Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Призована като ответник , без да съм такъв

11.11.2017 - Правни казуси - 4 Отговори     (0)


ЗАД "Даллбогг" е завел дело в РС-Добрич срещу лице с моето име и ЕГН, но с адрес в добричко село (аз съм от Варна). От съда са извършили служебна справка по ЕГН-то и са ме призовали на адреса ми в гр. Варна. Помолих "ДаллБогг" да оттеглят иска. Отказват. Аз съм била ответникът, понеже съдът служебно ме е издирил! Сега искат пред съда да кажа, че не съм подписвала застрах. полица, издадена в гр. Варна на името и ЕГН-то ми с адрес в добричкото село за кола с варненска регистрация. Целта е да обявят нищожност на застрах. договор, обективиран в тази полица. На практика ме карат да лъжесвидетелствам. От две седмици нямам миг спокойствие. Консултирах се с трима адвоката. Никой не се е сблъсквал с такъв случай. Документите са налични на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html Някой от Вас чувал ли е за такъв абсурден случай?

									Ренета Стоянова

Ренета Стоянова Друго
Варна

Отговори (4)    Коментара (8)

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

13.11.2017

Отговор: Аз не можах да схвана, какъв точно Ви е проблема. Ако твърдите, че полицата за МПС не е подписвана от Вас и евентуално МПС-то с варненска регистрация не е било никога Ваше, то това следва да заявите и в съда.
Съдът служебно е издирил само адреса Ви, а очевидно данните Ви - имена и ЕГН са посочени от ищеца. Тъй като фигурират в полицата.
Очевидно, във полицата фигурирате Вие с три имена и ЕГН. Или Вие сте я подписала, или не. Щом фигурирате, като застраховащо лице, нормално е при спор по тази полица да бъдете страна по делото.
И с какъв точно случай не са се сблъсквали трима адвокати? С грешно посочен от ищеца адрес на ответника ли? Очевидно става въпрос за нищожен документ - не е подписан от Вас. За целта е необходимо в срока за отоговр на исковата молба да подадете такъв до районния съд и да изложите твърденията си и възраженията си. Застрахователя и адвокати няма как по надлежния ред да установят, че подписа не е Ваш и да си оттеглят иска. Това обстоятелство следва да се установи по делото от вещо лице с графична експертиза.
Казвате и че искат от Вас да кажете, че НЕ сте подписвала полицата, което щяло да бъде лъжесвидетелстване от Ваша страна. Ако не сте я подписвала, за какво точно ще излъжете?За повече информация: http://mitkovalawyers.com | За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

13.11.2017

Коментар: Да, не съм се изразила ясно. Проблемът ми е, че с колата е станало ПТП на 08.06.2017 и ако застрах. договор бъде обявен за нищожен, Гаранционният фонд ще плати щетите, след което ще заведе регресен иск срещу ответника по делото, т.е. срещу мен, а аз дори не знам какви са тези щети, тъй като ищецът не е представил в съда нито един документ по ПТП-то. Другият ми проблем е, че ищецът признава, че съм пострадала от злоупотреба с личните ми данни и въпреки това иска да ме съди като застрахователен измамник - вж офиц. писмо от изп. дир. на "ДаллБогг" от 27.10.2017: http://softisbg.com/dannies_blog/Uvedomitelno_pismo_Reneta_Stoyanova.pdf И третият ми проблем е, че самият ищец твърди, че ответникът не е подписал полицата и че и двете страни са пострадали от измама - вж имейл от юрисконсулта на "ДаллБогг" от 30.10.2017: http://softisbg.com/dannies_blog/30102017----.html. Къде е тук правният спор? Това е абсурдът, с който никой адвокат не се е сблъсквал.


За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

13.11.2017

Отговор: Регресен иск се води срещу виновно лице. Това лице, което е причнило ПТП-то виновно или е собственик на автомобила и е отстъпил автомобила на трето лице, което виновно е причинило ПТП.
Следва да подадете оговор на исковата молба и да възразите, че не сте подписвала полица, не сте и не сте била собственик на МПС-то, като приложите и доказателства за това.
Отделно, задължително подайте жалба в районната прокуратура, като приложите всички доказателства, които имате. Там ще се установи /а също и в делото със застрахователя/, чрез назначени експертизи, че Вие не сте подписвала полицата. Отделно, щом има ПТП и щета, има и протокол на КАТ, в който пише кой е управлявал МПС-то, чия собственост е то. При положение, че не сте страна по полицата, не сте собственик на МПС-то, не сте водача на МПС-то, как ще се води регресен иск срещу Вас?За повече информация: http://mitkovalawyers.com | За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

