Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Презаверяване на разрешение за строеж

01.05.2018 - Строителство - 2 Отговори     (0)

Здравейте,
имам разрешение за строеж, от което са минали 5г. и 5 месеца. Нямаме строителна линия и строителството не е започнало. Мога ли да го презаверя със същия инвестиционен проект? И какви документи ми трябват, освен нови скици? Проекта е от септември 2012г.

									Renetka11

Renetka11 Инженер
Кюстендил област

Отговори (2)    Коментара (2)

											инж. Петър Петров

инж. Петър Петров

05.05.2018

Отговор: Съгласно чл.153, ал.2 от ЗУТ разрешението за строеж губи правно действие, когато:
1. В продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато
2. В продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, като това се установява писмено от органа, който го е издал.
Но съгласно ал.3 на същия член строежите, за които РС е загубило действието си по смисъла на ал. 2, те могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж, като когато РС не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.
От написаното по-горе следва, че законът не поставя условие да бъде издавана "нова Заповед", каквато гл. архитект изобщо няма компетентност да издава. Действията на гл. архитект с поставяне на дата, подпис и печат с текст "презаверявам" е достатъчно издаденото РС да се счита валидно, стига да са налице условията по чл.153 ЗУТ.За повече информация: http://aivimoti.com | За контакти

											Renetka11

Renetka11

12.05.2018

Коментар: Благодаря за отговора.
Ще подам заявление за презаверяване на РС в общината.За контакти

											Renetka11

Renetka11

15.05.2018

Коментар: Отговора не е коректен, тъй като е по стария закон. И аз сега трябва да извадя ново РС ли?
Съгласно ЗУТ новия чл. 153 гласи:
(2) Разрешението за строеж губи правно действие, когато:
1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и
2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.
(3) Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на ал. 2, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж.
(4) Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок по ал. 2. Презаверяването на разрешението за строеж се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
(5) Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа. Презаверяването на разрешението е административна услуга, която се извършва еднократно чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж.
(6) Презаверяването на разрешението за строеж в случаите по ал. 2, т. 1 подновява срока за започване на строителството, а презаверяването на разрешението за строеж в случаите по т. 2 и 3 подновява срока за завършване на строителството.
(7) В случаите по ал. 2, т. 1 презаверяването се извършва след служебна проверка за съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план, както и с изискванията на влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството.
(8) (предишна ал. 4) При презаверяване на разрешението за строеж се заплаща 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж.
(9) Презавереното разрешение за строеж губи правно действие след изтичането на срока, за който е презаверено, ако не е започнато или съответно не е завършено строителството.
(10) Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие.
(11) (предишна ал. 5) Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 в 14-дневен срок от съобщаването.За контакти

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

16.05.2018

Отговор: Здравейте,

съвсем точно сте цитирала изменената и допълнена разпоредба на чл. 153 от ЗУТ. След като не сте подали искане за презаверяване на разрешението за строеж в тригодишен, съответно петгодишен срок от издаването му, като си има предвид и тримесечният срок по чл. 153, ал. 4 ЗУТ - разрешението Ви за строеж е изгубило правно действие и следва да се снабдите с ново разрешение.За контакти

Популярни въпроси - Строителство

Виж всички въпроси

Таванско помещение като отделно ателие Имам таванско помещение с ток и вода. 1983г има разрешение за строеж и изградена капандура и е превърнато в стая за творческа дейност по чл.63 от наредба 5... Последен отговор - 2.11.2023 от адвокат Милена Миткова

2 Отговори

Семейство и имот С моят съпруг ( нямаме брак) живеем на семейни начала с неговото семейство в къщата им. Преди 7 години решихме, че ще вдигнем етаж на къщата и така малко... Последен отговор - 2.12.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Дървено бунгало Здравейте, имаме изработено дървено 32м2 бунгало в собствен упи имот. Бунгалото е изцяло от дърво, поставено на бетонни постаменти. Може ли да се... Последен отговор - 16.10.2023 от адвокат Милена Миткова

1 Отговори

Грешка Задайте въпроса си тук! Последен отговор - от

0 Отговори

дървено бунгало Здравейте, изработили сме изцяло дървено бунгало 32м2 в наш упи имот. Поставено е на бетонни постаменти/пилони. Може ли да се узакони документално ?... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив