Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Продажба на имот с предишен (стар, невалиден) документ за собственост

28.01.2015 - Продажба на имот - 3 Отговори     (0)

Може ли поземлен имот, за който собственикът има нотариален акт от 2006 г., съставен на основание влязло в сила решение на поземлената комисия от 2000 г., да се продаде без представяне на нотариалния акт (този от 2006 г. - последния документ, легитимиращ собственика), а само с представяне на решението на ПК от 2000 г.? Един нотариус е направил точно така през 2013 г. и сега в СлВп има два нотариални акта за един и същи поземлен имот, съставени на основание едно и също решение на ПК (това от 2000). Продавачът е действал чрез пълномощник (измамник).

									Ренета Стоянова

Ренета Стоянова Друго
Варна

Отговори (3)    Коментара (5)

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

28.01.2015

Отговор: Нотариланият акт от 2006г само констатира правото на собственост, на база, именно решение на ПК. Така, както го обяснявате, излиза, че имотът е продаден един път с решението на ПК и още веднъж, с нотариалния акт. Което не е невъзможно. Защото на вписване подлежат решенията на ПК, издадени след 2001г. Така че, отговорът на Вашия въпрос е да, може да продаде и само с решението на ПК.


За повече информация: http://mitkovalawyers.com | За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

28.01.2015

Коментар: Благодаря за бързия отговор, но изглежда не съм обяснила добре. Имотът не е продаден един път с решението на ПК и още веднъж, с нотариалния акт, а два пъти с решението на ПК от 2000.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

30.01.2015

Коментар: Ще се радвам да прочета още едно мнение. Става дума за продажба без представяне на поспедния документ за собственост.

На сайта на Агенцията по вписванията намерих следната информация за необходимите документи при покупко-продажба на имот: "1. Документ за собственост върху имота - ПОСЛЕДНИЯТ документ за собственост на недвижимия имот, с който се легитимира продавача, както и предходни нотариални актове."

Линк към сайта на АВп: http://www.property-in-bulgaria.bg/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

30.01.2015

Отговор: Ако имотът е продаден два пъти, дали с последния акт или без него, резултатът е един и същ - първия вписал акта си е защитен от закона. Обяснете какво точно искате да направите, тоест, какъв е интересът Ви, защото разсъждаваме за теория на правото, което едва ли Ви вълнува. Отоворът дотук е очевиден и за Вас - може. Ако ще разваляте някоя от сделките, пояснете.


За повече информация: http://mitkovalawyers.com | За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

31.01.2015

Коментар: Съгласна съм, че „първия вписал акта си е защитен от закона." в случай, че собственик успее да продаде имота си на двама купувачи едновременно. Чувала съм за такива измами. При тях винаги продавачът е виновен. Но не съм съгласна, че за първенството на вписване няма никакво значение „дали [прехвърлянето на собствеността е станало] с последния акт или без него”. По-горе дадох линк към сайта на Агенцията по вписванията, където изрично е посочено, че при продажба се представя последният документ за собственост. Твърдението, че продавачът може да се легитимира както с последния си акт за собственост, така и без него, отваря широко вратите към имотните измами.

Питате какъв е моят интерес? В теоретичен план ме интересува темата за имотните измами, а в практичен – търся начин да защитя собствеността на майка ми (82 год.), защото всичките й земи (над 50 дка) са продадени с представяне на преписи от стари актове, при положение, че тя има вписани нотариални актове (този от 2006 е само единият, той за 2.8). Всичко е станало без нейно знание. От нейно име е действал измамник, представял се за неин пълномощник. Съхраняваме оригиналните нотариални актове и цялата десетилетна документирана история на всички нейни наследствени имоти - от 30-те г. на м.век до днес. Само дето земите ги няма. Може би никога нямаше да научим за измамата, ако не беше едно анонимно обаждане по телефона.За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

02.02.2015

Отговор: Ако твърдите, че земите са продадени с фалшиво пълномощно, което майка Ви не е подписвала, следва да водите дело за обявяване на нищожност на сделките, поради липсата на съгласие. В такова дело ще се доказва автентичността на подписа и евентуално изписването името на майка Ви в пълномощното. Зависи кога е заверявано - преди 2008 или след това.


За повече информация: http://mitkovalawyers.com | За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

03.02.2015

Коментар: Пълномощното е друга тема, също интересна - може да я пусна по-нататък. Темата сега е за продажбата на имот с предишен (стар, невалиден) документ за собственост, по-точно - с препис от него. Издаването и заверката на преписа също е интересна тема, но не може всичко наведнъж. Едно по едно.

И така, смятате ли, че е законна продажбата на поземлен имот с решение на ПК и у-ние за наследници при положение, че продавачът притежава нотариален акт, издаден въз основа на същото решение на ПК и на същото у-ние за наследници? Не Ви ли прилича на измама? От страна на продавача, да речем?

Представете си за момент, че Вие сте купили земята. Не сте контактували със самия продавач. Не сте проверявали в службата по вписванията чия собственост е имотът, нито каква история има. Доверили сте се на чаровния пълномощник, който Ви е уверил, че земята е собственост на продавача Ви по силата на решение на ПК номер еди-кое си и у-ние за наследници. Решението е в препис, защото продавачът е изгубил всичките си документи за собственост. Вие не знаете как изглежда правилно оформеният и заверен препис от решение на ПК. Смятате, че нотариусът е гарант за сделката и подписвате...

След вписването на Вашия акт с изненада научавате, че в СлВп е вписан нотариален акт, издаден въз основа на същото решение на ПК и същото у-ние за наследници. Преди Вашия! Консултирате се с адвокат, който Ви успокоява, че нищо особено не е станало, да не се плашите. После оглеждате по-внимателно нотариалния си акт и с досада откривате, че е пълен с фактически грешки (вж. темата "Нотариус получава..." в Правни казуси" - тя е за същия имот). Отгоре на всичко са Ви пробутали горска земя и то в защитена зона, а Вие сте мислели, че купувате земеделска. (Горските земи в защитените зони трудно се продават, защото върху ползването им има много ограничения.) Как ще се почувствате?

А как, мислите, се чувства продавачът с нотариалния акт, след като е научил, че вече няма никаква земя? Има САМО нотариални актове и пълна документация на имотите си за десетилетия назад – чак до 30-те години на м. век. Но земя – тц! Зад гърба му е шетал чевръст измамник, вадил е преписи от предишни актове и е продавал на когото прецени и за колкото реши. На един приятел крупен земевладелец шитнал горската земя (научих, че вече я е разорал), а на собствената си майка – 50 дка арендувана зем. земя (на цена две годишни ренти). Направил го е с пълномощно от 80-годишна жителка на Варна, заверено от селски кмет. Попълнено на ръка от измамника. С добавени в него имоти, пак от неговата ръка. (Добавянето е установено от две съдебно-графологични експертизи: “Различна химикална смес, различна подложка... Не е изключено имоти 2,3,4 и 5 да са добавени”)За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

07.02.2015

Коментар: Искахте да поясня: "Ако ще разваляте някоя от сделките, пояснете."

Пояснявам: Търся начин да се обявят за нищожни две нотариални удостоверявания (два нотариални акта за покупко-продажба). Засега намерих следното:

1. Чл. 537, ал. 2 от ГПК - но не става, има ТР на ВКС, че тази алинея се отнася само за констативни нот. актове
2. Чл. 537, ал. 3 от ГПК - може би и тази алинея няма да стане по същата причина, макар че не намерих ТР на ВКС
3. Сега оглеждам чл. 576 от ГПК:
Нищожни нотариални удостоверявания
Чл. 576. Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582, 583 и чл. 589, ал. 2.

Сред изредените членове е и чл. 574:

Законосъобразност на нотариалните удостоверявания
Чл. 574. Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.


Смятам, че ако човек има нотариален акт за земята си, издаден въз основа на решение на ПК и у-ние за наследници, продажбата на този имот не може да стане с препис от същото решение на ПК и у-ние за същите наследници. Как така у-ние за наследници? При жив собственик! Това е все едно да си купите апартамент, а зад гърба ви някой да го продаде още веднъж с препис от нот. акт, с който го е продал на вас.

За контакти

Тагове

поземлен
  

имот

  
нотариален
  
2006
  
основание
  

решение

  
2000
  
продаде
  
представяне
  
нотариалния
  
последния
  
документ
  
решението
  
нотариус
  
направил
  
сега
  
слвп
  

нотариални

  
акта
  
продавачът
  
действал
  
пълномощник
  
измамник
  
правото
  

собственост

  
имотът
  
продаден
  
веднъж
  
вписване
  
изглежда
  
пъти
  
става
  
продажба
  
сайта
  
агенцията
  
вписванията
  
намерих
  
документи
  
покупко-продажба
  
имота
  
последният
  
легитимира
  
продавача
  
актове
  
линк
  
него
  
вписал
  
защитен
  
закона
  
разваляте
  
някоя
  
сделките
  
пояснете
  
съгласна
  
собственик
  
измами
  
собствеността
  
имотните
  
темата
  
търся
  
начин
  
майка
  
всичките
  
земи
  
продадени
  
преписи
  
положение
  
станало
  
нейно
  
история
  
имоти
  
30-те
  
земите
  
пълномощно
  
дело
  
пълномощното
  
преди
  
тема
  
интересна
  
продажбата
  
препис
  
смятате
  
у-ние
  
наследници
  
издаден
  
основа
  
същото
  
земята
  
нотариусът
  
земя
  
вече
  
гърба
  
ръка
  
различна
  
нищожни
  
алинея
  
стане
  
удостоверявания
  
относно
  
действия
  

Популярни въпроси - Продажба на имот

Виж всички въпроси

продажба имот с променено предназначение от таван в жилище Здравейте, таванско помещение, което е прилежащо към апартамент с идеални части от земя е със сменено предназначение в жилище и ще бъде продавано. При... Последен отговор - 12.04.2024 от Йоана Велева

4 Отговори

Капандурите и ремонт на покрива Има шест капандури на покрива на блока. Съседите искат да останат само две след ремонта на покрива. Законна ли е такава промяна. Решението им е взето... Последен отговор - 23.10.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problems regarding Loan is solved bet Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problems regarding Loan is solved between a short period of time Get access to both long and short term loans on credit check, unemployed, personal and business loans without delay through online application with... Последен отговор - от

0 Отговори

НАЙ-ДОБРИЯТ ЕКСПЕРТ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИТКОЙН И КРИПТОВАЛУТА---REVENANT CYBER HACKER Добро утро на всички, знам, че все още е много рано, но това е нещо толкова невероятно, бях жертва на измама в резултат на онлайн инвестиция, свързах се с... Последен отговор - от

0 Отговори

Мога ли да си върна биткойните от измамник с помощта на REVENANT CYBER HACKER Добро утро на всички, знам, че все още е много рано, но това е нещо толкова невероятно, бях жертва на измама в резултат на онлайн инвестиция, свързах се с... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив