Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Проблем с височината на сградата

05.05.2018 - Ремонти - 1 Отговори     (0)

Колко трябва да е висока сградата за да не засенчва задния имот?

									Нели Сьбева

Нели Сьбева Друго

Отговори (1)   

											инж. Петър Петров

инж. Петър Петров

05.05.2018

Отговор: Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване
нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко 3 м;
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 5 м.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При средно и високо жилищно застрояване
нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко една
трета от височината на сградата;
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 6 м.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Нормативите за разстояния по ал. 1 и 2
може да не се прилагат, когато вътрешни граници на урегулиран имот са
разположени към река. В тези случаи линиите на застрояване към реката се
определят при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и
геозащитните изисквания, както и на другите правила и нормативи за
устройство на територията.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Разстоянията между две жилищни
сгради през страничната граница на съседни урегулирани поземлени имоти е
сборът от изискващите разстояния на всяка от сградите до границата между
имотите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Нормативите за разстояния до
страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се
прилагат за сгради с дълбочина до 14 м. При сгради с по-голяма дълбочина
разстоянията се увеличават с 30 на сто за дълбочината над 14 м.
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в
сила от 27.07.2007 г.) *Разстоянието между жилищните сгради на основното
застрояване през улицата е по-голямо или равно на височината на жилищните
сгради.*
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от
27.07.2007 г.) *Разстоянието между жилищните сгради на основното
застрояване през дъното на урегулирания поземлен имот е най-малко един път
и половина от височината на сградата, разположена откъм по-благоприятната
посока за ослънчаване. При наклонен терен в зависимост от посоката на
наклона спрямо по-благоприятната посока разстоянието се увеличава или се
намалява с разликата между средните нива на прилежащия терен при двете
сгради.*
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) При определяне
на разстоянието между сградите по ал. 1 и 2 височината на сградата откъм
по-благоприятната посока се намалява с височината на първия и следващите
нежилищни етажи на засенчената сграда.
Чл. 33. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В урегулиран поземлен имот за
жилищно застрояване с повече от една сграда, както и при комплексно
застрояване в жилищни и курортни комплекси разстоянието между сградите на
основното застрояване се определя с наредбата по чл. 13, ал. 1.
Чл. 34. Във вилните зони сградите са на разстояние най-малко 4 м до
страничните граници и най-малко 6 м до дъното на урегулирания поземлен
имот. Най-малкото разстояние между сградите през улицата и през дъното на
имота се определя по реда на чл. 32.
Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Разстоянията между жилищни и
нежилищни сгради в съседни урегулирани поземлени имоти се определят
съобразно нормативите за разстояния между жилищни сгради. В този случай
дълбочината на застрояване на нежилищната сграда се определя по реда на чл.
31, ал. 5.
(2) Разстоянието на нежилищните сгради до вътрешните граници на урегулиран
поземлен имот при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м, а
между тези сгради в урегулиран поземлен имот - съобразно подробния
устройствен план и при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и
технологическите изисквания.За повече информация: http://aivimoti.com | За контакти

Популярни въпроси - Ремонти

Виж всички въпроси

Имаме проблем със съседите. Здравейте!Имаме проблем със съседите, на границата имаме построени узаконени постройки, но те вече са много стари и се рушат,плочата всеки момент ще... Последен отговор - 15.05.2022 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

подмяна на носещи греди и ребра на съществуващ покрив Здравейте, въпросът ми е следния : трябва ли ми разрешение за ремонт на съществуващ покрив с подмяна на ребра и носещи греди поради изгниване в... Последен отговор - 31.10.2021 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Съседи в блок Собствениците на апартамента под мен усвоиха тераса и я превърнаха в кухненски бокс към хола си. Моята тераса която е над бокса им е отворена и сега те... Последен отговор - 17.02.2022 от адвокат Милена Миткова

2 Отговори

ремонт на съществуващ покрив Здравейте, въпросът ми е следния : трябва ли ми разрешение за ремонт на съществуващ покрив с подмяна на ребра и носещи греди поради изгниване в... Последен отговор - от

0 Отговори

ремонт на съществуващ покрив с подмяна на носещи греди и ребра Здравейте, въпросът ми е следния : трябва ли ми разрешение за ремонт на съществуващ покрив с подмяна на ребра и носещи греди поради изгниване в... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив