото име, като бивш собственик." Именно! Няколко пъти от АгВп-София ми се изпращат УВТ-та с името му като "бивш собственик", какъвто И.Б. не е. Според УВТ-тата тежестите по нашите имоти са заличени коректно. По имотните партиди обаче си стоят и който ги види, казва - ясноо, имотите ви са обременени! Девет месеца си блъскам главата с въпроса, как на практика да бъдат заличени и по имотните партиди, и чак преди около седмица си рекох, "Абе, чакай малко, откъде-накъде нашите НАСЛЕДСТВЕНИ имоти да са обременени с тежестите, вписани по персоналната партида на НЕсобственика и НЕправодателя И.Б.?" Онзи ден споделих "прозрението" си с контролните органи на СдВп, но има да чакам за отговор сигурно най-малко един месец, ако не и два, затова реших да пиша и тук. Що се отнася до издадените УВТ-та с невярно съдържание (в които И.Б. фигурира като бивш собственик), няма как да съдя АгВп, защото не мога да докажа вреди (не съм вземала капаро, примерно, което да съм върнала двойно , а дори и така да беше, има съдебна практика, според която върналият капарото в двоен р-р сам си е виновен, че го е върнал).


За контакти

											адв.Галина Чанкова

адв.Галина Чанкова

01.10.2023

Отговор: Уважаема госпожа Стоянова!
Дали един недвижим имот е възбранен или не е се удостоверява в Службата по вписванията.
Ако, същият е бил възбранен - това се отбелязва.
Във Вашия случай , по направеното описание излиза, че в Службата по вписванията стои възбрана.
След като е налице, за да бъде чист имота, следва да поискате с молба да бъде вдигната.
Всякакви други разсъждения са излишни. ВАЖНО Е КАКВО Е ОТРАЗЕНО В СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА.
С уважение,
адв. Галина ЧанковаЗа контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

01.10.2023

Коментар: Разбира се, че "ВАЖНО Е КАКВО Е ОТРАЗЕНО В СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА", по-точно какво е съхранено на хартия в книгите, водени от СлВп (ПОДРЕДЕНО В КНИГИТЕ - по см. на ПрВп)- така Решение на ВКС от 07.12.2021 по гр.д.№ 1393 по описа за 2021 г. (грешка в УВТ, двама претендират, че са собственици, две инстанции решават в полза на единия, ВКС обръща резултата - вж статия по темата “Значението на помощните партиди за валидността на вписването (никакво! бел. моя) или как ВКС спаси имот след двойна грешка и двойна продажба” - lex,bg, 17 декември 2021г.) Ето цитат от решението на ВКС:
“При действащата персонална система на вписванията вписването на нотариалните актове за прехвърляне на вещни права се извършва по реда на Правилника за вписванията. В този смисъл са разпоредбите на чл.74 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.116 от Закона за собствеността и чл.1 от Правилника за вписванията. А съгласно чл.7 от Правилника за вписванията, вписванията на нотариалните актове се извършват по местонахождението на недвижимия имот, чрез ПОДРЕЖДАНЕТО на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги. [...] Откриваната при вписването на акта партида за имота е само помощна и се създава с оглед подготовката на страната ни за преминаване от персонална към реална система на вписванията. При действащата персонална система на вписванията, обаче, вписването се извършвна по предвидения в Правилника за вписванията ред /чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги/”.
В нашия случай, подредените в книгите актове показват, че нямаме никакви тежести на КПКОНПИ. Персоналните ни партиди са чисти. Чиста е и персоналната партида на пряката ни праводателка (наследодателката ни, майка ни). Тоест понастоящем нямаме абсолютно никакви проблеми с изключение на това, че по имотните ни партиди има тежести на КПКОНПИ, но тези имотни партидите засега са само помощни, така че няма за какво да се тревожим. Проблемът е, че рано или късно поимотният (реалният) Имотен регистър ще бъде въведен и ако завари тежестите на КПКОНПИ в партидите на имотите ни, никой няма да се интересува, че персоналните ни партиди са били чисти.За контакти

Тагове

майка
  
ниви
  
2017
  
брат
  
нивите
  
2019
  
делото
  

кпконпи

  
възбраната
  
вписана
  
персоналната
  
партида
  
партидите
  
имотите
  
2020
  
съдебното
  
решение
  
признава
  
собственици
  
равни
  
права
  
4-те
  
персоналните
  

партиди

  
чисти
  
тежести
  
обаче
  
тежестите
  
въпрос
  
обременени
  
имоти
  
няколко
  
нашия
  
описание
  
казуса
  
вписани
  
имотните
  
агвп
  

вписванията

  
помощни
  
сега
  
действащата
  
персонална
  
система
  
чиста
  
наследодателката
  
основание
  
владението
  
собственик
  
години
  
тежестта
  
възбрана
  
ипотека
  
следват
  
имота
  
лицата
  
смисъл
  
имотът
  
обременен
  
тежест
  
следва
  
копие
  
молба
  
искате
  
прехвърляне
  
собствеността
  
затова
  
имот
  
вписване
  
собственика
  
партидата
  
прекия
  
праводател
  
чрез
  
праводателя
  
случай
  
бивш
  
по-точно
  
преди
  
налагането
  
несобственика
  
заличени
  
стоят
  
наследствени
  
девет
  
месеца
  
сдвп
  
регистър
  
лица
  
излезе
  
заличаването
  
фигурира
  
грешка
  
увт-та
  
практика
  
възбранен
  
службата
  
важно
  
отразено
  
книгите
  
2021
  
вписването
  
двойна
  
нотариалните
  
актове
  
правилника
  
закона
  
подлежащите
  
достъпни
  
гражданите
  
книги
  
нямаме
  
никакви
  

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

Изграждане частичен навес на паркоместа. Здравейте, интересува ме какви разрешителни и други документи са ми необходими за направя частичен навес на собствени паркоместа? Местата с 2 и 2/3 от... Последен отговор - 17.03.2024 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Премествяем обект в свлачищна зона Здравейте, предвид, че строителството в свлачищни зони без канализация е забранено, бих искал да попитам дали е възможно да се постави малък... Последен отговор - 30.03.2024 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Закон за наследство? ДВ, бр. 60 от 1992 - Моля за по-подробно обяснение, в частта ако няма 10 години от сключен брак. Благодаря! Последен отговор - 19.03.2024 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Имате проблем с ... . Последен отговор - от

0 Отговори

Изграждане частичен навес на паркомясто. Здравейте, интересува ме какви разрешителни и други документи са ми необходими за направя частичен навес на собствени паркоместа? Местата с 2 и 2/3 от... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив