Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Засаждане на боровинки върху нива

08.01.2017 - Земеделска земя - 2 Отговори     (0)

Наскоро получих наследствена земеделска земя. Имам желание да засадя нива от 2.5 дка кат.V със трайни насаждения-боровинки (или друга култура) за производство и продажба. Трябва ли да променям статуса на земята от нива на плодна градина и какъв е редът да го направя. Къде да кандидатствам за програми за подпомагане за стартиране на подобна идея? Блг.

									Таня

Таня Консултант
София

Отговори (2)   

											Адвокат Николина Митова

Адвокат Николина Митова

09.01.2017

Отговор: Препоръчвам да проверите съдържащата се информация на страницата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), както и на Държавен фонд "Земеделие"(ДФЗ). Съществуват мерки за подпомагане, като например "Стартова помощ за млади земеделски стопани" (подмярка 6.1.) и "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" (подмярка 6.3.). На страницата на ДФЗ са приложени и съответните документи. Прилагам линк. http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/


За контакти

											Таня Китик

Таня Китик

15.01.2017

Отговор: Здравейте,
При създаване на трайни насаждения върху земеделска земя не е необходимо да се променя статута на земята, а начина на трайно ползване. Ще се промени на Код 11- Трайни насаждения. За да се извърши промяната в Начина на трайно ползване е необходимо собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи" ( трябва да направите справка дали имота Ви попада в този слой), може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Началникът на Общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост, която съвместно със собственика или упълномощеното от него лице извършва проверка на място и установява начина на трайно ползване на имота. В случай, че граничните точки на имота не са означени, проверката на място се извършва след трасиране на границите. Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие. Важна подробност е да се провери дали за въпросното землище са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за да се съобрази процедурата с този факт. В този случай установяването на начина на трайно ползване на имота се извършва по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
За извършването на тази услуга се дължи държавна такса, чиито размер можете да узнаете от Общинска служба земеделие по местонахождение на имота.
Относно програма, която да подпомогне създаването на трайните насаждения от боровинки или друг вид насаждения: мерките от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година подпомагат САМО и единствено земеделски производители със съществуващи вече стопанства. Няма програма, по която да получите средства за стартирането на такъв вид дейност. Освен това е необходимо да имате определен икономически размер на земеделското стопанство. Насаждение от 2,5 дка боровинки има икономически размер в стандартен производствен обем (СПО) 1 241,16 ЕВРО. Това е под всякакъв минимум за участие в програми и мерки. По Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" известна още като Млад фермер е необходимо да имате икономически размер на стопанството (СПО) минимум от 8 000 Евро, както и да изпълните още много други условия. По Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" е необходимо да имате икономически размер на стопанството (СПО) от 2 000 до 7 999 Евро, да имате една приключена финансова година и много други условия.
Ако решите да създадете насажденията със собствени средства, то тогава имате право всяка стопанска година да заявявате насажденията за подпомагане (да получавате субсидии на декар обработваема площ). След като ги създадете и завършите една година и при положение, че увеличите площите поне на 5 дка насаждения и при изпълнение на останалите условия, то тогава ще имате възможност да кандидатствате по Подмярка 6.3. Важно уточнение трябва да направя: за да получавате субсидии и да участвате по програми е необходимо да сте регистриран Земеделски производител.
При възникнали допълнителни въпроси съм на разположение да Ви отговоря.За контакти

Популярни въпроси - Земеделска земя

Виж всички въпроси

Изплащане на рента от наследствена земеделска земя, съсобственост между трима... Здравейте, В началото на тази година почина баща ми. Аз, майка ми и брат ми сме наследници на земеделска земя, отдадена под аренда. Все още не сме... Последен отговор - 28.09.2018 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

закупуване на прилежаща площ към сграда - апартамент притежавам апартамента от 07.01.2016 год.но ми искат да заплатя -сума по чл.27а,ал.4 от ЗСПЗЗ/-от10.02.2011-10.01.2016г предходни години правилно ли е това .Как се... Последен отговор - 16.09.2018 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

земи дадени по арендa. Здравейте! Имам земи дадени по аренда,но арендатора не плаща рента,крие се,не вдига телефони.....Искам да попитам какъв е реда да подам жалаба някъде или... Последен отговор - 8.10.2018 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Относно рента от земеделска земя Здравейте.Имаме ниви и от тях получаваме рента по 30 лв.на декар.15 дек.са от наследство от свекър ми.Наследници са свъкърва ми дъщеря и и моя мъж.Как се... Последен отговор - 15.10.2018 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

рента от земеделска земя Наследих от починалата си майка земедеска земя.Не открих никакъв договор в документите и.Познавах визуално арендатора и имах от нея телефон и... Последен отговор - 17.10.2018 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив