Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Решенията на ПК, издадени преди 30.07.1999

09.08.2017 - Правни казуси - 0 Отговори     (0)

Търся отговор на въпроса, дали решенията на ПК, издадени ПРЕДИ изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999 (ДВ бр. 68/1999) имат силата на КНА? Поводът е написаното в едно съдебно решение на ОС-Пазарджик от 2014, на което попаднах снощи. Съдиите аргументирано обясняват, че решението на ПК е било издадено през 1995 и затова няма силата на КНА: "Едва с изменението на ЗСПЗЗ, обн. ДВ бр.68/1999г., влезлите в сила решения на поземлените комисии за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи, придружени със скица, бяха приравнени по правна сила на констативни нотариални актове. До този момент заинтересованите лица е следвало да се снабдят с такива актове по реда на чл.483ал.І ГПК /отм./." Според мен, звучи логично. За сравнение, всички юристи,с които съм разговаряла, са единодушни, че решенията на ПК, издадени ПРЕДИ 01.01.2001, не подлежат на вписване, т. к. разпоредбата за вписването им влиза в сила от тази дата.

									Ренета Стоянова

Ренета Стоянова Друго
Варна

Коментара (1)

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

10.08.2017

Коментар: Отговорът се получи! И гласи: По принцип всяко изменение на закон влиза в сила от датата на публикуването му в ДВ. Има обаче едно изключение от това правило - на изменението може да бъде придадена обратна сила (да е валидно от по-ранна дата) с изрична разпоредба (пише го в чл.14 от Закона за нормативните актове). Изричната разпоредба, ако има такава, трябва да се намира в Преходните и заключителни разпоредби на закона. И наистина, в ПЗР на ЗСПЗЗ се намира точно такава изрична разпоредба:
§ 23. Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение четвърто и на чл. 17, ал. 1, изречение шесто се прилагат и за влезлите в сила решения на поземлените комисии, придружени със скици, въз основа на които до влизането в сила на този закон не са издадени нотариални актове, освен в случаите по § 21.
А § 21 гласи: Нотариални актове въз основа на влезлите в сила решения на поземлените комисии се издават по досегашния ред, ако молбите за издаването им са подадени в поземлената комисия или проектите за нотариални актове са представени на нотариусите до влизането в сила на този закон.
Така става ясно, че до 30.07.1999 г. решенията на ПК наистина не са имали силата на КНА и хората е следвало да се снабдят с такъв (кой се снабдил, кой - не, е отделен въпрос), а след тази дата вече всички решения на ПК придобиват силата на КНА, вкл. и по-рано издадените, с изключения на тези, въз оснава на които вече са били издадени КНА.За контакти

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

Трудов стаж и клас прослужено време Здравейте! Оказва се,че в една администрация служител с 1 година стаж и служител с 30 години стаж и с по-висока квалификация на еднакви длъжности са с... Последен отговор - 28.01.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Сутеренна стая Имам сутеренна стая ,която по нотариален акт е избено помещение.Към нея съм изградил баня с тоалетна.Общо 4 са съкооператорите в сградата.Как мога да си... Последен отговор - 25.01.2023 от адвокат Милена Миткова

2 Отговори

Клас прослужено време в администрация Задайте въпроса си тук! Последен отговор - от

0 Отговори

Заплата и клас прослужено време Задайте въпроса си тук! Последен отговор - от

0 Отговори

Заплата и професионален опит Задайте въпроса си тук! Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив