Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Обработка на земя без знанието на собствениците

18.10.2012 - Земеделска земя - 2 Отговори     (0)

Здравейте ! Имам земя, която дълги години не беше обработвана от арендатори. Ние живеем доста далече от селото където е земята. Случайно разбрахме, че земята се обработва от 2 години. Свързахме се с арендатора, който доста арогантно ни отговори ,че вече е късно да се сключи договор с него. Евентуално е възможно след 2014 година.Моля,посъветвайте ни как да блокираме действията на "великия" арендатор върху нашата земя. Кай орган да сезираме за извършеното самоуправство върху имота ми? Не е ли било редно преди да започне да обработва земите , да ни отправи запитване- да ли желаем или не.?Земите са регистрирани в кадастъра .

									petrova

petrova

Отговори (2)   

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

22.10.2012

Отговор: Самоуправство не е налице. Можете да поканите арендатора писмено да Ви плати обезщетение за ползването на земята. Като не го стори, си търсите парите по съдебен ред. Отделно може да се води дело за нарушено владение. Как ще докажете, че сте владели земята, не знам. Принципно това става със свидетели или с договор за аренда с друг човек.


За повече информация: http://www.mitkovalawyers.com | За контакти

											е2356

е2356

01.11.2012

Отговор: Единият начин е чрез жалба до кмета на общината, в която се намира имота.

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи:
Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) По искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Заповедта на кмета се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Земите от общинския поземлен фонд се изземват от лицата, които ги ползват без правно основание, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Лицата, отстранени от ползването на имота по този ред, нямат право на обезщетение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В тридневен срок от датата на издаване на заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Условията по ал. 6 се посочват в заповедта по ал. 1.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В случаите на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд заповедта по ал. 1 се издава от директора на областната дирекция "Земеделие". Сумите по ал. 6 се превеждат по сметка на Министерството на земеделието и храните.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се внасят в бюджета на общината.

Другият начин е просто догодина до 15.05.2013 да заявите (някой от собствениците) в Общинската служба по земеделие този имот за субсидии по СЕПП - че ще го обработвате вие, може да го заявите и като угар - нахалният "арендатор" няма да може да представи правно основание за ползване (договор за наем/аренда или документи за собственост) пред Разплащателната агенция, когато излезнат застъпванията наесен и ще бъде санкциониран. Така ще нарушите и владението му на имота, защото май се опитва да го присвои. не го оставяйте да го владее необезпокоявано до 2014 г.,защото може да ви го отнеме.

Друг начин е да му отправите нотариална покана да освободи имота и да пазите документа като доказателство, че не го е владял необезпокоявано 10 години, защото ако е така може да си извади нотар. акт на свое име, че го е владял 10 г. необезпокоявано и като отведе 2 свидетели при нотариуса да извади констативен нотар. акт на свое име.За контакти

Тагове

земя
  
години
  
доста
  
земята
  
обработва
  
арендатора
  
договор
  
2014
  
година
  
арендатор
  
самоуправство
  

имота

  
земите
  
писмено
  
обезщетение
  
ползването
  
свидетели
  
аренда
  
начин
  

кмета

  

общината

  
земеделските
  
земи
  
2007
  

2009

  
2012
  
собствениците
  
ползвателите
  

правно

  

основание

  
право
  
собственост
  
изземват
  
заповед
  
имотите
  
лицата
  
ползват
  
съответно
  
неправомерното
  
ползване
  
фонд
  
земеделие
  
агенция
  
общинската
  
служба
  
2006
  
сила
  

заповедта

  
реда
  
административнопроцесуалния
  
кодекс
  
спира
  
изпълнението
  
министерството
  

нова

  
2010
  
поземлен
  
тридневен
  
срок
  
сметка
  
сума
  
случай
  
правоимащите
  
лица
  
депозираната
  
получаване
  
съгласие
  
издадената
  
случаите
  
сумите
  
заявите
  
необезпокоявано
  
владял
  
извади
  
нотар
  
свое
  

Популярни въпроси - Земеделска земя

Виж всички въпроси

продажба земеделска земя Здравейте,наследници сме на 30 декара поземлен имот :аз,сестра ми и майка ни !Искам да продам моята част.Опитах да разговарям със сестра ми за да стигнем... Последен отговор - 16.09.2018 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Изплащане на част от рента Имам подписан договор с арендатор за наем на 10 дка земеделска земя, който изтича настоящата година. Аз не поднових договора със стария арендатор, а... Последен отговор - 3.09.2018 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

аренден договор. здравейте, купих земеделска земя на 05.09.2018 с аренден договор сключен през 2015 но влизащ в сила на 01.10.2018. Могали да разваля договора следкато не е влязал в... Последен отговор - 18.09.2018 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Как да разбера обработва ли се земеделската ми земя? Собственик съм на 12 дка земеделска земя, четвърта категория. Преди няколко години арендаторът ми заплати еднократно рента, но след това представи... Последен отговор - 16.09.2018 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

закупуване на прилежаща площ към сграда - апартамент притежавам апартамента от 07.01.2016 год.но ми искат да заплатя -сума по чл.27а,ал.4 от ЗСПЗЗ/-от10.02.2011-10.01.2016г предходни години правилно ли е това .Как се... Последен отговор - 16.09.2018 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив