Регистрация Забравена парола

home home   Мобилна версия

Може ли да се създаде конфликт на интереси, когато брокера по недвижими имоти за купувача и продавача е един и същ?

30.09.2010 - Продажба на имот - 11 Отговори     (0)

Може ли да се създаде конфликт на интереси, когато брокера по недвижими имоти за купувача и продавача е един и същ?

									Петър Цанев

Петър Цанев Друго
Благоевград

Отговори (11)   

											Емилиян Кърчев

Емилиян Кърчев

03.12.2010

Отговор: Може само при едно единствено положение - брокера да не е професионалист. Даже е желателно да комуникира и с двете страни . Скъсява се пътя на комуникация, изчезва дозата съмнение, подходът е по гъвкъв и калкулативен. Много по-леко вървят преговорите.


За контакти

											Георги Палпурин

Георги Палпурин

03.12.2010

Отговор: Зависи, ако очаквате от брокера да ви помогне за договаряне на условия е много вероятно а в случай, че и ответната страна очаква същото е направо неизбежно.
Ако вие си водите преговорите и сте наясно къде са конфликтните точки и как да изкарате максимума за себе си от сделката а брокера се явява като медиатор при договарянето няма проблем, но в този случай, не е хубаво да е наясно бързате ли за продажбата, каква е долната граница при която сте готов да продавате, притиснат ли сте за средства, респективно ако купувате каква е горната ви граница, колко държите на имота, имате ли срок за нанасяне и друга информация която би била полезна на ответната страна а и ако не е нает да защитава материален интерес тя не би трябвало да му е необходима.
За себе си съм избрал да работя с едната страна по дадена сделка, чувствам се много по - комфортно защото не се раздвоявам и гоня интереса само в една посока.
Поздрави,За повече информация: http://www.almark.bg; www.targ.bg | За контакти

											Десислава Щебетовска

Десислава Щебетовска

03.12.2010

Отговор: Брокерът е посредник. Посредник означава лице, което съдейства и помага на страните да постигнат съгласие и взаимно удволетворение от преговорите при покупко-продажба на недвижим имот. Тук обръщам внимание само на чисто психологическа подкрепа и съдействие. В сделката има само две страни: продавач и купувач. Едната страна иска да продаде, другата да купи. Няма как да има конфликт на интереси, когато открито седнеш с хората и водиш преговори заедно с тях. В началото: да знаят какво искат, защо го искат и как,кога го искат. Респективно: защо продават, какво продават, къде продават. Накрая е важно всички да са доволни, да се чувстват добре и да знаят, че сделката им е успешна за самите тях. Няма по-голяма награда от доволни клиенти, които после стават добри приятели и те препоръчат на свои приятели. Конфликт на интереси може да има само ако липсва комуникация, ако има фалш или недоизказани думички. Всичко е въпрос на преговори, нагласи и слушане с чуване.


За повече информация: http://www.yavnaimoti.com | За контакти

											Георги Палпурин

Георги Палпурин

04.12.2010

Отговор: Уважаема г-жо Щебетовска, ще си позволя да Ви опонирам обосновано.
Освен като посредник брокера може да работи и само за конкретния клиент, като това условие е задължително да се отрази в договора между изпълнител и клиент. Не случайно е залегнало в БДС в който са заложени минималните изисквания за дейността на брокерите и лицата обслкужващи сделки с недвижима собственост в европейската общност.
Отеделен текст изисква цитирам по смисъл: Брокерът трябва да уведоми писменно купувача и продавача, в случай, че има споразумение и с двете страни по сделката.
И това не е заложено случайно.
Полезността на брокер при обслужване интереса на едната страна по сделката е в пъти по приемлив за потребителя, а относно качеството и ефекта от работата съм на противоположно на вашето мнение.
Последните две години продадох два имота с колега пишещ тук, едно от изричните ми условия беше да работи само за мен а не и за ответната страна. Не е в мой интерес да плащам на лице което получава възнаграждение и от ответната страна, това ограничава възможностите за защита на интереса ми в максимална степен от негова страна.
Ще дам един пример:
Прието е разходите по сделка да се делят на две, ако съм продавач това не ми е изгодно в частта с местния данък тъй като той е за придобоване на имот. Ако купувам не бих имал против продавача да заплати половината. Каква е ролята на посредника в защита материалния ми интерес при договарянето на едната и другата сцена ако е ангажиран и с двете страни....
Темата с конфликта на интереси е много дълга и ще се радвам на открит дебат по нея. Ако някой успее да ме обори черпя с вечеря всички включили се в дискусията.
Вече има и "материален интерес" дано да се разбърборим.

Поздрави,За повече информация: http://www.almark.bg, www.targ.bg | За контакти

											Десислава Щебетовска

Десислава Щебетовска

29.01.2011

Отговор: Цитирам: "Стандартизация -дейност за определяне на предписания, за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, насочена към постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства". ПОДЧЕРТАВАМ ДУМИЧКАТА "ПРЕДПИСАНИЯ"

"Стандарт- документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства." ПОДЧЕРТАВАМ СЛЕДНИЯ ТЕКСТ " ПРАВИЛА, НАСОКИ ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..."

"Стандарт за услуга - стандарт, който определя изискванията, на които трябва да отговаря една услуга, за да бъде осигурена нейната пригодност за използване по предназначение." ПОДЧЕРТАВАМ: " ...ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ"

"Задължителен стандарт - стандарт, прилагането на който е задължително по силата на закон от общ характер или на безусловно позоваване в наредба." ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ СТАНДАРТ Е ПО СИЛАТА НА ЗАКОН! ИЛИ НАРЕДБА!, Т.Е. НЕ Е ПРЕДПИСАНИЕ, ПРЕПОРЪКА ИЛИ СЛЕДСТВИЕ НА УМНИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ НА КРЪГ ОТ ХОРА В ДАДЕНА ОБЛАСТ, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ОПРЕДЕЛЕН СТАНДАРТ.

"За да се повиши доверието на обществото към стандартите, е необходимо при тяхното разработване и обсъждане да участват повече заинтересувани от стандартизацията страни.
Стандартите се разработват, преработват, изменят, коригират или отменят в зависимост от новостите в развитието на науката и технологиите. За да може да се отговори на потребностите на обществото и пазара, непрекъснато расте необходимостта от разработване на стандарти.
Стандартите са пряко свързани както с начина ни на живот, така и с условията на работа, като все по-често обхващат и услугите. Много често, дори когато не го осъзнаваме, стандартите правят живота ни по-безопасен, по-здравословен и по-лесен. Те са средство за информация, улесняват търговията и общуването между партньорите.”

От горе цитираното и накратко подчертано (няма опция за форматиране), ще си позволя да кажа следното: единствено задължителните стандарти могат да стъпят на оснава ЗАКОН. Действително стандартите са полезни в производството, "правят живота по-здравословен" и т.н., но единствено това, което е излязло в Държавен вестник има тежест и може да носи правна отговорност. Липсата на закони в сферата на посредническите услуги прави нещата по отношение на работа на агенциите толкова хлъзгаво и не винаги миришещо приятно. Мога да коментирам дълго тази тема.
"Законът е нормативен акт на компетентен орган на законодателната (държавна) власт."
А по отношение на регламент за работата на брокерите, условеята при посредничество, задълженията на клиентите, задълженията на посредника, възнагражденията, общо приети правила, закони и норми на работа...нали сте наясно, че понеже нещата са мътни, мътна е и водата в която плуваме...
За много неща има норми, етика, морал - но колко са наистина етичните, морални, нормални неща?
Отново ще кажа - един добър посредник може да защитава и двете страни. Знаете ли защо? Защото при сделките с недвижима собственост не става дума само за ЗАЩИТА (защитата за мене се отнася до изрядното обследване на документите и недопускането на рискове относно правната страна за клиентите), става дума и за ИНТЕРЕСИ. И когато страните се срещнат и посредника направи така, че точката на пресичане на интереси на продавача и купувача да вървят близо и успоредно един до друг, когато клиентите са наясно какво искат в крайна сметка (компромиси няма как да няма) - тогава нещата просто се случват. И повярвайте - няма нищо по-приятно от това да установиш, че продавач и купувач усмихнати и доволни, спокойни и уверени, защитени и сигурни - продават и купуват.За повече информация: http://yavnaimoti.com | За контакти

											Георги Палпурин

Георги Палпурин

30.01.2011

Отговор: Вашата гледна точка се разминава с някой обективни факти свързани най - вече с очакванията на клиента от обслужващото го лице.
Когато някой продава имот и ползва моите услуги за да постигна целения резултат искам от него максимално количество информация с което работя за крайната цел.
Когато някой иска да купи имот действам по същият начин.

Пример: Обявяват имот за продажба, средната офертна цена на дадения имот е 50 000лв. сделки стават на 45 000лв. аз го заявявам на продаващия, но той иска да приключим за два месеца, съответно го информирам, че ще му гарантирам сделка в срок при цена 41-43 000лв. и той е съгласен.

Съвсем хипотетично на следващият ден се прави оглед от директен клиент, харесва го и предлага 46 000лв.

Питам ако и двамата ми плащат имайки възможността да наклоня везните и към 46 000 и към 42 000лв. как да постъпя като "добър" посредник оправдавайки доверието на клиентите си?

Ако работя за едната страна знам как точно ще постъпя и няма да имам проблем от морален или професионален характер, но ми е много чудно ако сделка стане по средата при цена 44 000лв. дали клиентите ще си тръгнат щастливи и усмихнати знаейки за пропуснатите възможности.

Безумие е да се твърди, че добрия посредник може да защити в максимална степен и двете страни, а те страните винаги искат максимума и за това си плащат, ако знаят, че могат да попаднат в подобен казус едва ли биха се доверили за цялостно обслужване на сделка.
Ако ми дадете рационален и морално обоснован изход от описаната по - горе ситуация ще съм благодарен.

Поздрави,

За повече информация: http://palpurin.blogspot.com/ | За контакти

											Десислава Щебетовска

Десислава Щебетовска

30.01.2011

Отговор: Г-н Палпурин, аз не искам да споря с вас. Не е нужно. Не става въпрос за материален интерес. Възнаграждението на посредника е винаги за сметка на купувача - дали ще е калкулирано в цената на продавания имот, дали ще се заплати от купувача или таксата ще се подели мужду страните(продавач и купувач). За мене е било чест когато и двете страни са решавали(пожелавали) да заплатят за услугите ми. Става въпрос за друго. Става въпрос за откритост и коректност, за срещане на интереси. Винаги има поне няколко възможности, поне няколко пътища по които да тръгнеш. И отговорността е изцяло в ръцете на този, който определя накъде да поеме. За мене е изключително важно в общуването с клиентите да се водят открити преговори, да са изяснени всички въпроси и отговори и да няма недоверие. В общуването си с колегите държа на същото. За съжаление постоянно се натъквам на алчност, неквалифицираност, нелоялност. Както вече написах - отговорност за действията, мислите и последствията от тях носи всеки един сам за себе си.


За повече информация: http://yavnaimoti.com | За контакти

											Младен Садинов

Младен Садинов

31.01.2011

Отговор: Г-жо Щебетовска,
Вероятно вече и на Вас Вашият последен коментар звучи странно! :) Коя от трите страни (продавач, купувач и брокер) не е движена от материалния си интерес? :) Водени от Вашата логика, за моралното удовлетворение, като начало фирмите за недвижими имоти трябва да започнат да работят ... безплатно! Няма да продължавам нататък, когато и имотите ще се разменят безвъзмездно! :)
Извинете ме за шеговития тон, ама ... не се сдържах! :)
Напълно нормално, според мен, е да се работи само с едната страна. Така както всички приемаме за нормално адвокат да представлява само една от страните!За контакти

											Десислава Щебетовска

Десислава Щебетовска

31.01.2011

Отговор: Не сте ме разбрали г-н Садинов :)...Не сте ме разбрали:)...Аз съвсем не съм така възвишена и моята логика изключва възможността да се работи безплатно... :) За друго беше моето писание г-н Садинов:)...Желая успех:)


За повече информация: http://yavnaimoti.com | За контакти

31.01.2011

Отговор: Един по-прост отговор /разбираем за обикновения клиент/
Коя е най-добрата реклама за един брокер?
- доволните клиенти./продавач и купувач/
Значи трябва да направим така,че и двете страни да са доволни от сделката.
Продавача търси колкото е възможно по-висока цена.Значи ще го свържем с купувача които предлага по-високата цена.
Така всички ще останат доволни,дори и за брокера комисиона ще стане по-голям.За повече информация: http://www.imoti-vd.hit.bg | За контакти

											Енчо Коринов

Енчо Коринов

23.04.2011

Отговор: Конфликт на интереси не може да има. Брокерът получава комисион само ако се осъществи сделката. Той не е консултант, получаващ възнаграждение назависимо от крайният резултат. Това е движещата сила интересите на продавач и купувач да се съвместят при най-добри за всяка от страните условия. В противен случай сделка, а съотвено доход за посредника няма да има. Посредникът не се бори с противник и не цели конфронтация, а от там и защита. Неговата цел е да стикова интереси, за да се получи продажбата.
Философията оставям на преждеговорившите.
Преди покупка на имот винаги проверявайте информацията!За контакти

Тагове

конфликт
  

интереси

  
брокера
  
недвижими
  
имоти
  
купувача
  
продавача
  
единствено
  
двете
  

страни

  
комуникация
  
вървят
  
преговорите
  
условия
  
вероятно
  
случай
  
ответната
  

страна

  
същото
  
наясно
  
къде
  
максимума
  
себе
  
сделката
  
договарянето
  
проблем
  
продажбата
  
граница
  
респективно
  
имота
  
срок
  
информация
  
защитава
  
материален
  
интерес
  
работя
  
едната
  
дадена
  
сделка
  
интереса
  
поздрави
  
брокерът
  
посредник
  
лице
  
страните
  
имот
  
продавач
  
купувач
  
иска
  
другата
  
купи
  
преговори
  
знаят
  
искат
  
продават
  
важно
  
доволни
  
клиенти
  
стават
  
приятели
  
въпрос
  
г-жо
  
щебетовска
  
позволя
  
работи
  
клиент
  
задължително
  
между
  
случайно
  
брокерите
  
сделки
  
недвижима
  
собственост
  
текст
  
цитирам
  
брокер
  
обслужване
  
относно
  
работата
  
получава
  
възнаграждение
  
защита
  
максимална
  
степен
  
пример
  
заплати
  
посредника
  
материалния
  
някой
  
вече
  
предписания
  
общо
  
повтарящо
  
прилагане
  
постигане
  
оптимален
  
съвкупност
  
обстоятелства
  
подчертавам
  
орган
  
определя
  
правила
  
насоки
  
характеристики
  
стандарт
  
услуга
  
отговаря
  
силата
  
закон
  
характер
  
наредба
  
отнася
  
доверието
  
обществото
  
стандартите
  
разработване
  
отговори
  
стандарти
  
свързани
  
работа
  
услугите
  
дори
  
правят
  
живота
  
по-здравословен
  
общуването
  
горе
  
кажа
  
могат
  
носи
  
отговорност
  
закони
  
услуги
  
прави
  
нещата
  
отношение
  
винаги
  
задълженията
  
клиентите
  
норми
  
неща
  
добър
  
става
  
дума
  
мене
  
сметка
  
усмихнати
  
резултат
  
искам
  
цена
  
000лв
  
съвсем
  
предлага
  
плащат
  
възможността
  
постъпя
  
стане
  
дали
  
възможности
  
друго
  
поне
  
няколко
  
логика
  
безплатно
  
нормално
  
разбрали
  
садинов
  
значи
  

Популярни въпроси - Продажба на имот

Виж всички въпроси

хоризонтална съсобственост По време на съдебна делба на наследствен имот между две сестри ни беше отредена хоризонтална съсобственост. Сестра ми иска да дадем право на строеж на... Последен отговор - 27.09.2023 от Адвокат Николина Митова

7 Отговори

искам да продам дяловете си от гори с много наследници Здравейте, имам малки дялове от 13 съсобствени гори Великотърновска област, с много наследници, общо около 14 декара. На времето са взети с общи решения... Последен отговор - 2.05.2023 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Продажба на апартамент Искам да продам тристаен апартамент, намиращ се в саниран блок в кв. Изток, гр. Перник, 84 кв.м., ТЕЦ, слънчев, на комуникативно място, с 3 просторни,... Последен отговор - 9.06.2023 от Адвокат Николина Митова

1 Отговори

Продажба на апартамент Искам да продам тристаен апартамент, намиращ се в саниран блок в кв. Изток, гр. Перник, 84 кв.м., ТЕЦ, слънчев, на комуникативно място, с 3 просторни,... Последен отговор - 24.06.2023 от адв.Галина Чанкова

1 Отговори

Съсобственик Здравейте,знаете моя казус съсобствен парцел с две сгради,всяка индивидална собственост.Официално вече се знае,че парцела е неделим и не мога да се... Последен отговор - от

0 Отговори
Виж всички въпроси

Задай въпрос!

Колебаете се дали да закупите имот в даден район? Искате да научите каква е реалната стойност на вашия дом? Получете съвет от тези, които знаят! Ceb.bg дава възможност на потребителите да задават въпроси относно покупка, продажба, наем, стопанисване, управление, ремонт и всичко останало около имотите. Питайте и ще получите отговор от експертите в бранша!

Задай въпрос!

Полезни сайтове

  • bgtop.net

    Топ класацията на българските сайтове

Анкета

Имаме ли нужда от закон, който да регламентира дейността на брокерите?
Резултати Архив