13.11.2017

Коментар: Благодаря за съвета да подам жалба в прокуратурата. Наистина, както казвате, щом има ПТП и щета, има и протокол на КАТ, в който пише кой е управлявал МПС-то, чия собственост е то. Ако случайно и в документите по ПТП-то пак съм аз, значи зад фалшивата полица стоят куп други фалшиви документи (неистински). Това може да бъде установено само от компетентните разследващи органи. Проблемът тук е, че не разполагам със заверено копие от процесната застрах. полица. Съдията не е забелязала, че приложеното към ИМ копие не е заверено, а и не е подписано от застрахователя/брокера, т. е. е някакво копие от недовършен документ (проектодокумент). Помолих "ДаллБогг" да ми изпратят заверено копие от полицата и на 30.10. по телефона обещаха да ми го изпратят, но оттогава изминаха вече две седмици, а не го изпращат и не отговарят нито по телефона, нито по имейла. Май ще се окаже много по-сериозно, отколкото изглежда на пръв поглед.


За контакти

											адвокат Милена Миткова

адвокат Милена Миткова

13.11.2017

Отговор: За да подадете жалба в прокуратурата, не Ви е необходимо заверено копие от полицата. Това, което е представено по гражданското дело Ви е напълно достатъчно, без значение от кого не е подписано. Вие твърдите, че подписът не е Ваш, а него го има на въпросната полица, совен това същата е представена пред съд, като доказателство. Прокуратурата така или иначе служебно ще събере всички относими доказателства - протокол от КАТ и много други. Нещо, което Вие трудно ще свършите. Така че, по-скоро предприемете действия по отговор на исковата молба, за да не изпуснете месечния срок. И по-скоро подайте жалба в районната прокуратура.


За повече информация: http://mitkovalawyers.com | За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

13.11.2017

Коментар: Благодаря за съвета да подам жалба в прокуратурата. Наистина, както казвате, щом има ПТП и щета, има и протокол на КАТ, в който пише кой е управлявал МПС-то, чия собственост е то. Ако случайно и в документите по ПТП-то пак съм аз, значи зад фалшивата полица стоят куп други фалшиви документи (неистински). Това може да бъде установено само от компетентните разследващи органи. Проблемът тук е, че не разполагам със заверено копие от процесната застрах. полица. Съдията не е забелязала, че приложеното към ИМ копие не е заверено, а и не е подписано от застрахователя/брокера, т. е. е някакво копие от недовършен документ (проектодокумент). Помолих "ДаллБогг" да ми изпратят такова и на 30.10. по телефона обещаха да ми изпратят, но оттогава изминаха вече две седмици, а не го изпращат и не отговарят нито по телефона, нито по имейла. Май ще се окаже много по-сериозно, отколкото изглежда на пръв поглед.


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

13.11.2017

Коментар: Преди малко получих отговор от председателя на Добричкия съд. Изпратила е материалите по делото в Добричката прокуратура.


За контакти

											адв.Галина Чанкова

адв.Галина Чанкова

14.11.2017

Отговор: Здравейте!
Задължително следва да се явите в съда и да заявите ясно и точно - какво от посочените данни в съда отговарят на Вашите и кои не, както и да заявите, подписвала ли сте или не договор или не.
След като съдът Ви изслуша и прецени, че за доказване на определени твърдения е необходимо да бъда назначена експертиза, за да се установи например чий е подписа под същия , то той задължително ще назначи.
Не Ви съветвам да се криете в къщи и да твърдите само , че искате да бъде заличена от списъка като ответник. Това е несериозно като поведение.
С уважение,
адв.Чанкова
София, ул. " Три уши", 1, етаж 3, офис 1
телефон 0887 201 222За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

14.11.2017

Коментар: Случаят не е от областта на гражданското право. Неслучайно председателят на съда е изпратила материалите в прокуратурата. С второ писмо пак до предс. на съда е поискано да бъде наказана съдията по делото за това, че не е забелязала липсата на Приложение № 3 (заверено копие от застрах. полица) и Приложение № 6 (справка за броя коли на името на ответника за периода 2015-2017 г.) Към искането е приложено удостоверение от Пътна полиция, че на мое име не се води никаква кола.

Отделно, от ищеца е поискано да представи копия от документите за ПТП-то.За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

16.11.2017

Коментар: Днес получих официален отговор от ГФ, че и в Протокола за ПТП фигурира моето ЕГН. Изпратих им отговор под заглавие "Гаранционният фонд съхранява фалшиви документи" http://softisbg.com/dannies_blog/16112017.html


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

21.11.2017

Коментар: Хубава новина! Днес получих Разпореждане на съда от 14.11.2017, с което от ДаллБогг се иска да посочи ответника си, защото от направената справка в НБД "Население" е било установено, че лице Рената от Росеново с моето ЕГН не съществува, а издирената по ЕГН-то Ренета от Варна (аз) се оплаква от нарушени права, подмяна на самоличност, грешки на съда и прочие. Малко бавно загрява съдът, но все пак ... Затова казвам, че новината е хубава. http://softisbg.com/dannies_blog/14112017--.html


За контакти

											Ренета Стоянова

Ренета Стоянова

24.11.2017

Коментар: Днес в 'Капитал" е публикувана страхотна статия: http://www.capital.bg/biznes/finansi/2017/11/24/3084048_dallbogg_zastrahovatelen_problem/

Из статията:
"... с инструкции от август 2017 г. "ДаллБогг" оказва натиск върху представители и кореспонденти как да изплащат обезщетения от негово име и да коригират сумите за пострадали. В резултат много от тях са прекратили взаимоотношенията си със застрахователя, като той няма представители в 25 членки на системата, което е основно изискване. А може би най-сериозното обвинение е, че в офертите си за попълване на тези дупки "ДаллБогг" предлага бонуси при изплащане на по-ниски компенсации на пострадали. Освен това застрахователят е обявил за невалидни 800 полици, по някои от които вече има настъпили и заведени щети, като отказва да признае покритие и бави плащания към кореспонденти с ненужни допълнителни изисквания."За контакти

Тагове

даллбогг

  
дело
  
срещу
  

лице

  
моето
  
адрес
  
село
  
варна
  

съда

  
справка
  
егн-то
  
адреса
  
помолих
  
оттеглят
  
иска
  
била
  
ответникът
  
съдът
  
служебно
  
издирил
  
искат
  
пред
  
подписвала
  
застрах
  

полица

  
името
  
кола
  
варненска
  
регистрация
  
целта
  
договор
  
седмици
  
трима
  
сблъсквал
  
такъв
  
случай
  
документите
  
твърдите
  

полицата

  

мпс-то

  
следва
  
заявите
  
очевидно
  
имена
  
ищеца
  
фигурирате
  
спор
  
страна
  
делото
  
адвокати
  
ответника
  
нищожен
  
документ
  
необходимо
  
исковата
  
молба
  
подадете
  
застрахователя
  
подписа
  
установи
  
експертиза
  
казвате
  
ясно
  
проблемът
  
2017
  
гаранционният
  
фонд
  
регресен
  
щети
  
ищецът
  
птп-то
  
проблем
  
данни
  
писмо
  
пострадали
  
води
  
виновно
  
собственик
  
автомобила
  
приложите
  
доказателства
  
отделно
  
задължително
  
подайте
  
жалба
  
районната
  
прокуратура
  
щета
  
протокол
  
пише
  
управлявал
  
собственост
  
благодаря
  
съвета
  
подам
  
прокуратурата
  
наистина
  
случайно
  
значи
  
фалшивата
  
стоят
  
други
  
фалшиви
  
документи
  
неистински
  
установено
  
компетентните
  
разследващи
  
органи
  
разполагам
  

заверено

  

копие

  
процесната
  
съдията
  
забелязала
  
приложеното
  
подписано
  
брокера
  
недовършен
  
проектодокумент
  
изпратят
  
телефона
  
обещаха
  
оттогава
  
изминаха
  
вече
  
изпращат
  
отговарят
  
имейла
  
окаже
  
по-сериозно
  
отколкото
  
изглежда
  
пръв
  
поглед
  
гражданското
  
по-скоро
  
отговор
  
получих
  
изпратила
  
материалите
  
поискано
  
приложение
  
днес
  
хубава
  
представители
  
кореспонденти
  

Популярни въпроси - Правни казуси

Виж всички въпроси

Височина на магазин за нехранителни стоки Здравейте, въпросът ни е следния, кооперацията на съседите ни с които сме на калкан е въве-дена в експлоатация 1999г., като сграда с два ,три етажа в едно с... Последен отговор - 20.03.2023 от Алексан Чубукчиян

4 Отговори

Наследство след смърт на единия съпруг Здравейте Съпруга ми е наследник на бащиния имот. Аз като негова съпруга ще получа ли наследство върху този имот, ако той почине преди мен? Последен отговор - 18.02.2023 от адв.Галина Чанкова

3 Отговори

Трудов стаж и клас прослужено време Здравейте! Оказва се,че в една администрация служител с 1 година стаж и служител с 30 години стаж и с по-висока квалификация на еднакви длъжности са с... Последен отговор - 28.01.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

казус за продажба на имот Здравейте! Казусът е следният: Искаме да продадем селска къща и имот от няколко години, но не можем да открием една от наследничките. Търсихме я къде ли... Последен отговор - 4.03.2023 от адв.Галина Чанкова

2 Отговори

Незавършен строеж, може ли да се узакони Здравейте, закупихме дворно място със строеж, който не е завършен, построен е само приземен етаж,няма покрив, на плоча е. Нямаме никакви документи,... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив